W piątek na sesji deklaracja przeciwko ideologii LGBT oraz za ściągnięciem rodziny z Kazachstanu

0

Przewodniczący Rady Miejskiej zawiadamia, że XI sesja Rady Miejskiej w Nowej Dębie odbędzie się 26 lipca 2019 r. o godz. 12:00 w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba. Samorządowcy oprócz uchwał dotyczących zmian budżetu i statutu SOK, zajmą się przyjęciem dwóch deklaracji.

Pierwsza z nich będzie dotyczyć zaproszenia przez samorząd do naszego miasta polskiej rodziny z Kazachstanu. Temat repatriacji był poruszany zarówno na InfoNowaDeba.pl jak również w biuletynie samorządowym „Nasze Sprawy”. Zobacz tekst: „Przyjmijmy polską rodzinę z Kazachstanu„. Warto w tym miejscu podkreślić, że od niedawna polska rodzina z Kazachstanu może dostać wsparcie na zakup mieszkania. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, takie dofinansowanie wynosi 25 tys. zł na każdego członka rodziny repatrianta. W ostatniej nowelizacji ustawy te środki zostały zwiększone o dodatkowe 25 tys. zł na rodzinę. Aktualnie więc czteroosobowa rodzina otrzymuje wsparcie w kwocie 125 tys. zł. Jeśli rodzina nie zdecyduje się na zakup mieszkania, rząd dofinansuje jego wynajem. Wszystkim repatriantom przysługuje wsparcie np. w postaci dofinansowania wyprawki szkolnej dla dziecka czy zrefundowania kosztów szkolenia zawodowego, tak aby wejść na polski rynek pracy. Również pracodawcy tworzący miejsca pracy dla repatriantów otrzymują z budżetu państwa zwrot poniesionych z tego tytułu kosztów.

Druga deklaracja będąca przedmiotem obrad samorządowych dotyczy sprzeciwu wobec tzw. ideologii LGBT promującej zachowania homoseksualne, biseksualne, oraz transpłciowość. Jak czytamy w deklaracji:

Rada Miejska w Nowej Dębie wyraża swój stanowczy sprzeciw wobec pojawiających się w sferze publicznej działań zorientowanych na promocję ideologii ruchów LGBT, której cele godzą w fundamenty porządku społecznego, opartego o rodzinę rozumianą jako małżeństwo kobiety i mężczyzny, jak również w wolność i autonomię wspólnot religijnych, a zwłaszcza Kościoła Katolickiego czym naruszają przyjęty w Polsce ład konstytucyjny.

W dalszej części dokumentu znajduje się odwołanie do katolickiej nauki społecznej:

„Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę” (Rdz, 1: 27). Trudno uwierzyć, że wraz z rozwojem nauki i obserwowanym rozwojem technologicznym, człowiek osadzony w realiach XXI wieku neguje i podważa biologiczne i duchowe podstawy swojego bytowania. Oczywiste prawdy o naturze człowieka i jego płciowości ustępują nachalnej propagandzie lewicowych demoralizatorów (spadkobierców ideologii bolszewickiej) których jedynym celem jest zniszczenie instytucji małżeństwa i rodziny, a przez to doprowadzenie do całkowitego przeorientowania stosunków i relacji społecznych. Celowi temu, prócz kłamstw i manipulacji służy również stosowanie terroru politycznej poprawności, cenzurowanie Pisma Święto, wyrzucanie z pracy osób broniących tradycyjnych wartości, oraz polityczne procesy pod zarzutem tzw. „mowy nienawiści”. Pod hasłami tolerancji i pokoju, aktywiści LGBT profanują święte dla katolików symbole, szydzą z sakramentów – zwłaszcza z Najświętszej Ofiary promując w ten sposób antycywilizację.

Na końcu apelu znajduje się jego sentencja i zwrot do nauczycieli, wychowawców i rodziców:

Mając na względzie dobro dzieci, instytucji małżeństwa i rodziny oraz prawidłowy rozwój wspólnoty narodowej deklarujemy, że:

  • stajemy w obronie naszej tradycji, kultury i religii przeciwko agresywnej, kłamliwej i szkodliwej ideologii LGBT

  • nie godzimy się na wprowadzanie do naszych szkół i naszego systemu oświaty elementów tzw. „wychowania seksualnego” w myśl standardów Światowej Organizacji Zdrowia;

  • nie godzimy się na demoralizację naszych dzieci przez tzw. „latarników” lub przez innych funkcjonariuszy politycznej poprawności;

  • nie godzimy się na szerzenie tzw. „homopropagandy” w gminnych placówkach oświatowych oraz jakichkolwiek obiektach należących do gminy Nowa Dęba.;

Jednocześnie zwracamy się:

  • do nauczycieli i wychowawców, do dyrektorów szkół i przedszkoli o obronę polskiej rodziny, i wartości chrześcijańskich podczas prowadzonych przez was zajęć i w prowadzonych przez was placówkach

  • do burmistrza miasta i gminy Nowa Dęba o nadzór nad działalnością prowadzonych przez niego szkół i przedszkoli w objętym niniejszą deklaracją zakresie;

  • do mieszkańców miasta i gminy zatroskanych losem przyszłych pokoleń dzieci i młodzieży o włączenie się w obronę polskich wartości i polskich rodzin.

Obrady Rady Miasta będzie można śledzić NA ŻYWO za pośrednictwem internetu w zamieszczonym niżej oknie.