Sprawozdanie burmistrza

2

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY ZA OKRES
OD 29 CZERWCA DO 23 SIERPNIA 2010 R.

I. Sprawy organizacyjne:
1. 10 lipca w Nowej Dębie obchodzono 600-lecie Bitwy pod Grunwaldem.
2. 15 lipca odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Nowej Dębie.
3. 15 lipca pod Pomnikiem Grunwaldzkim w Chmielowie odbyły się obchody 600-lecia bitwy, podczas których poświęcony został odnowiony Pomnik Grunwaldzki.
4. 15 lipca oddano do użytku Wiejskie Centrum Kultury im. ks. Jana Twardowskiego w Chmielowie, zrealizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
5. 17 lipca odbyły się ogólne zebrania mieszkańców w sołectwach: Alfredówka, Jadachy i Rozalin.
6. 20 lipca odbyła się narada z Wojewodą Podkarpackim m.in. w sprawie szkód powodziowych.
7. 7 sierpnia odbyło się zebranie ogólne mieszkańców sołectwa Tarnowska Wola.
8. 17 sierpnia odbył się konwent wójtów i burmistrzów Powiatu Tarnobrzeskiego. Tematem spotkania było wytypowanie drogi powiatowej do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – wytypowano drogę Jadachy – Ocice.
9. W dniach od 23 – 26 lipca w Suhowoli na Ukrainie przebywała delegacja z Nowej Dęby.
10. 1 sierpnia obchodzone było Święto Wojska Polskiego i 90-lecie Bitwy Warszawskiej.
11. Od 1 lipca zatrudniono 3 osoby na staż w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy, na okres 6 miesięcy.
12. Od 1 sierpnia zatrudniono 4 osoby w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy na organizację robót publicznych, na okres 4 miesięcy.
13. Ogłoszono nabór na stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami, termin składania ofert upływa 6 września.
14. Trwają prace przygotowawcze do Powszechnego Spisu Rolnego, który przeprowadzony zostanie w okresie od 1 września do 31 października.

II. Sprawy komunalne i społeczne:

1. W minionym okresie zawarto umowy na:
1) wykonanie naprawy drogi „Na Zwałkę” – wykonawca – Firma Remontowo Brukarska, Dariusz Król Jadachy – kwota 1.250 zł,
2) budowę parkingu przy ulicy Kościuszki – wykonawca PPUH Prima Bud, Andrzej Sobczyk, Sandomierz – kwota 145 904,19 zł, plac budowy przekazano wykonawcy.
3) nadzór inwestorski nad budową parkingu przy ulicy Kościuszki – wykonawca – Obsługa Inwestycji Drogowych, Stanisław Cieszyński Mielec – kwota 1500 zł,
4) dostawę materiałów drogowych do prac remontowych na drogach i chodnikach oraz najem sprzętu i wykonanie prac remontowych na drogach na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba w 2010 r. – wykonawca – Firma Transportowo – Usługowo – Handlowa Piotrans, Padew Narodowa – kwota 113 560,77 zł,
5) wykonanie kosztorysu inwestorskiego oraz projektu budowlanego „Ołtarza Polowego” na Cmentarzu Komunalnym w Nowej Dębie – wykonawca – Janusz Jakubek Tarnobrzeg – kwota 2 500 zł,
6) wykonanie usług w zakresie odkomarzania tj. prowadzenie monitoringu, przeprowadzanie zabiegów zwalczania larw komarów i zwalczania dorosłych osobników komarów – wykonawca – Firma Dezynfekcja, Dezynsekcja i Deratyzacja Sprzątanie i Czyszczenie Obiektów Działalność Sanitarna i Pokrewna Świnoujście – łączna kwota – 40 192,90 zł, łączna powierzchnia podlegająca odkomarzaniu 667,90 ha.
2. W ramach prac interwencyjnych zakończono remont chodnika przy ul. Mickiewicza (900 m2).
3. Ogłoszono i przeprowadzono przetarg na najem lokali użytkowych położonych:
1) w budynku nr 6 przy ul. Rzeszowskiej o pow. 8,35m2 , prawo do zawarcia umowy najmu uzyskała Pani Regina Olichwier, stawka czynszu 14 zł za 1m2,
2) w budynku nr 3 przy ul. Al. Zwycięstwa o pow. 36,60m2 , prawo do zawarcia umowy najmu uzyskała Pani Agnieszka Grzesik, stawka czynszu 11,50 zł za 1m2.

III. Sprawy inwestycyjne:
1. Podpisano umowy na:
1) przebudowę Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie wraz z termomodernizacją – wykonawca – Konsorcjum firm: Invest Development Sp. z o. o. Mielec; Elektromontaż Rzeszów S.A. Rzeszów – kwota – 6 631 830,95 zł,
2) nadzór inwestorski nad przebudową i termomodernizacją SOK- wykonawca – Biuro Projektowo – Inwestycyjne Budownictwa Józef Baum Mielec – kwota – 35 380 zł,
3) projekt – kanalizacji deszczowej ul. Jasnej – wykonawca – Projektowanie i Nadzór Kanalizacji Sanitarnych Tarnobrzeg – kwota – 4 270 zł,
2. Podpisano umowę dotacji z Zarządem Województwa Podkarpackiego na realizację zadania „Remont Domu Ludowego w Tarnowskiej Woli – utworzenie Wiejskiego Centrum Aktywności, kwota dotacji 224 tys. zł.
3. Wykonano boisko do piłki siatkowej plażowej przy Szkole Podstawowej w Tarnowskiej Woli.

IV. Sprawy finansowe

Od 29 lipca w Urzędzie Miasta i Gminy prowadzona jest kontrola przez przedstawicieli ZUS w zakresie prawidłowości i rzetelności obliczania, potrącania i opłacania składek z ubezpieczenia społecznego za okres 2007 – 2009.

V. Sprawy gospodarki nieruchomościami:
13 sierpnia odbyło się posiedzenie nowo powołanej Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej w składzie: Anna Raińczuk – przewodniczący, Krystian Mencfel – zastępca przewodniczącego, Adam Pożarycki – sekretarz, Janusz Jakubek – członek. Komisja zajęła się oceną projektu planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla „Północ”.

VI. Sprawy obywatelskie:

1. 22 sierpnia odbyło się poświęcenie i wręczenie sztandaru z okazji jubileuszu 100-lecia działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Jadachach.
2. 16 lipca Komisja powołana przez Wojewodę przeprowadziła na terenie Gminy Nowa Dęba kontrolę szkód powodziowych wykazanych w protokołach Gminnej Komisji z maja i lipca 2010 roku. Komisja uznała po weryfikacji straty opisane w protokołach, których wartość wynosi ogółem 1 486 846 zł.

VII. Sprawy z zakresu bezpieczeństwa publicznego, przeciwdziałania patologiom społecznym:
Przeprowadzono 121 interwencji zgłoszonych do Komendy Straży Miejskiej. Ujawniono 139 sprawców wykroczeń, z czego 27 sprawców ukarano mandatami karnymi na łączną kwotę 3 900 zł.

VIII. Sprawy z zakresu oświaty:

Rozstrzygnięto przetarg na dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Miasta i Gminy Nowa Dęba oraz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych w roku szkolnym 2010/2011, na trasach:
1) dowóz uczniów z Budy Stalowskiej do Szkoły Podstawowej w Alfredówce i do Gimnazjum Nr 2 w Nowej Dębie i odwóz uczniów z Gimnazjum Nr 2 do Alfredówki i Budy Stanowskiej – wykonawca PKS Tarnobrzeg – cena za kurs 75 zł,
2) odwóz uczniów ze Szkoły Podstawowej w Alfredówce do Budy Stanowskiej – wyko-nawca – PKS Tarnobrzeg – cena za kurs 25 zł,
3) dowóz i odwóz uczniów z Hermanówki w Jadachach do Szkoły Podstawowej w Jadachach – wykonawca Stanisław Skrzypek Nowa Dęba – cena za kurs 27,50 zł,
4) dowóz i odwóz uczniów z Osiedla Poręby Dębskie do Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nowej Dębie, Szkoły Filialnej i Gimnazjum Nr 1 w Nowej Dębie – dwa kursy dzien-nie – wykonawca PKS Tarnobrzeg – cena za kurs 25 zł,
5) dowóz oraz odwóz uczniów niepełnosprawnych z Nowej Dęby, Osiedla Dęba, Tarnowskiej Woli oraz sołectwa Cygany do Zespołu Szkół Specjalnych w Tarnobrzegu – wykonawca PKS Tarnobrzeg – cena za kurs 60 zł,
Przetarg na trasach: z Tarnowskiej Woli do Szkoły Podstawowej Nr 3 i Gimnazjum Nr 2 w Nowej Dębie oraz z Rozalina do Gimnazjum Nr 2 w Nowej Dębie nie został rozstrzygnięty z uwagi na złożenie przez wykonawców ofert o jednakowych cenach. Oferenci zostali wezwani do złożenia ofert dodatkowych.

IX. Sprawy z zakresu pomocy społecznej:

W ramach pomocy Ośrodek Pomocy Społecznej udzielił wsparcia Gminie Gorzyce delegując do pracy 2 – ch pracowników socjalnych, którzy przeprowadzali wywiady środowiskowe.

X. Sprawy z zakresu kultury:

W minionym okresie SOK był organizatorem lub współorganizatorem następujących imprez:
1) pokazy grup rycerskich, tańców dawnych, gier i zabaw dla dzieci w wykonaniu Bractwa Rycerskiego Miasta Nowa Dęba oraz grupy Cohors ze Słowacji w związku z obchodami 600-lecia bitwy pod Grunwaldem,
2) wycieczek: do Jaskini Raj i Chęcin, do Ojcowa, do Pacanowa i Pińczowa,
3) pikników Nad Zalewem.

XI. Sprawy z zakresu sportu:
1. W minionym okresie SOSiR zorganizował następujące imprezy:
1) 26 czerwca – zawody rowerowe BMX i SKATE na skate parku zorganizowane przez Centrum Sportu „Paam-Bike” (60 uczestników),
2) 26 czerwca – turniej piłkarski rocznika 2000-2001 (30 uczestników),
3) 3 lipca – turniej kolonijny, wakacyjny turniej piłkarski rocznika 1998 i młodsi (30 uczestników),
4) 10 lipca – turniej koszykówki ulicznej w kategorii OPEN (9 uczestników),
5) 31 lipca – turniej piłki nożnej plażowej w 3-ch kategoriach: szkoły podstawowe, gim-nazja i OPEN (36 uczestników),
6) 4 – 5 sierpnia – turniej dzikich drużyn w 3-ch kategoriach: szkoły podstawowe, gimna-zja i OPEN (180 uczestników),
7) 13 sierpnia – zawody pływackie im. Andrzeja Gerwatowskiego (16 uczestników) oraz zawody pływackie ratowników WOPR,
8) 15 sierpnia – turniej tenisowy,
9) 21 sierpnia – wakacyjny turniej piłkarski rocznika 2002 i młodsi.
2. W dniach 5 – 30 lipca prowadzony był bezpłatny wakacyjny kurs nauki pływania dla dzieci, młodzieży i dorosłych, który będzie kontynuowany w sierpniu.

Wiesław Ordon
Burmistrz Miasta i Gminy
Nowa Dęba

0

2 KOMENTARZE

  1. You may choose or possibly will want spacer beads who are sole[url=http://www.abcgembeads.com/Mosaic-Turquoise_114.html]turquoise beads[/url] some mm for length just for area of any type, at this point need a considerable damaged spot 12 mm cool bead for those other parts of the equal type.No matter your unique justification come to be just for buying this valuable version of shiny steel bead cooperate with, there isn't an absence about different type of type choices nowadays. None maybe[url=http://www.abcgembeads.com/Turquoise-Bracelet_288.html]Turquoise Bracelet[/url] there is whatever absence about sellers via the internet to generate any beads right from. As to why may you decide to retailer via the internet or looking the journey from the physical stash? For some serious[url=http://www.abcgembeads.com/Mosaic-Turquoise_114.html]turquoise beads[/url] precious jewelry develop all the enchantment certainly is the higher options there to individuals with all the extensive journey. An alternative practical reason certainly is the fee; extensive fee for number [url=http://www.abcgembeads.com/Evil-Eye-Beads_218.html]Evil Eye Beads[/url]constitutes a put up a lot less all the purchasing the equal elements retail industry. Allowed, the only individual shortcoming – if you choose to speak to the software which usually – is normally you[url=http://www.abcgembeads.com/Porcelain-Beads_227.html]Porcelain Beads[/url] ought to cannot really discover all the applications about mix American beads and additionally have a look at individuals mindfully.

    0

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here