Komu będzie trudno znaleźć pracę w tym roku, czyli tarnobrzeski barometr zawodów

1

W powiecie tarnobrzeskim łatwiej o pracę, niż w samym mieście Tarnobrzegu – tak wynika z ostatnich dostępnych statystyk. Według nich bezrobocie w powiecie sięga 6,6 procent, w Tarnobrzegu zaś 8,4 procenta.
Według badania „Barometr zawodów 2019 powiat tarnobrzeski i miasto Tarnobrzeg”, które jest prognozą zapotrzebowania na pracowników w roku 2019, zawody nadwyżkowe , czyli takie w których jest nadwyżka osób w stosunku do ilości dostępnych  ofert,  to: ekonomiści, filolodzy i tłumacze, filozofowie, historycy, politolodzy i kulturoznawcy, górnicy i operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych, operatorzy maszyn włókienniczych, pedagodzy, pracownicy biur podróży i organizatorzy obsługi turystycznej, rolnicy i hodowcy, socjolodzy i specjaliści ds. badań społecznoekonomicznych, specjaliści administracji publicznej ,specjaliści rolnictwa i leśnictwa, specjaliści technologii żywności i żywienia. Dla porównania: W ciągu ostatnich miesięcy na największa liczbę ofert mogli liczyć sprzedawcy,  operatorzy zautomatyzowanej linii produkcyjnej, magazynierzy oraz  operatorzy maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych.
I choć wielu bezrobotnych, czy też innych osób poszukujących pracy stara się działać na własna rękę, pracownicy tarnobrzeskiego Powiatowego Urzędu Pracy namawiają, by korzystać z ich pośrednictwa. Dlaczego warto zarejestrować się w PUP?  Wylicza  Agnieszka Bartyzel: – Po pierwsze, dlatego, że działamy zgodnie z naszą misją, którą jest  profesjonalne, nowoczesne i skuteczne świadczenie usług na rzecz lokalnego rynku pracy uwzględniające potrzeby klientów. Po drugie, u nas obowiązuje zasada „jednego okienka”. Każdy klient ( osoba bezrobotna, osoba poszukująca pracy, pracodawca) ma przypisanego  doradcę klienta indywidualnego lub instytucjonalnego. Istotą funkcji doradcy klienta jest stała nad nim opieka, co oznacza, że wszystkie działania, które może realizować, powinien podjąć  i przeprowadzić samodzielnie lub pomóc klientowi uzyskać pomoc od tych pracowników urzędu, którzy są przygotowani do świadczenia pomocy specjalistycznej. Po trzecie, choć urząd  nie tworzy miejsc pracy, to stwarza warunki bezrobotnym do znalezienia odpowiedniego zatrudnienia oraz pomaga   pracodawcom w tworzeniu lub utrzymaniu miejsc pracy, poprzez finansowanie, dofinansowanie, doposażenie lub refundowanie utworzonych stanowisk pracy. Korzystając ze wsparcia urzędu  można uzyskać: dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej, zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych, umowy o doposażenie / wyposażenie stanowiska pracy, możliwość odbycia stażu, prac społecznie użytecznych. Po czwarte, odwiedzając urząd można uzyskać  informacje na temat aktualnych ofert pracy nie tylko na rynku lokalnym, ale też ogólnopolskim oraz zagranicznym w ramach sieci Eures. Pośrednictwo  pracy jest nieodpłatne – żaden z klientów nie ponosi kosztów związanych ze świadczoną usługą, oraz jawne – każde wolne miejsce pracy zgłoszone do urzędu jest podawane do wiadomości bezrobotnym i poszukującym pracy. Po piąte, przychodząc do urzędu można też zwiększyć szanse na znalezienie pracy  podwyższając swoje kwalifikacje zawodowe, dzięki udziałowi w szkoleniach  indywidualnych i grupowych, studiach podyplomowych, sfinansowaniu kosztów egzaminów oraz uzyskania licencji. Po szóste, pomagamy pracodawcom w doborze kandydatów do pracy, a bezrobotnym i poszukującym:  w wyborze odpowiedniego zawodu lub miejsca zatrudnienia, zmianie zawodu , określeniu zainteresowań i predyspozycji zawodowych oraz informujemy o szansach zatrudnienia w poszczególnych zawodach na lokalnym rynku pracy, o wymaganiach jakie stawiają pracodawcy kandydatom do pracy. Razem łatwej. Profesjonalna obsługa + aktualne  informacje o lokalnym rynku pracy + środki finansowe w dyspozycji PUP – to nasz atuty – podkreślają pracownicy PUP.

REKLAMA

1 KOMENTARZ

  1. Tarnobrzeg to tylko sypialnia. O 6.00 wyjeżdża z niego rzeka aut we wszystkich kierunkach: Stalowa, Chmielów, Nowa Dęba, Gorzyce, Mielec, Sandomierz. Przed 16.00 całe towarzystwo wraca. Oni nie mają nic swojego. Tylko dużo do gadania.

    6+

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here