Kasa z 'Lasowiackiej'

11

30 lipca 2012


Zarząd Województwa Podkarpackiego informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań:

– \”Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej\” (OSTATNI NABÓR)
– \”Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw\” (OSTATNI NABÓR)
– \”Odnowa i rozwój wsi\”
– \”Małe projekty\”

objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, za pośrednictwem Stowarzyszenia Lasowiacka Grupa Działania, działającej na terenie gmin: Baranów Sandomierski, Bojanów, Nowa Dęba.

Termin składania wniosków: 06.08.2012 – 31.08.2012

Szczegółowe informacje n.t. naborów wniosków oraz wzory formularzy wniosku o przyznanie pomocy znajdują się w zakładce pliki do pobrania na stronie Stowarzyszenia \”Lasowiacka Grupa Działania\” (http://lasowiacka.pl/)


/info

11 KOMENTARZE

 1. Jest okazja zrobić coś pożytecznego dla innych ludzi , nie tylko mieszkańców gminy Nowa Dęba. Nasze towarzyszenie bierze udział w konkursach. Pracownicy LGD służą pomocą i doradą.

 2. Ciekawe ile firm z tego skorzysta – agroturystyka w naszej okolicy [gmina nowa dęba] mówiąc krótko nie istnieje. Kasę podzielą między sobą członkowie i ich znajomi na podstawie planu działania LGD. Ogólnie fajny projekt – czekam na info kto z tego skorzysta

 3. a spełnia:
  "Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu przez LGD:
  – Zgodnie z § 24 ust. 8 Regulaminu Rady operacja może być przyjęta do finansowania, jeżeli średnia liczba uzyskanych punktów z wszystkich, ważnych kart oceny, będzie wyższa niż 50% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania
  -Zgodność z co najmniej jednym kryterium na podstawie których ocenia się uzasadnienie realizacji projektu w ramach LSR, tj.:
  a) Operacja ma wpływ na realizację celów szczegółowych zawartych w LSR w zakresie rozwoju turystyki
  lub
  b) Operacja ma wpływ na realizację celów szczegółowych zawartych w LSR dotyczących wykorzystania lokalnych zasobów społecznych, kulturowych, historycznych lub przyrodniczych"

 4. Bezpłatne doradztwo
  Szanowni Państwo,
  Przypominamy, iż osoby zainteresowane złożeniem wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w ramach działania: "Małe projekty", "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw" oraz "Odnowa i rozwój wsi" mogą skorzystać z bezpłatnego doradztwa udzielanego w Biurze LGD (ul. M. Reja 3, Nowa Dęba) w dniach pon. – pt., godz. 7.00 – 15.00

  źródło: http://www.lasowiacka.pl/index.php?aktualnosci/bezplatne-doradztwo.html

Skomentuj Gosc Anuluj odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here