Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Gminie

44

04-02-13

Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba
ogłasza nabór
na wolne stanowisko urzędnicze ds. promocji gminy
w Referacie Rozwoju Lokalnego i Programów Pomocowych Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba

1. Wymagania niezbędne dla kandydata:
1) obywatelstwo polskie;
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3) wykształcenie wyższe;
4) niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5) nieposzlakowana opinia;
6) biegła znajomość obsługi komputera.

2. Wymagania dodatkowe:
1) preferowany profil wykształcenia wyższego – kulturoznawstwo, politologia (marketing polityczny), marketing i zarządzanie, public relations, dziennikarstwo i komunikacja społeczna;
2) znajomość przepisów ustaw: Prawo prasowe, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o prawie autorskim i prawach pokrewnych, o samorządzie gminnym, o finansach publicznych;
3) umiejętność pracy w zespole;
4) umiejętność redagowania tekstów;
5) dobra znajomość przynajmniej jednego języka obcego;
6) umiejętność obsługi aparatu fotograficznego, kamery i programów (Corel Draw, Word, Excel, PowerPoint, Photoshop);
7) orientacja z zakresu promocji kultury i rozwoju gminy;
8) doświadczenie w organizacji imprez promocyjnych;
9) doświadczenie w pozyskiwaniu i rozliczaniu środków zewnętrznych;
10) komunikatywność, rzetelność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, samodzielność, systematyczność, duże zaangażowanie w pracę, umiejętność sprawnej organizacji pracy na stanowisku.

3 . Zakres zadań wykonywanych na stanowisku ds. promocji gminy:
1) aktywne kreowanie wizerunku miasta i gminy;
2) planowanie i prowadzenie spraw związanych z promocją miasta i gminy;
3) dbanie o wygląd i zawartość oficjalnego serwisu internetowego miasta i gminy;
4) opracowywanie materiałów promocyjnych o mieście i gminie;
5) organizowanie imprez, uroczystości, spotkań, wystaw i targów;
6) uczestnictwo w wystawach, seminariach i innych formach promocji;
7) opracowywanie projektów finansowanych ze źródeł pozabudżetowych, w tym Funduszy Europejskich w zakresie promocji;
8) współpraca z lokalnymi mediami, opracowywanie i przekazywanie mediom informacji;
9) monitorowanie wizerunku miasta i gminy w kraju i regionie;
10) opracowywanie materiałów prasowych i zamieszczanie ich na stronie internetowej gminy;
11) redagowanie gazety samorządowej „Nasze Sprawy”;
12) kompletowanie i ewidencjonowanie archiwum fotograficznego gminy;
13) planowanie i organizacja wizyt gości zagranicznych przybyłych do Nowej Dęby na zaproszenie samorządu;
14) prowadzenie dokumentacji związanej z porozumieniami i umowami z samorządami partnerskimi;
15) organizowanie wizyt samorządów partnerskich w gminie i oficjalnych wyjazdów zagranicznych przedstawicieli samorządu gminy;
16) współpraca z jednostkami kultury, sportu, oświaty i innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie promocji miasta i gminy;
17) współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań promocyjnych miasta i gminy;
18) organizowanie konkursów ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu promocji gminy, kontrola wykorzystania i rozliczanie udzielonych przez gminę dotacji.

4. Informacja o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, tj. w styczniu 2013 r., wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł co najmniej 6%.

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
1) wymiar czasu pracy: pełny etat,
2) praca w budynku Urzędu i w terenie. Bezpieczne warunki pracy.
3) stanowisko pracy związane jest z ponad czterogodzinnym czasem pracy przy komputerze.

6. Wymagane dokumenty:
1) koncepcja pracy na stanowisku ds. promocji gminy, w tym zarys planu promocji miasta i gminy (maksymalnie 3 str. A4, czcionka Times Roman 12);
2) list motywacyjny;
3) życiorys ze zdjęciem;
4) dokumenty potwierdzające wykształcenie; ewentualnie doświadczenie zawodowe i inne umiejętności;
5) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
6) oświadczenie kandydata, o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych, o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
7) zaświadczenie lekarskie o ogólnym stanie zdrowia (respektowane zaświadczenie od lekarza rodzinnego).

7. Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba (ul. Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba w pokoju nr 102 na I piętrze) lub za pośrednictwem poczty w terminie do 15 lutego 2013 r. do godz. 1530 (decyduje data wpływu do UMiG). Na kopercie winien być umieszczony dopisek: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. promocji gminy”. Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

8. Inne informacje:
1) List motywacyjny i życiorys winne być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).
2) Nabór kandydata odbywa się w dwóch etapach:
a. Etap pierwszy polega na weryfikacji przez komisję złożonych ofert pod względem spełnienia wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze.
b. Etap drugi składa się z rozmowy kwalifikacyjnej i prezentacji praktycznej umiejętności redagowania tekstu. Komisja ocenia również przedłożoną przez kandydata koncepcję pracy na stanowisku.
3) Kandydat wyłoniony w drodze naboru, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany będzie przedłożyć zaświadczenie o niekaralności uzyskane z Krajowego Rejestru Karnego.
4) Dokumenty aplikacyjne należy składać wyłącznie w języku polskim;
5) Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba.
6) Dokumenty aplikacyjne niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze, po zakończeniu rekrutacji zostaną odesłane kandydatowi, natomiast dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Organizacyjnym UMiG Nowa Dęba (pokój nr 214, II piętro, tel. 15 846 26 71 w. 214).

0

44 KOMENTARZE

 1. Wiesławie Burmistrzu jak mówiłem że tu naród do cepa a nie wie co to znaczy dzierżak i bijak, to byłeś obrażony a co myślisz dlaczego rządzisz drugą kadencję ——taki lud wystarczy byle koryto zobaczy już do d… wchodzi

  0
 2. Niestety rozum jest jedyną rzeczą którą ludzie uważają że Bóg obdzielił wszystkich sprawiedliwie, każdy myśli że jest mądry ………… niestety wiele z tych osób się myli

  0
 3. no w gminie jest jeden gość od promocji, to mało dla kogo tym razem to stanowisko, wudaję mi się, że albo dla kolejnego pan az Tarnobrzega, lub Kolbuszowej, GRATULUJĘ POMYSŁU!!!!

  0
 4. Wreszcie zawitała normalność na info, niestety muszą chamskie komentarze być usuwane popieram i gratuluję pomysłu ze stroną.

  0
 5. Wydaje mi sie ze poprzednik nie dostawał wiecej niz 1500-2000 na ręke co w sumie nie jest małą kwotą, ale zważywszy na wymagane kwalifikacje i zaangażowanie w prace dużą też nie jest. Jakby dawali ze 3000 zl to mysle ze kogos by znalezli, a tak to znow przyjdzie ktos na rok i im ucieknie.

  Jakby nie patrzec trzeba taka osobe naprawde odpowiednio umotywowac by byly rezultaty, bo to nie tylko praca w pracy, ale takze duzo roboty w domu.

  Myslicie ze nie ma w debie nikogo kto by sie nadawal? A moze ktorys z mlodych Luberów? Jeden z nich chyba fotografuje i filmuje, jest młody.

  0
 6. Przy takim zakresie zadań, wymaganej wiedzy i umiejętności powinno być minimum 3000 na rękę i dostęp do legalnego oprogramowania, które wymienia się wyżej. Oczywiście o dobrym aparacie fotograficznym i kilku obiektywach nie wspominam bo to oczywiste.

  0
 7. CO SIĘ DZIEJE W TYM URZĘDZIE ŻE TO KOLEJNY TEGO TYPU KONKURS ZA BURMISTRZ ORDONA???
  NAJPIERW BYŁA LEWICKA. LEWICKIEJ NIE MA.
  PÓŹNIEJ DOJEŻDŻAŁ Z TARNOBRZEGU ANTOŃCZYK I ANTOŃCZYKA NIE MA.
  CZY Z PANEM ORDONEM NIE DA SIĘ PRACOWAĆ ????

  0
 8. Przy takim zakresie obowiązków i trzy osoby miałoby co robić…
  Nie widzę szans aby jedna była w stanie wypełnić (dobrze!) to wszystko.

  0
 9. Jest taki tylko czy by chciał, to ten co prowadzi własną firmę foto-wideo tylko że jest na etacie w Tarnobrzegu ( tam ma w pod opieką stronę http://www.budowlanka.tbg.net.pl) a mieszka gdzieś przy zalewie. Ma doświadczenie, zna obsługę sprzętu, programów ideał tylko czy zechce się w to bawić i za ile.;)

  0
 10. promocja leży, wystarczy spojrzeć na hasło Nowa Dęba w Wikipedii, które od lat wymaga licznych poprawek, ale specjaliści od promocji w tym miasteczku nie mają zielonego pojęcia, że Wiki to 9 portal oglądalnościowy na świecie i należałoby je poprawić

  0
 11. do gostek
  tu niema tylko foto i prowadzenia strony
  jeszcze projekty finansowe w tym unijne
  jeszcze ma śpiewać tańczyć i organizować imprezy…
  wszystko jedna osoba :P
  Ten kto to pisał jest niepoważny!

  0
 12. Jaka opieka i płaca, taka strona [url]http://www.budowlanka.tbg.net/[/url].
  I nauczcie się wstawiać klikane linki, bo nie każdy ma czas w domu przed kompem siedzieć.

  0
 13. do #11 Z tego co wiem nie dostawał więcej niż 1500 zł na rękę ale też nie plamił się robota. Dostawal wiele razy upomnienie od Łordona ze jest z niego niezadowolony ale nic to nie zmieniło. Uciekl w koncu na wielomiesieczne zwlnienie chorobowe po tym jak sie dowiedzial ze jedo pryncypal chce go zwolnic. Jaka praca tak płaca czyli robienie zdjęc Łordonowi i nic wiecej

  0
 14. [quote] #32 | kumpel z podwĂłrka dnia 02/06/2013 08:59
  do #11 Z tego co wiem nie dostawał więcej niż 1500 zł na rękę ale też nie plamił się robota. Dostawal wiele razy upomnienie od Łordona ze jest z niego niezadowolony ale nic to nie zmieniło. Uciekl w koncu na wielomiesieczne zwlnienie chorobowe po tym jak sie dowiedzial ze jedo pryncypal chce go zwolnic. Jaka praca tak płaca czyli robienie zdjęc Łordonowi i nic wiecej[/quote]
  Nie mógł zarabiać mniej jak 1500 (ba taka do końca 2012r.) była minimalna pensja, raczej 2000 brutto nie przekroczył, czyli marnie

  0
 15. do #34 zniesmaczona
  #32 napisał wyraźnie, że 1500 na rękę a nie brutto, więc po co się mądrzyć, skoro nie umiemy czytać ze zrozumieniem:o

  0
 16. w Dębie nikogo nie widac takiego bo wszyscy juz powyjeżdzali i pracuja poza Nowa Dęba..nikt nie czeka specjalnie na to jedno jedyne stanowisko pracy…

  0
 17. Jak klakier klaszcze swemu panu to później długo go łapy bolą. Znudził się poprzednik i pewnie nie mial nic do powiedzenia bo przez jego kadencje nic nowego w Dębie sie nie wydarzylo. Samym gadaniem to każdy potrafi.

  0
 18. [i]Aśka powraca do Urzędu????[/i] fajnie by było ale też wyjechała, może akurat ktoś fajny się trafi, kto może niech składa i najlepiej ktoś z Dęby!

  0
 19. A konkurs "wygra" i tak jakiś/jakaś dojeżdżający/a, ci są najlepsi w kapowaniu szefowi, słyną też z lepkich rączek, ale materiały biurowe to nie majątek dla tak zadłużonej gminy

  0
 20. W N.D łaska Pana spłyneła dotychczas tylko na jedną osobistość. P.Ostapko porzuć pan powiat , ratuj swoje miasto ,swoja gminę.

  0

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here