Promocja tomiku Franciszka Wojnarowskiego

5

Celem Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkól nr 1 ,,Pro iuventute”, powstałego w 2008 r., jest współpraca z jednostkami administracji publicznej, społecznością lokalną, organizacjami pozarządowymi i instytucjami pożytku publicznego, które mogą przyczynić się do rozwoju działalności statutowej. Głównie członkami stowarzyszenia są czynni nauczyciele oraz nauczyciele-emeryci. Stowarzyszenie organizuje, współorganizuje i prowadzi różne formy edukacyjne, imprezy kulturalne, włącza się aktywnie w organizowanie imprez szkolnych i obchody świąt rocznicowych. Nauczyciele przeprowadzają międzyszkolny konkurs ,,Kochanowski i jego czasy” przed obchodami Święta Szkoły, organizują wycieczki do Czarnolasu dla uczniów klas pierwszych, aktywnie działają w czasie akcji promocyjnej ,,Dni Otwarte Szkoły”. Członkowie Zarządu starają się pozyskiwać środki służące realizacji celów związanych z rozwijaniem talentów i zdolności uczniów oraz promowaniem Zespołu Szkól nr 1.

W lutym 2009 r., z inicjatywy nauczycieli: Marzeny Zięby i Ewy Okinczyc we współpracy ze Stowarzyszeniem powstał projekt , którego celem było wydanie tekstów poetyckich Franciszka Wojnarowskiego. Dzięki wsparciu finansowemu pana Burmistrza Wiesława Ordona udało się zrealizować projekt. 10 listopada po południu w Zespole Szkół nr 1 odbyła się wieczornica poświęcona promocji tomiku wierszy ”Nie wiem czemu pisać muszę” pana Franciszka Wojnarowskiego. Część artystyczną, która nawiązywała do obchodów Święta Niepodległości przygotowały: M. Zięba, E. Okinczyc i Małgorzata Gierach. Wśród zaproszonych gości byli: pani dyrektor Zespołu Szkół nr 1 Janina Lubera, ks. dr Mieczysław Wolanin, grono pedagogiczne, członkowie rodziny nieżyjącego pana Franciszka Wojnarowskiego wraz z córką Anną Wojnarowską, emerytowani nauczyciele, uczniowie i mieszkańcy miasta. W czasie spotkania przybliżono twórczość pana Franciszka – żołnierza AK, którego losy były związane z Nową Dębą. Teksty oraz pieśni patriotyczne wyeksponowały najważniejsze wartości w życiu każdego obywatela, jakimi są: Bóg, wolność, honor i ojczyzna.

Małgorzata Gierach
Źródło: UMiG

0

5 KOMENTARZE

  1. Dziekan Wolanin coś schudł pewno go gnębi frekwencja coraz mniejsza ostatnio .A prosił biskup chodź do Sandomierza ale majątki i płoty były ważniejsze .
    DQ

    0
  2. Edytorsko i graficznie to świetnie zrobiona książka i tutaj mój ukłon.

    Tylko jedna mała uwaga: obraz z szynką znad drzwi mógł był być zdjęty na czas spotkania… ;)

    0

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here