Konkurs na stanowisko Prezesa PGKiM

29

01.02.2012r.

RADA NADZORCZA PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ
I MIESZKANIOWEJ SPÓŁKA Z O.O. W NOWEJ DĘBIE
ogłasza konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu – Dyrektora Naczelnego

Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:
1. wykształcenie wyższe: ekonomiczne, zarządzanie, prawo, techniczne
2. doświadczenie zawodowe, w tym, co najmniej 5 lat na stanowiskach kierowniczych,
3. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
4. korzystanie z pełni praw publicznych,
5. zdolności organizatorskie i menadżerskie,
6. dodatkowymi atutami będą: praktyczna wiedza i doświadczenie z zakresu funkcjonowania spółek prawa handlowego, uprawnienia zarządcy nieruchomości, uprawnienia budowlane.

Oferty składane przez kandydatów powinny zawierać:
• CV, fotografię oraz list motywacyjny,
• zaświadczenie o niekaralności z KRS (do oferty można dołączyć oświadczenie kandydata
o niekaralności, a zaświadczenie dostarczyć w terminie późniejszym),
• odpis (kserokopię) dokumentów stwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
• zaświadczenie o stanie zdrowia stwierdzające brak przeciwwskazań do pełnienia funkcji kierowniczych,
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzonym postępowaniem konkursowym.

Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu – Dyrektora Naczelnego PGKiM Sp. z o.o. w Nowej Dębie‘’, należy składać w sekretariacie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka. z o.o. w Nowej Dębie, ul. Leśna 1, 39-460 Nowa Dęba, w terminie 10 dni od daty ukazania się ogłoszenia.
Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość wyboru kandydatów do rozmowy kwalifikacyjnej na podstawie dostarczonych dokumentów.

Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyny, zakończyć postępowanie bez wyłonienia kandydatów. Nadesłane oferty nie będą zwracane.

O wyniku postępowania kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie w ciągu 7 dni od daty zakończenia postępowania kwalifikacyjnego.

Źródło: UMiG

0

29 KOMENTARZE

 1. [quote]Chyba Loża pijaków , debili i nieudaczników.[/quote]
  Formuła naszej Loży jest bardzo szeroka. Wszyscy mieszczą się w naszych ramach.

  0
 2. Nie zmieniajcie tematu , lubicie tak wtrącać sprawy nie związane z treścią tematu … " Konkurs na stanowisko Prezesa PGKiM "

  0
 3. Co się czepiacie Dyrektora SOK-u co wy chcecie Ludzie !
  Dyrektor PGKiM wam nie pasował teraz jego następca pomimo że nie znacie jeszcze nazwiska też wam nie będzie pasował ! ludzie co wy chcecie – sami nie wiecie!
  To jest właśnie Nowa Dęba!

  0
 4. Za to tobie wydaje się, ze wiesz dużo, a tak na prawdę , to nic nie wiesz. Jeśli zaś idzie o już byłego dyrektora PGKiM , to raczej wszyscy byli mu bardzo przychylni i nikt się go nie czepiał, jak to raczyłeś/łaś napisać.

  0
 5. A może admin założy nowy post dotyczący dyrektorka SOK – niech Pan burmistrz zobaczy co o nim mieszkańcy sądzą!!!! No chyba że kler w dalszym ciągu ma większą władzę w mieście od Burmistrza?? Wtedy Pan Ordon uda że nie widzi problemu i pochwali tego człowieczka

  0
 6. Zapewniam Cię, że Burmistrz doskonale o wszystkim wie, cóż jeśli zachowuje się tak, jakby nie chciał o niczym wiedzieć. Chyba to dla niego jakaś niewygodna sprawa.

  0
 7. dobrze, że Pan Marek pisze co się dzieje. Niech młodzi patrzą na kogo oddać głos w przyszłych wyborach, bo jak nie to reszta tych młodych, która jeszcze została wyjedzie. Dzięki Panie Marku

  0
 8. Już od dawna wiadomo że dyrektor SOK'u to niewłaściwy człowiek. Ale co tam przedstawienie musi trwać. Lepiej udawawać niż coś zmienić.

  0
 9. Aż szkoda słów, najlepiej by było gdyby po prostu przyjechały buldożery i przedłużyły poligon pod sam Mielec, bo takie "miasto" jak Dęba wogóle nie ma racji bytu. To co się dzieje w tym tak zwanym mieście przechodzi ludzkie pojęcie. A walka o stołki w urzędzie gminy, soku itp. jest równie pasjonująca co walka żuczków gnojarzy o kawałek g….,

  0

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here