Nasz samorząd uczniowski

11

22 kwietnia 2010 w Gimnazjum nr 1 im. Papieża Jana Pawła II w Nowej Dębie odbyła się debata nt:„Jakie wsparcie dyrekcji szkoły, nauczycieli, rodziców, władz samorządowych jest potrzebne uczniom chcącym rozwijać samorządy w swoich szkołach ?”. Debata ta była jednym z etapów realizacji projektu „Nasz samorząd uczniowski”, którego organizatorami są: Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacja Projekt: Polska oraz Fundacja Nowe Media działające w ramach Inicjatywy Razem ’89.

W debacie uczestniczyła zainteresowana młodzież z gimnazjum oraz zaproszeni goście:
• Burmistrz Miasta i Gminy w Nowej Dębie Wiesław Ordon
• Dyrektor szkoły Zbigniew Wolwowicz
• Przedstawiciel Rady Miasta Tomasz Gazda
• Przewodnicząca Rady Rodziców Grażyna Wypniewska
• Przedstawiciel nauczycieli gimnazjum Jacek Grygiel
• Opiekun Samorządu Uczniowskiego Renata Konefał

Zorganizowanie debaty o samorządności i roli samorządu uczniowskiego w nowoczesnym społeczeństwie obywatelskim miało także na celu wyłonienie uczestników XVI Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży w Warszawie. Na początku spotkania uczestnicy debaty obejrzeli krótki film z warsztatów, na których gimnazjaliści, pod kierunkiem opiekuna SU, wypracowali propozycje współpracy z poszczególnymi organami. Następnie moderatorzy debaty – Damian Stróż (także autor medialnej oprawy spotkania) i Przemysław Furtak, uczeń II klasy, zaprosili wszystkich do obejrzenia prezentacji multimedialnej, przedstawiającej sprawozdanie z realizacji dwuletniego programu SU-„Samorządność…nie samowola”, wskazując jego mocne i słabe strony.

Zgodnie z założeniem dyskusji panelowej, moderatorzy oddali głos ekspertom, którzy zapoznawszy się z działaniami młodzieży, wypracowanymi propozycjami współpracy z dorosłymi mającymi wspierać ich działania, przedstawili swoje zdanie, podkreślając w swych wypowiedziach gotowość i otwartość na potrzeby młodych ludzi. W zakresie współpracy z Burmistrzem naszego miasta, jedną z propozycji młodzieży, przychylnie przyjętą przez W. Ordona, było utworzenie Młodzieżowej Rady Miasta, umożliwiającej realizację samodzielnie napisanych projektów, mającą własny budżet. Burmistrz podkreślał, jak wielkie znaczenie ma kształtowanie umiejętności prospołecznych, zebrane doświadczenia w pracy np. ze starszymi, niedołężnymi ludźmi w rozwoju młodego człowieka. Ważne też, by inicjatywy działań wychodziły od samej młodzieży.

Dyrektor szkoły, Zbigniew Wolwowicz, w swojej wypowiedzi przypomniał o uprawnieniach Samorządu Uczniowskiego wynikających ze statutu szkoły, np. uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, opiniowanie pracy nauczycieli. Prawną możliwością rozwiązująca trudności wymiany informacji między poszczególnymi organami może też być powstanie Rady Szkoły, w skład której weszliby także przedstawiciele uczniów. Zastępca Przewodniczącego Rady Miasta, Tomasz Gazda, gratulując młodym społecznikom tak wielu inicjatyw i działań (uczniowie mają za sobą realizację wewnętrznych i zewnętrznych projektów, wieloletnia prace w redagowaniu szkolnej gazetki, prowadzeniu szkolnego radiowęzła, powołano także Szkolny Klub Wolontariuszy formalizującego aktywność wolontarystyczną prowadzoną w szkole od wielu lat) otwiera drzwi dla młodych samorządowców, służąc wsparciem ze strony Rady Miasta. Podobnie, przewodnicząca Rady Rodziców Grażyna Wypniewska i przedstawiciel nauczycieli Jacek Grygiel wyrażali poparcie dla działań SU, aczkolwiek ustalenie stałego budżetu z Rady Rodziców na realizację zadań cyklicznych jest trudne za względu na zmienne dochody, wynikające z niestałych wpłat na komitet rodzicielski. J. Grygiel podkreślał aspekty wychowawcze w pracy nauczycieli, wykazując się dużym zrozumieniem dla postaw społecznych młodzieży. Opiekun SU Renata Konefał w swojej wypowiedzi podkreślała znaczenie pracy z młodymi ludźmi, wynikające ze zrozumienia aktywności młodzieży i wzajemnego zaufania, mówiła o roli opiekuna w działaniach z samą młodzieżą jak i w pośrednictwie z nauczycielami, wychowawcami, dyrekcją szkoły. Drogą pozyskiwania finansów dla działań SU jest pisanie projektów. Opiekun podziękowała też uczniom, szczególnie zaangażowanym w przygotowanie debaty: Agacie Cioch, Agnieszce Banaś, Karolinie Szymuli, Mateuszowi Dudkowi, Przemysławowi Furtakowi, którzy na zakończenie debaty poprosili o symboliczne przypieczętowanie odcisków swojej dłoni na „Drzewie współpracy” między młodzieżą a dorosłymi.

– Debata była dla nas czymś nowym – podsumował spotkanie uczeń kl.II, Mateusz Dudek: – Wypracowaliśmy nowe formy współpracy z poszczególnymi instytucjami. Dla mnie, przewodniczącego SU, jest to bardzo ważne, bo wiem na jakie wsparcie może liczyć nasz samorząd i jakie są oczekiwania innych wobec nas. Sądzę, że debata poszerzyła nie tylko naszą wiedzę, ale także nasze możliwości i plany, a dzięki zapewnionemu wsparciu wiem, że są one do zrealizowania nie tylko w tym roku szkolnym, ale także w kolejnych. Jako uczestnik debaty jestem bardzo zadowolony,
że mogłem w niej uczestniczyć, a odbite dłonie zapewniły współpracę miedzy nami uczniami a Burmistrzem, Radą Miasta, Dyrektorem, Nauczycielami, Rodzicami i Opiekunem. Ważne też, że dorośli,wśród tyu swoich obowiązków i zajęć, potrafią znaleźć dla nas czas,wysłuchać nas, porozmawiać z nami. Myślę, że takie debaty powinny odbywać się częściej.

P.S. W ubiegłym roku szkolnym, tj.2009/2010, szkoła przystąpiła do realizacji projektu „Samorząd Uczniowski” , organizowanego przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie. W ramach ww. projektu opracowano autorski program „Samorządność…nie samowola”, mający na celu reorganizacje struktur i działań Samorządu Uczniowskiego. Realizacja programu przewidziana jest na dwa lat.a Do tej pory wdrożono projekty : „Oskary Uczniowskie ”, „Moja i Twoja muzyka”- reorganizacja szkolnego radiowęzła, „ Młodzi gniewni dla nas pewni ”- utworzenie Młodzieżowego Klubu Aktywności e-MKA, powołano Szkolny Klub Wolontariuszy, kontynuowano redagowanie szkolnej gazetki „Kropka”.

W bieżącym roku szkolnym młodzież naszego gimnazjum przystąpiła do projektu „Nasz samorząd uczniowski”, który organizują: Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacja Projekt: Polska oraz Fundacja Nowe Media (działające w ramach Inicjatywy Razem ’89).

Renata Konefał
OR/PR

Informacje o projekcie są opublikowane na stronie internetowej: www.ceo.org.pl/sejmmlodziezy, na stronach Sejmu (http://edukacja.sejm.gov.pl), Ministerstwa Edukacji Narodowej i organizacji partnerskich.

Źródło: http://nowadeba.pl/informator/art460.html (tekst + zdjęcia)

11 KOMENTARZE

 1. Pomysł młodzieżowej rady miasta co jakiś czas powraca ale do tej pory bez rezultatu. Rzeczywiście mamy (pisze my jako spoleczenstwo) problem z tym, że chronimy nasze dzieci przed tzw. polityką : "nie mieszaj się", "nie miej wiążących poglądów" itd.
  A przecież polityka i sprawy społeczne to te dziedziny które decydują o jakości naszego życia. Bez wychowania młodzieży w duchu walki o dobro wspólne nie ruszymy do przodu.

 2. Jak ten uczen sie powaznie wypowiada! Ale tak fajnie.. ja tez uwazam ze takie cos powinno byc czesciej, mimo ze nie bralam w tym udzialu. ,)

 3. Z licealistami i studentami również. My też kochamy to miasto a się z nami nikt nie spotyka podczas gdy odwiedziny remiz strażackich przez samorządowców są bardzo częste. Oby spotkanie z gimnazjalistami było poczatkiem :)

 4. Najważniejsze w tego rodzaju spotkaniach jest to, żeby dzieci przyglądnęły się [b]procedurze przeprowadzania dyskusji[/b]. Jest kilku prelegentów, są głosy "z sali" w trakcie, jest prowadzący podtrzymujący dynamikę rozmowy ( najgorzej jest, gdy każdy powie swoje i po 15 minutach wszystko rozsypuje ). Każde publiczne spotkanie tego rodzaju uczy obyczaju społecznej dyskusji.

 5. Prosimy o przywrócenie starej, "dostępnej od ręki" formy quickchata!
  Teraz praktycznie nie ma tam dyskusji. A bywało tak wesoło ;) .

 6. Technicznie na razie jest to nie możliwe;/
  Są to problemy w optymalizacji kodu strony, "gryzie" nam się stary chat z rotatorem newsów na głównej i dlatego chat działa tak a nie inaczej.
  Zmodyfikowałem trochę jego działanie, może w jakimś stopniu ułatwi wam to dodawanie nowych wpisów.
  Gdy znajdę trochę więcej czasu, obiecuję że zajmę się tym problemem jak i również poprawimy problemy z dodawaniem komentarzy w artykułach.
  Proszę o cierpliwość w tej sprawie.

 7. Takie inicjatywy są potrzebne.
  Mam tylko nadzieję, że wyglądają sprawniej niż otwarcie jakiegoś tak klubu młodzieży, które miałem przyjemność obejrzeć w internecie.

 8. Sądząc po składzie prowadzących imprezę, pewnie nie wyglądają inaczej. Ale potrzebne są ;). Pozdrawiam. (A tamten filmik jest kultowy…)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here