Polityka

Mieszkanie komunalne tylko na 10 lat. Szykują się zmiany w prawie.

Do tej pory umowy na mieszania komunalne były zawierane na czas nieokreślony. Ministerstwo Budownictwa zaproponowało by umowy były zawierane na pięć do dziesięciu lat. W...

Zawiadomienie o XXII Sesji Rady Powiatu Tarnobrzeskiego

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca  1998 r. o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity - Dz. U. z 2016, poz. 814...

Noworoczne spotkanie inwestorów w TSSE

3 lutego br. na zamku w Krasiczynie gościliśmy naszych inwestorów oraz partnerów Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN. Obok licznie zgromadzonych przedsiębiorców strefowych, na Noworoczne...

Szpital z dotacją Rady Miejskiej na dofinansowanie do zakupu zestawu RTG

Rada Miejska w Nowej Dębie podczas sesji  w dniu 26 stycznia 2017 roku podjęła uchwałę o udzieleniu w 2017 roku Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie...

TVL Tarnobrzeg: Nowa Dęba z budżetem

Planowane dochody budżetu gminy na 2017 rok wynoszą 66,66 mln zł. Projekt planu dochodów został opracowany w oparciu o dane pochodzące z Ministerstwa Finansów,...

Sołtysi nie dostaną 1000zł. Posłowie odrzucili projekt ustawy.

Sejm odrzucił w czwartek w pierwszym czytaniu projekt ustawy autorstwa PSL o sołtysach i radach sołeckich zakładający wzmocnienie ich pozycji i przyznanie . Wniosek...

Zaproszenie do udziału w XXIX sesji Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej zaprasza mieszkańców do udziału w sesji Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Dęba na 2017 rok. Sesja odbędzie się...

Poseł PiS Halina Szydełko otworzyła biuro poselskie w Nowej Dębie!

We wtorek 17 stycznia 2017 roku, w budynku Spółdzielni Inwalidów "Zjednoczenie" miało miejsce oficjalne otwarcie biura poselskiego Pani Haliny Szydełko, parlamentarzysty wybranego do Sejmu...

Likwidacja gimnazjów w Nowej Dębie – możliwe scenariusze

Nowa reforma oświaty zakładająca między innymi likwidację gimnazjów wchodzi w życie już w tym roku. Co to w praktyce oznacza dla nowodębskich szkół? Czy...

Bary i sklepy jednak do 23! Radni odrzucili skargę na uchwałę

Jakiś czas temu informowaliśmy o kontrowersyjnej uchwalę Rady Miasta w sprawie wyznaczenia dozwolonych godzin otwierania i zamykania sklepów, knajpek, restauracji i punktów usługowych.  Uchwała...