Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 22.02.2016 – 27.02.2016

0

Przed nami kolejny, już 15. Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. W tym roku każdy zainteresowany będzie mógł zgłosić się o poradę w dniach 22 lutego – 27 lutego 2016 r. Bezpłatna pomoc będzie udzielana między innymi w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. Od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00 oraz w sobotę w godzinach od 10:00 do 13:00. będą w nich pełnione dyżury specjalistów. 

W organizację obchodów – poza Ministerstwem Sprawiedliwości – aktywnie włączyły się: Prokuratura Generalna, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka, Komenda Główna Policji, Krajowa Rada Kuratorów, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada Radców Prawnych, Krajowa Rada Notarialna, Komenda Główna Straży Granicznej i Krajowa Rada Komornicza. W obchody Tygodnia Pomocy włączyła się w tym roku Naczelna Izba Lekarska.

Dzięki zaangażowaniu się w obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem wyżej wymienionych podmiotów dyżury będą miały charakter interdyscyplinarny. Ich interdyscyplinarność polegać będzie na tym, że informacji prawnej udzielać będą nie tylko adwokaci, radcowie prawni, notariusze, aplikanci adwokaccy, radcowscy i notarialni, ale także prokuratorzy, funkcjonariusze Policji, czyli osoby które posiadają specjalistyczną wiedzę dotyczącą postępowania przygotowawczego oraz – w zakresie postępowania wykonawczego – kuratorzy sądowi i komornicy. Jednocześnie osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły uzyskać pomoc psychologiczną.

Niezależnie od dyżurów pełnionych w Ośrodkach Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, na terenie kraju – dzięki współpracy podmiotów zaangażowanych w obchody „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” – zostaną zorganizowane dodatkowe dyżury specjalistów.

D Y Ż U R Y

  • Komenda Miejska Policji w Tarnobrzegu   ul. 1 Maja 2, specjalne dyżury policjantów pełnione od poniedziałku do piątku w godz. 9-20, w sobotę w godz. 6-20.

– (telefon zaufania: 15 851-35-48).

  • Prokuratura Rejonowa w Tarnobrzegu i Prokuratura Okręgowa w Tarnobrzegu ul. Sienkiewicza 27.
  • Pomocy osobom pokrzywdzonym udzielają także inne tarnobrzeskie instytucje i stowarzyszenia między innymi
  • Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie ul. 1 Maja 4,  tel. (15) 822 13 40,
  • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Kopernika 3, tel. (15) 823 07 38,
  • Punkt Pomocy Ofiarom Przemocy ul. Jędrusiów 16, tel. (15) 823 17 67,
  • Stowarzyszenie Kobiet wobec Przemocy Alkoholowej w Rodzinie ul. Jędrusiów 16.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here