Strażacy apelują: Nie wypalajcie trwa

0

Przełom zimy i wiosny to okres, w którym corocznie na terenie miasta i powiatu tarnobrzeskiego wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków. Niestety przyczyną tego typu pożarów w zdecydowanej większości przypadków są celowe podpalenia.

To negatywne zjawisko często spowodowane jest nieświadomością społeczną, nadal bowiem wśród znacznej części społeczeństwa panuje przekonanie, że spalenie trawy na wiosnę  spowoduje szybszy i bujniejszy jej odrost. Tymczasem tego typu pożary niosą ze sobą tylko i wyłącznie  straty dla środowiska naturalnego.

Podczas pożaru trawy powstaje duże zadymienie, które jest szczególnie groźne dla ludzi z uwagi na możliwość zaczadzenia.  Zadymienie powoduje również zmniejszenie widoczności na drogach, co może prowadzić do powstania groźnych w skutkach kolizji i wypadków drogowych.

Pożary traw to także bardzo duże zagrożenie dla lasów. Ogień z nieużytków niejednokrotnie przenosi się na obszary leśne, niszcząc bezpowrotnie bezcenne drzewostany. Trzeba pamiętać, że po zimie trawy są wysuszone i palą się bardzo szybko, a powiewy wiatru wzmagają szybkość rozprzestrzeniania się ognia. W przypadku gwałtownej zmiany kierunku wiatru pożary bardzo często wymykają się spod kontroli i przenoszą na pobliskie lasy i zabudowania. Niejednokrotnie w takich pożarach ludzie tracą dobytek całego życia.

Wypalanie suchych traw i pozostałości roślinnych jest bardzo niebezpieczne, ale też niedozwolone. Określa to m.in. ustawa o ochronie przyrody  i ustawa o lasach, w których zawarto zapisy dotyczące zakazu wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych. Za tego typu przewinienia grożą surowe sankcje karne określone w kodeksie wykroczeń oraz kodeksie karnym. Osoba która dopuszcza się tego czynu podlega karze aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość może wynosić do 5000 zł., a nawet karze  pozbawienia wolności od 1 roku do 10 lat.

Od początku roku strażacy na terenie miasta i powiatu tarnobrzeskiego interweniowali przy 59 pożarach, podczas których spaleniu uległo około 60 hektarów suchych traw na uprawach i nieużytkach rolniczych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here