iTV WISŁA: Dożynki w Gminie Nowa Dęba

0

Dożynki Gminne zwane Świętem Chleba odbyły się 28 sierpnia 2016 r. w sołectwie Cygany. Uroczystości połączyły w sobie wymiar religijny i świecki święta plonów. Rozpoczęły się Mszą św. w kościele parafialnym w Cyganach, którego proboszczem jest ks. Krzysztof Kułaga, głównym celebransem był dziekan Dekanatu Nowa Dęba ks. Józef Rogowski. Poruszające kazanie wygłosił ks. Robert Utnik, podkreślając ważną rolę chleba zarówno w Kościele jak i w życiu codziennym. Oprawę muzyczną w czasie Mszy św. przygotowały „Cyganianki” z Kapelą. Drugim etapem obchodów było przejście w barwnym korowodzie – na czele z kapelą „Dębianie” i „Lasowiacy”, Mażoretkami „Diament”, ZPiT „Dębianie”- na plac obok CKL w Cyganach. Każde sołectwo niosło swój wieniec oraz chleb, który był na tym święcie najważniejszy, w długim pochodzie znaleźli się także zaproszeni goście oraz mieszkańcy gminy.

Oficjalnego otwarcia Dożynek i powitania Gości dokonał Dyrektor Samorządowego Ośrodka Kultury p. Krystian Rzemień. Rozpoczynając część obrzędową, zwrócił uwagę na przepiękne ludowe stroje, z których możemy być dumni. Podziękował „Cyganiankom”, Towarzystwu Wspierania Inicjatyw Społecznych, Burmistrzom i wszystkim, którzy wsparli tę cenną inicjatywę. W imieniu organizatorów – p. Halina Ordon i p. Marian Tomczyk na ręce Burmistrza p. Wiesława Ordona złożyli okazały bochen chleba, obierając go Starostą Dożynek i prosząc, aby dzielił go sprawiedliwie, by na polskim stole nigdy go nie zabrakło.Pan Burmistrz podziękował wszystkim rolnikom za „schylanie się nad czarną ziemią”, aby zebrać ziarna, warzywa i owoce, podziękował także tym, którzy z tych ziaren wytwarzają chleb. Wraz z wiceburmistrzem p. Leszkiem Mirowskim poczęstowali chlebem wszystkich uczestników święta.

Jak nakazuje tradycja, każde sołectwo przygotowało swój dożynkowy wieniec, który był ośpiewany przez delegacje ludowe z poszczególnych wsi. Organizatorzy zadbali o tradycyjne obrzędy, muzykę i regionalną kuchnię. Atrakcją imprezy były stoiska wystawiennicze lokalnych piekarni i restauracji, połączone z degustacją. Byli to: Piekarnia Chle-Buś, piekarnia PSS ,,Społem”, piekarnia Marian Nowiński, restauracja „Szypowski”, restauracja „Lucjana”, którym dziękujemy za zaangażowanie w Święto Chleba. Degustacje lokalnych przysmaków przygotowały także sołectwa Alfredówka i Cygany.

Na udekorowanej pięknie scenie wystąpili: „Bielowianianki”, „Cyganianki”, ZPiT „Dębianie”, Kapela z Huty Komorowskiej oraz Mażoretki „Diament” z Chmielowa. Pan Stefan Buś opowiadał zebranym o urokach chleba, jego smakach i zdrowotnych walorach.

Przygotowaną przez „Cyganianki” wiechę p. Marcin Zawada przekazał sołtysowi z Tarnowskiej Woli, gdyż ta wieś w drodze losowania została gospodarzem przyszłorocznych Dożynek. Imprezę można zaliczyć do niezwykle udanych, dopisała pogoda, przybyło wielu gości z gminy i okolic. Mamy nadzieję, że wpisze się ona na stałe w kalendarz ważnych uroczystości miasta i gminy Nowa Dęba.

Uroczystość zorganizowali: Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba, Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie, Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Świętej Jadwigi Królowej w Cyganach, Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Społecznych „Inicjatywa” w Cyganach na czele z radnym p. Marianem Tomczykiem, Zespół Ludowy „Cyganianki” na czele z p. Haliną Ordon, Sołtys p. Marcin Zawada wraz z Radą Sołecką Sołectwa Cygany, Ochotnicza Straż Pożarna w Cyganach na czele z p. Tadeuszem Łączem oraz Zarząd Powiatu Tarnobrzeskiego.

Tekst: UMiG

MATERIAŁ ITV WISŁA

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here