Ruszył przetarg na modernizację ujęcia wody w tym dostawę i montaż wież strippingowych

9

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowej Dębie ogłosiło przetarg na zadanie pod nazwą: „Poprawa zaopatrzenia w wodę i jaj jakości dla gminy Nowa Dęba – stap II”. Projekt współfinansowany jest ze środków NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego Nr 5.4 Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczenie skutków zagrożeń środowiska.

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane Rozbudowy i modernizacji Głębinowego Ujęcie Wody w Nowej Dębie polegającymi na rozbudowie/przebudowie Stacji Uzdatniania Głębinowego Ujęcia Wody w Nowej Dębie, zlokalizowanej na działkach 1111 oraz 1101/6 zlokalizowanych w obrębie ewidencyjnym 0007 Dęba w miejscowości Nowa Dęba, Gmina Nowa Dęba, woj. Podkarpackie,

a) Roboty przygotowawcze polegające na częściowej likwidacji istniejącego zbiornika ziemnego, przełożeniu kanalizacji wód opadowych oraz przełożeniu kabli zasilających i sterowniczych. Likwidowany zbiornik ma pow. ok. 430 m2. Jest on obecnie nieczynny i wymaga w części zasypania dla dalszych prac. Etap obejmuje też zbudowanie systemu kanalizacji wód opadowych i kanalizacji wód popłucznych o łącznej długości ok. 53 mb. Na potrzeby dalszych prac wymagana jest również przebudowa/przełożenie układu kabli zasilających studnie i kabli sterowniczych. Planuje się ułożenie kabli zasilających i sterowniczych o długości 106 mb. Zakres prac jest niezbędny do montażu na obiekcie SUW urządzeń technologicznych oraz wykonania nowych zbiorników retencyjnych, a docelowo do osiągnięcia celów projektu.

b) dostawę i montaż urządzeń technologicznych w SUW służących do uzdatniania wody, zgodnie z opracowaną technologią. Ten etap obejmuje dostawę 3 wież strippingowych, armaturą i rurociągami technologicznymi wewnętrznymi. W zakres etapu wchodzi także dostawa i montaż filtrów węglowych do oczyszczania powietrza z wież strippingowych oraz dostawa i montaż pompy odwadniającej. W zakresie znajduje się także wykonanie prób szczelności węzłów technologicznych i ich uruchomienie.

Parametry techniczne wież: Qw=120 m3/h; fi=1600 mm; Hc=9330 mm

Parametry techniczne wentylatorów (dla każdej wieży po jednym wentylatorze): wydajność wentylatora ok. 7500 m3/h, ciśnienie – ok. 8300 Pa, moc silnika ok. 15,0 kW.

Parametry pomp (dla każdej wieży po jednej pompie): wydajność Q=120 m3/h, wysokość podnoszenia h= 19,4 m,  moc silnika – ok. 11kW

Wieże strippingowe pozwolą na usuniecie z wody szkodliwych związków i uzyskanie wody zdatnej do spożycia przez ludność.

c) budowa dwóch zbiorników retencyjnych wody uzdatnionej o pojemności użytkowej ok. 750 m3 (poj. Czynna ok. 825 m3; projektowane wymiary: Øwew 14,5 m, Hwew = 5,5 m) każdy wraz z niezbędną infrastrukturą tj. rurociągami spustowymi (ok. 20 m) i przelewowymi (ok. 43,8m). Zbiorniki będą częściowo zagłębione z obsypką ziemną wokół zbiorników i komory zasuw.  W zakresie etapu znalazły się także budowa komory zasuw o rozmiarach projektowanych 4,29×2,6×2,7m wraz z rurociągami technologicznymi o długości ok. 90 mb. Do rurociągów zostanie dostarczona również kompletna armatura. Parametry techniczne zbiorników: Vc=825m3 z materiałów i elementów prefabrykowanych w zakresie: płyta fundamentowa żelbetowa na podkłądzie z chudego betonu, ściany zbiornika łupinowego o średn. wewn. ok. 14,5 m; Hwew=5,00 m, pokrywa zbiornika gr. 20 cm ze słupem podporowym, montaż w/w składowych zbiornika, wyprawa wewnętrzna typu Aquafin.

9 KOMENTARZE

  1. No tak , ale to jest pożyczka która trzeba będzie spłacić. Wcześniej można było dostać dotacje ale Kapusta tego nie ogarniał.

Skomentuj sirius Anuluj odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here