UMiG: VIII sesja Rady Miejskiej

24

05.05.11r.4 maja odbyła się VIII sesja Rady Miejskiej w Nowej Dębie. Podczas sesji radni wysłuchali informacji dyrektor tarnobrzeskiego sanepidu o stanie sanitarno-higienicznym na terenie miasta i gminy oraz dyskutowali nad 7 uchwałami, w tym jedną wprowadzoną na wniosek burmistrza do porządku obrad na początku sesji.

Sesję rozpoczęto od podziękowań dla Pani Marii Panek, przewodniczącej zarządu osiedla Dęba w poprzedniej kadencji. Podobne podziękowania otrzyma także nieobecny na sesji, dotychczasowy sołtys Tarnowskiej Woli Jan Rutkowski.

Następnie Małgorzata Korczyńska, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobrzegu przedstawiła radnym informację o stanie sanitarno-higienicznym na terenie nadzorowanym przez PPIS w Tarnobrzegu za 2010 r. Według oceny dyrektor Korczyńskiej stan sanitarno-higieniczny na terenie miasta i gminy Nowa Dęba jest dobry, zarówno w porównaniu do lat ubiegłych, jak i na tle całego obszaru nadzorowanego przez tarnobrzeski sanepid.

Następnie, zgodnie ze stałym harmonogramem sesji radni zapoznali się z sprawozdaniem burmistrza z działalności między sesjami.

W punkcie przeznaczonym na zapytania i wnioski mieszkańców pani Grażyna Wierzbicka pytała burmistrza o harmonogram planów związanych z rewitalizacją zalewu. Burmistrz poinformował, że podczas spotkania zorganizowanego z inicjatywy klubu radnych „Ratusz” ustalono, że podczas najbliższego posiedzenia, Komisja Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji zajmie się przygotowaniem harmonogramu i określeniem kierunków dalszych działań związanych z zagospodarowaniem zalewu i terenów w jego sąsiedztwie. Jak poinformował przewodniczący Komisji Tomasz Gazda, posiedzenie odbędzie się w poniedziałek 9 maja o godz. 16:00.

Burmistrz Wiesław Ordon dodał, że na dziś gmina dysponuje ogólną koncepcją przygotowaną w ubiegłym roku i jeśli komisja i radni podejmą takie decyzje, w przyszłym roku możliwe byłoby przygotowanie konkretnych planów i dokumentacji projektowej a realizacja inwestycji nad zalewem mogłaby rozpocząć się w 2013 r.

Następnie radni podjęli uchwałę ws. zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2011 rok spowodowanych wprowadzeniem środków pozyskanych w formie pomocy finansowej ze Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu na realizację dwóch zadań: remont strażnicy OSP w Porębach Dębskich oraz budowę Miasteczka ruchu drogowego. Ponadto wprowadzono środki uzyskane od Gminy Majdan Królewski i Gminy Cmolas jako zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Nowa Dęba za dzieci uczęszczające do przedszkola niepublicznego Krasnal w Nowej Dębie. Po stronie wydatkowej zabezpieczono środki w kwocie 300.000,-zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne Przebudowa SOK w Nowej Dębie -zakup kina cyfrowego zamiast analogowego, ponadto zabezpieczono środki na Militariadę 2011 poprzez zwiększenie dotacji dla SOK (środki zabezpieczono z wydatków na promocję). Zmniejszono także dochody o kwotę 60.544 z tytułu subwencji wyrównawczej dla gmin oraz zmniejszono wydatki z dotacji na sport, równocześnie zwiększając wydatki na promocję w związku z zawartymi umowami promocyjnymi z klubami sportowymi. Pandto radni przyjęli także uchwałę ws. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy (ul. Kościuszki) oraz wydzierżawienie w drodze przetargu budynku starej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Cyganach na działalność handlową.

Radni podjęli także uchwałę ws. zasad usytuowania na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych m.in. precyzującą minimalną odległość punktu sprzedaży alkoholu od szkół, przedszkoli, obiektów sakralnych i innych określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W toku dyskusji nad uchwałą burmistrz wyjaśnił, że uchwała ma związek ze zmianami w prawie oświatowym zezwalającymi na tworzenie żłobków i przedszkoli w budynkach i mieszkaniach prywatnych.
Radni nie podjęli uchwały ws. zwiększenia z 40 do 42 liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba, przedłożonej w związku z wnioskami dwóch przedsiębiorców o wyrażenie zgody na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych Nowej Dębie i Chmielowie.


Na zakończenie radni podjęli uchwały ws. wyrażenia zgody na obniżenie kapitału zakładowego Zakładu Produkcji Wody Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowej Dębie oraz upoważnienia burmistrza do wystawienie weksla w związku z pozytywną decyzją ws. dofinansowania z PROW – Odnowa i rozwój wsi na realizację zadania pn. \”Budowa deptaków w miejscowościach Alfredówka i Rozalin, oraz placów zabaw w miejscowościach Alfredówka i Jadachy wraz z odwodnieniem terenu”

Z związku z planowanym rozstrzygnięciem konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi, zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011 radni wytypowali ze swojego grona dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej – zasiądą w niej radna Helena Tłusta oraz wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Maria Mroczek.

UMiG


——

0

24 KOMENTARZE

 1. Myślę, że pomylił Pan serwisy informacyjne. U nas nie było takiego artykuły. Ale jeśli ma Pan informacje o fuszerce przy budowie ścieżki rowerowej chętnie podejmiemy ten temat. Proszę o kontakt: infonowadeba@op.pl

  0
 2. a ja byłem i nie sprzeciwów przeciw pracy tej Rady. Nie podoba mi sie za to caly ten Ratusz i Ostapko….

  0
 3. Nie podoba się przede wszystkim ironiczny uśmieszek radnego Ostapko.Toż on kpi w żywe oczy z pozostałych radnych.Wyborców również.
  [b]Panie radny Ostapko.Ponawiam pytanie.Zwróciłeś pieniążki do kasy gminy?Tak jak deklarowaleś.Za co to dobrze wiesz.[/b]

  0
 4. Do #4
  O jakie ścieżce rowerowej wspomniałeś??
  Czy ten sfuszerowany trakt z kostki zasługuje na miano ścieżki rowerowej??
  Jedynym odcinkiem do jakiego nie można mieć zastrzeżeń to odcinek zaczynający sie pod kościołem w Dębie wsi a kończący się przy ostatnich blokach przy Mickiewicza. Dalej to koszmar, wiedzą Ci którzy z niego korzystają. Wysokie krawężniki uniemożliwiające płynny przejazd no i te pozapadane nawierzchnie.
  Najbardziej przykrym widokiem jest odcinek ubiegłoroczny – od stacji paliw ORLEN i dalej w kierunku wiaduktu- zastanawiam się nad jej stanem po kolejnym sezonie, skoro już teraz nawierzchnia ( kostka brukowa) zaczyna się "rozchodzić".
  Kolejnym odcinkiem który dyskwalifikują tą trasę do miana ścieżki rowerowej to odcinek od stacji paliw w Dębie wsi w kierunku mojej ulubionej restauracji " Dębianka"- część kostki tworząca nawierzchnię chodnika/ ścieżki porostu się zapadła.
  Dostrzegając problematykę wynikającą z jakości tych ścieżek domniemywam, że inwestycja ta była prawdziwym wyzwaniem dla wykonawców, która absolutnie przewyższyła ich możliwości.
  Mam nadzieje, że zleceniodawca dostrzeże problem i zastanowi sie nad sensem wydawania pieniędzy w coś, co w najmniejszym stopniu nie odpowiada wszelkim wymogom, oraz zastanowi sie nad sensem powierzenia wykonania kolejnych odcinków firmom, które nie mają o tym pojęcia.
  Dla wykonawców miałbym małą sugestie, proponowałbym zaczerpnąć inspiracji w rozwiązaniach jakie zostały zastosowane choćby na rzeszowskich lub nieco bliżej bo stalowowolskich ścieżkach rowerowych i zastanowić się czy dużym problemem i nakładem pracy jest choćby odpowiednie wyprofilowanie miejsca łączącego ścieżkę rowerową z ulicą, drogą itp???? co w rezultacie uniknie konieczności stosowania wysokich krawężników.??
  Pozdrawiam

  0
 5. Marek Ostapko jak powiedział tak zrobił i honorowo (honor- pojęcie obce dla takich jak ty) zapłacił za usprawiedliwioną nieobecność na szkoleniu za którą płacić nie musiał. Trzeba uczyć standardów. Forma "panie … zwróciłeś" świadczy o poziomie jaki reprezentujesz.

  0
 6. Już wolę ironiczny uśmiech Radnego Ostapko, aniżeli NIEUDOLNĄ PRÓBĘ pokazywania "SWOJEJ WŁADZY" i lekceważenia [b]ELEMENTARNYCH ZASAD DIALOGU[/b] przez Panią Wice, która za każdym razem usiłuje wykazać, że jest "NAJMĄDRZEJSZA"….. czy tak jest ???… otóż tekst typu "Z MOTYKĄ NA SŁONIE" pokazuje zgoła coś innego. I jak w takiej sytuacji nie można mieć IRONICZNEGO UŚMIECHU !!!

  0
 7. mam takie same zdanie.tak lekcewazenie to cecha p. wiceprzewodniczacej.szkoda cokolwiek probowac zmienic bo ma to trwala ceche charakteru.


  Do Autora:
  LePi napisał w kilku komentarzach to samo, więc te powtórzone zostały skasowane stąd też wykreśliłem numeracje : Administrator.

  0
 8. Zapłacił?Fakty,proszę adwokacie M.Ostapko.Jak miałem się do radnego Ostapko zwrócić?Rabbe,hrabio,ekscelencjo.Nie tykaj mnie proszę,siurku.Plecakow z Tobą nie pobierałem

  0
 9. Do Frustrata:
  Zwróć się na piśmie do radnego Ostapki o udostępnienie faktur, napisz do niego maila, lub napisz podanie do Urzędu o udostępnienie informacji. Jest wiele sposób zamiast bicia piany. Taki "mądry" jesteś to powinieneś je znać.

  0
 10. Chyba też zacznę mieć IRONICZNY UŚMIECH bo kilka słów prawdy u niektórych powoduje DZIWNY ODRUCH …….. a jako tako znając lokalne PRZYPADŁOŚCI musiała to napisać jakaś "ZNACZNA OSOBA" bo kilka mądrych słów trudno byłoby napisać, natomiast chamstwo z automatu przychodzi do GŁOWY. Pozdrawiam.

  0
 11. Pani Mario w poprzednich wyborach była Pani moim i nie tylko ;)natchnieniem .Nawet nie wyobraża sobie Pani jak nisko panią postrzegam teraz.
  DQ

  0
 12. Pani Mario… Wstyd…nie pani tylko nam…niezależnym….dzieki…Spłyciła pani do parteru…idee… ale pani i tak tego nie zrozumie…

  0
 13. Pani Mario uważam iż zagrała pani pod nute Wiesława aby nie dać koncesji Stokrotce.Jest mi po ludzku wstyd za pani umysł

  0
 14. Są osoby, które uważają się za nieomylne. Nie są w stanie zauważyć, że świat o krok dalej od nich jest naprawdę inny. Kontakt z nimi wywojuje tylko nieprzyjemne emocje.
  Ich czas działania to ostatnie 20 lat. Nastał już czas na świadomościową zmianę pokoleń!

  0
 15. Są osoby, które uważają się za nieomylne. Nie są w stanie zauważyć, że świat o krok dalej od nich jest naprawdę inny. Kontakt z nimi tylko wywołuje nieprzyjemne emocje. ich czas działania to ostatnie 20 lat.
  Nastał już czas na świadomościową zmianę pokoleń!

  0
 16. Szanowni Państwo … światopogląd i mądrość … tych cech człowiek najczęściej uczy się podczas pobytu w różnych miejscach, czy to w kraju, czy też za granicą i nie ważne w jakim celu bo liczy się kontakt z różnymi ludźmi. Nie ma na myśli pobytów typu "bo jechałem przez Warszawę i widziałem…", gdyż od razu nasuwa się proste pytanie co mogłeś widzieć człowieku "z lotu ptaka". Obserwując zachowania niektórych radnych odnoszę wrażenie, że jedyne co w życiu widzieli to czubek własnego nosa, albo co najwyżej "krótki dynamiczny pobyt w kurorcie wypoczynkowym Tarnowska W. lub któreś z okolicznych uzdrowisk". Dodatkowo słysząc słowa typu "bo ja byłam nauczycielką" itp. wówczas ręce opadają i odechciewa się cokolwiek robić i mówić. To znaczy, że jak ktoś był nauczycielem, policjantem, żołnierzem, lekarzem, motorniczym to zjadł już wszystkie mądrości a inni to DEBILE. Mnie dziwi tylko jedna rzecz, że ci którzy podczas niedawnych wyborów pisali w swoich programach jakie to mają [b]SZUMNE ZAMIARY "ROZBUDOWY" NOWEJ DĘBY [/b]- bynajmniej nie mam na myśli RATUSZA – nagle zachowują się jak BANDA PRZEROŚNIĘTYCH DZIECIAKÓW. Pytam [b]TYLKO CZEMU MA TO SŁUŻYĆ ?.[/b]…….. bo na pewno nie Nowej Dębie ?

  0

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here