Sesja absolutoryjna

9

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

zaprasza na

XLIII sesję Rady Miejskiej w Nowej Dębie

w dniu 28 kwietnia 2010r. (środa ) o godz. 14 00

w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba ul. Rzeszowska 3 (I p. sala 104)

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Miejskiej.

4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o pracach między sesjami.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działalności między sesjami.

6. Zapytania i wnioski mieszkańców.

7. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy Nowa Dęba za 2009 rok:

a) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy w Nowej Dębie sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2009 rok,

b) wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sprawie opinii z wykonania budżetu miasta i gminy za 2009 rok i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy za 2009 rok,

c) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowej Dębie o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2009 rok.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Dęba za 2009 rok,

2) zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2010 rok,

3) zaciągnięcia zobowiązania w zakresie podejmowania inwestycji i remontów przekraczających granicę ustaloną corocznie przez Radę Miejską,

4) wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej pod uprawy polowe i użytki zielone (Chmielów),

5) wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nieruchomości.

9. Interpelacje i zapytania radnych.

10. Wolne wnioski i informacje.

11. Zamknięcie obrad.

ZAPRASZAM MIESZKAŃCÓW DO WZIĘCIA UDZIAŁU W SESJI

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wojciech Serafin

0

9 KOMENTARZE

 1. Oczywiście wszystkie rączki radnych pójdą zgodnie w górę przy absolutorium, bez pytań , bez dyskusji – jak zwykle, wszystko jest super – bo burmistrz tak sobie życzy. Marna ta komisja rewizyjna, czy w ogóle potrzebna? Przepisywać corocznie pozytywną opinię to jakaś sztuka?

  0
 2. Wybory są to kto wie.. Może nawet kilku radnych zabierze głos, może padną gorzkie słowa. Generalnie może być dobra pokazówka. Chociaż i tak nie pójdę. Odliczam dni do wybórów.

  0
 3. Czemu się dziwić, że ręce w górę aby burmistrz otrzymał absolutorium, przecież wiele rzeczy zostało zrobionych , kondycja finansowa gminy nie zachwiana przynajmniej nic na to nie wskazuje żeby było inaczej. Pokazówka u radnych napewno się zacznie , bo wybory tuż tuż , ale czy wszyscy wystartują….?????

  0
 4. O TO CHODZI ŻEBY PRZEKAZAĆ GRUNTY POD INWESTYCJE W MIESCIE PODMIOTOWI KTÓRY BĘDZIE REALIZOWAŁ TO ZADANIE , CHYBA W TYM RZECZ ,JAK SIĘ MYLĘ TO SORKI ,,,

  0
 5. "Z boku" to tak wygląda,że wszystko jest cacy, ale trzeba by zajrzeć do środka budżetu i fachowo ocenić działania burmistrza w zakresie wydatkowania środków gminnych i celowości niektórych inwestycji -stąd moja aluzja do komisji rewizyjnej – tylko trzeba się na tym trochę znać , czego wielu radnych jeszcze nie pojęło. Polecam opinię i dyskusję z panem Babulą w kwestiach budżetowych na forum.

  0

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here