Konkurs na dyrektora Samorządowego Ośrodka Sportu i Rekreacji

28

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba
ogłasza konkurs na stanowisko
Dyrektora Samorządowego Ośrodka Sportu i Rekreacji
z siedzibą w Nowej Dębie

1. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) wykształcenie wyższe magisterskie,
4) doświadczenie zawodowe – co najmniej 5 letni staż pracy lub prowadzenie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym
z wymaganiami na danym stanowisku, preferencje: doświadczeniew zakresie zarządzania i marketingu,
5) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
2. Wymagania dodatkowe:
1) doświadczenie w pracy na stanowiskach kierowniczych, w tym w ośrodkach sportu i rekreacji,
2) umiejętności organizatorsko-menadżerskie,
3) znajomość zasad funkcjonowania ośrodków sportowych,
3 . Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) zarządzanie całokształtem działalności SOSiR,
2) administrowanie obiektami jednostki,
3) organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych,
4) samodzielna gospodarka finansowa w ramach posiadanych środków.
4. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) życiorys /CV/ z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,
3) kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie, staż pracy, potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem,
4) oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
5) sporządzona na piśmie koncepcja działania Samorządowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Dębie ( maksymalnie 3 strony A4, czcionka 12),
6) oświadczenie kandydata, że korzysta z pełni praw publicznych, posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
7) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
5. Termin i miejsce składania dokumentów:
1) Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba (ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba w Biurze Obsługi Klienta na parterze) lub za pośrednictwem poczty w terminie do 27 listopada 2014 r. do godz. 1530 (decyduje data wpływu do UMiG). Na kopercie winien być umieszczony dopisek: Konkurs na stanowisko Dyrektora Samorządowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Dębie.
2) Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
6. Inne informacje:
1) List motywacyjny winien być opatrzony klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1028).
2) Dokumenty należy składać wyłącznie w języku polskim.
3) Kandydat wyłoniony w drodze konkursu przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany będzie przedłożyć zaświadczenie o niekaralności uzyskane z Krajowego Rejestru Karnego.
4) Konkurs odbywa się w dwóch etapach. Pierwszy etap polega na weryfikacji przez komisję ofert pod względem spełnienia wymagań określonych w ogłoszeniu o konkursie. Drugi etap polega na rozmowie kwalifikacyjnej.
5) Informacja o wyniku konkursu będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie UMIG Nowa Dęba i w siedzibie SOSiR w Nowej Dębie.
6) Dokumenty nie spełniające wymagań określonych w ogłoszeniu o konkursie, po zakończeniu rekrutacji zostaną odesłane lub odebrane przez kandydata. Dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
7) Rozmowy z kandydatami odbędą się w dniu 28 listopada 2014 r.w godzinach pracy Urzędu.
8) Z osobą wybraną na stanowisko Dyrektora Samorządowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Dębie zostanie zawarta umowa o pracę na okres 5 lat.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Organizacyjnym UMiG Nowa Dęba (pokój nr 214, II piętro, tel. 015 846 26 71 wew. 214).

Burmistrz

(-) Wiesław Ordon

Nowa Dęba, 17 listopada 2014 r.

0

28 KOMENTARZE

 1. Konkurs na dyrektora SOSiRu został rozpisany tak, że może go wygrać tylko dyrektor SOSiRu. Kończy się umowa obecnemu dyrektorowi, więc trzeba ogłosić konkurs. A kto go wygra, wiemy. Gratulacje Panie Adamie!

  0
 2. Racja bandi jak zwykle konkurs ustawiany pod Pana Adama;/ kto inny w debie ma taki staż? śmieszne jest to wszystko! A Pan Zordon niech odsunie od siebie tego złodzieja Pana Zygmunta Ż!!!

  0
 3. KOLEJNE FIKCYJNE WYBORY TAK JAK TO BYŁO Z DOMEM KULTURY.NIBY KONKURS ALE I TAK WSZYSCY WIEDZIELI KTO WYGRA.PRZECIEŻ W KOŃCU KTOŚ COŚ MUSI ZROBIĆ Z TĄ MAFIĄ DĘBSKĄ!!!DLACZEGO NIE DAJĄ SZANS MŁODYM I KREATYWNYM LUDZIOM?SZKODA SŁÓW…

  0
  • Mlodzi jeszcze nie dorosli,to pokazaly wybory i pokazuja konkursy,jak starych zainstaluje na w-9 wszystko sie zmieni

   0
 4. Jakos wczesniej nie potrzebne były takie wymagania, bo wiadomym było, ze Szurgociński takowych nie miał! A teraz nagle sie zmieniły! Porazka, jak i z wyborem na dyrektora SOK!

  0
 5. Jak się wam tak chce tu pitolić , wciąż tylko te teorie spiskowe , idą Andrzejki , Święta , ludzie zabawić się , spotkać ze znajomymi , nawet wypić a nie tu wywalać anonimowo jakieś swe „żale” , kto jest bez winy niech pierwszy rzuci kamień ….. Ot i wszystko

  0
  • Masz 100% racji, ale obawiam się, że przy obecnym układzie władzy to nie jest możliwe… Mam nadzieje, że mimo wszystko Tomek L. wystartuje do konkursu.

   0
 6. Co za chamstwo i agresja na info!!!! Podali całą treść ogłoszenia o naborze, które było ukryte głęboko żeby lud boży się nie denerwował… Przecież wiadomo że społeczeństwo Nowej Dęby nie musi czytać tego ogłoszenia, bo warunki spełnia tylko jedna osoba w gminie i nazywa się Adam Szurgociński. Więc publikowanie takich ogłoszeń jest kolejnym przykładem nienawiści portalu do wszystkiego co robi burmistrz Ordon.

  0
  • Zgadza się ! Co za chamstwo i agresja na tym info! Żeby publikować informacje o tym, że jest jakiś konkurs który ma wygrać pan Adam Szurgociński ??? No jak tak można??? W ogóle nie powinno być konkursów i wyborów bo stanowiska w administracji państwowej i samorządowej powinny być dziedziczone. Nie było by tych problemów z liczeniem głosów, z powoływaniem „komisji konkursowych” i tych wrednych, ociekających jadem informacji na wrednym infonowadeba.

   0
 7. Mściwie nam panujący nie powinien ogłaszać żadnych kompromitujących konkursów. Wynik wiadomy,procedura znana jak przy wyborze poprzedniego dyrektora – burmistrz jest jeden dyrektorzy też. Mierny bierny ale wierny. A tak na marginesie zbliża się wielka orkiestra.

  0
 8. czyżby komentarze , które nie są negatywnie nacechowane znowu były wycinane. Może jeden z drugim zaczęli by rozwijać swoje zdolności i osiągnięcia naukowe i za 4 lata zgłosili swoją kandydaturę.

  0
  • Pkt 2 wymagania dodatkowe: doświadczenie na stanowiskach kierowniczych, w tym w ośrodkach sportu i rekreacji. Ile osób w Nowej Dębie pracowało na stanowisku kierowniczym w ośrodku aportu i rekreacji i ma wyższe wykształcenie?

   0
  • Takie warunki spełnia tylko Adam Sz. Jeśli byłoby mało, wpisali by waga minimum 120 kg. Ale wystarczy punkt 2 że musiał być dyrektorem sosir żeby zostać dyrektorem sosir.

   0
 9. A co z kandydaturą G.Sudoła? Startuje w konkursie? Papiery ma odpowiednie, w sporcie siedzi od lat, zna ludzi i wie jak wyglada to od środka. Wiem, ze wiele zmieniłby w sosirze na lepsze. Niestety ale A.Szurgovinski to tylko marionetka. Co zrobił przez te 4 lata alby rozwinąć SOSIR i zapewnić nam jakieś nowe alternatywy?

  0
  • 100 % racji gdzie obiecana przez zygmunta i adama siłownia i kręgielnia na basenie no zygmunt gdzie ścianka wspinaczkowa którą mi obiecywałeś zygmunt napisz coś na FB,zygmunt bądż gosciem

   0
 10. Organizowac imprezy za pieniadze to on potrafi wiemy juz z orkiestry swiatecznej pomocy ,dzieci zbierały marzły aon brał kase!!!!!!!

  0
 11. A co z lodowiskiem? Od lat obiecują i na tym sie kończy. Trzeba ryzykować nad zalewem albo jeździć do TBG lub mileca. Wstyd panie dyrektorze

  0
  • O lodowisko zapytaj Ostapkę i Luberę. Tak walczyli o miejsce na miasteczko ruchu drogowego i lodowisko bo powiat miał dać kasę. Gmina chyba z tego co wiem zrobiła projekt miasteczka a kasy z powiatu do tej pory nie ma. A lodowisko jest w Gorzycach :(

   0
  • Zapytaj Ordona, Serafina, Mroczkową którzy odrzucili pomysł Ostapki i Lubery. A skoro odrzucili to powiat zabrał kasę Dębie i dał Gorzycą. Podziękuj i za to. Ponadto przypominam, że Ordon i Żołądź opowiadali, że lodowisko będzie w parku koziołek matołek tam gdzie ten pseudo skejtpark. Mieli tam na zimę robić bandy, wpuszczać wodę i tam miało być lodowisko. Dlaczego nie ma? Czyżby oszukano na materiałach i te co są, nie mogą być wykorzystane jako lodowisko?

   0

Skomentuj Fatkiler Anuluj odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here