Zmiany granic gmin bardziej demokratyczne? Wpłynął projekt ustawy

1
Wprowadzenie skutecznego mechanizmu kontroli społecznej w stosunku do procedury zmiany granic gmin – zakłada poselski projekt nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym. Chodzi o przypadki, kiedy zmiana granicy jest inicjowana na wniosek rady gminy. 
Grupa posłów PO-KO, niezależnych, Kukiz15 i PSL-UED złożyła w Sejmie projekt, który zmienia procedurę opisaną w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym.
Zgodnie z projektem wydanie przez Radę Ministrów rozporządzenia w sprawie utworzenia, połączenia, podziału i zniesienia gminy oraz ustalenia granic gminy na wniosek rady gminy będzie wymagać pozytywnych opinii rad gmin objętych wnioskiem, poprzedzonych przeprowadzeniem przez te rady konsultacji z mieszkańcami.
W myśl proponowanych przepisów od momentu wejścia w życie nowego przepisu, to od rady gminy objętej wnioskiem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami, będzie zależało, czy wyraża ona zgodę na zmiany, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym, na wniosek rady gminy składającej wniosek.
Jak tłumaczą autorzy, rozwiązanie to „w sposób skuteczny uniemożliwi powtórzenie się sytuacji, z jaką mieliśmy do czynienia w przypadku powiększonego Opola”. Według posłów dzięki zmienia lokalne społeczności same zadecydują o swojej przyszłości, co jest zgodne z duchem demokracji.
Dodatkowym elementem, który zdaniem projektodawcy, nada procedurze zmiany granic gmin charakteru bardziej otwartego będzie możliwość przeprowadzenia referendum lokalnego zamiast konsultacji z mieszkańcami, które, jeżeli będzie ważne, zastępować będzie opinię rady gminy.
Zdaniem projektodawców tak ukształtowana procedura będzie w przyszłości służyć jako skuteczne narzędzie kontroli przeciw zmianom granic, które mogą przynieść szkody przyłączanym gminom, jak miało to miejsce w przypadku sprawy powiększonego Opola.
Ponadto, aby ograniczyć częstotliwość zmiany granic w projekcie zaproponowano, że zmiany inicjowane przez radę gminy mają następować z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym rozpoczęła swoją kadencję rada gminy. Według autorów przepis ten wprowadzi pewne uporządkowanie do całego procesu, który będzie wywierał skutki dopiero od nowej kadencji rady gminy, a nie jeszcze w czasie jej trwania.

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here