Zawiadomienie o XI sesji Rady Powiatu Tarnobrzeskiego

3

26-10-11r.

Uprzejmie informuję mieszkańców, że w dniu 27 października 2011 r. (czwartek) o godzinie 14.00 w sali obrad nr 23 Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu ul. 1 Maja 4 odbędzie się XI sesja Rady Powiatu Tarnobrzeskiego IV kadencji.

Porządek obrad:
Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
Działalność Zarządu Powiatu i Starostwa Powiatowego w okresie między sesjami – informacja.
Interpelacje Radnych.
Stan bezpieczeństwa pożarowego na terenie Powiatu Tarnobrzeskiego – informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu.
Stan bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Tarnobrzeskiego – informacja Komendanta Miejskiego Policji w Tarnobrzegu.
Sprawozdanie Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu z działalności jednostki.
Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Tarnobrzeskiego o dokonanej analizie oświadczeń majątkowych za 2010 rok radnych Powiatu Tarnobrzeskiego.
Informacja Starosty Tarnobrzeskiego o dokonanej analizie oświadczeń majątkowych za 2010 rok Członków Zarządu, Sekretarza Powiatu, Skarbnika Powiatu, Kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty.
Podjęcie uchwał w sprawach:
a) w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015,
b) zmiany uchwały budżetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2011 rok,
c) zmiany uchwały NR V/35/2011 Rady Powiatu Tarnobrzeskiego z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnobrzeskiego na lata 2011 – 2019.

Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady
Powiatu Tarnobrzeskiego
Dariusz Bukowski

3 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here