Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Dębie świętowała 90-lecie

0

W niedzielę 28 maja Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Dębie świętowała 90-lecie działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej.

Uroczystość związana była z przypadającym w tym roku jubileuszem 90-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Dębie osiedle Dęba. 90-lecie działalności to podniosła chwila w życiu każdej jednostki. Przez ten okres zmieniali się ludzie, zmieniał się sprzęt, wyposażenie i metody działań, ale jedno pozostało niezmienne – to bezinteresowna chęć niesienia pomocy wszystkim potrzebującym.

Po zbiórce na placu przed remizą OSP druhny i druhowie przemaszerowali do kościoła p.w. Matki Bożej Królowej Polski, gdzie odbyła sie msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem ks. bpa Edwarda Frankowskiego, z udziałem m.in. proboszcza ks. Mieczysława Wolanina oraz gminnego kapelana OSP ks. Eugeniusza Nycza. Msza była odprawiona w intencji wszystkich strażaków OSP Nowa Dęba – tych, którzy obecnie pełnią społeczną służbę i tych, którzy odeszli już ze strażackich szeregów.

Po mszy św. uformowany pododdział OSP Nowa Dęba prowadzony przez dowódcę dh Adama Roga przemaszerował na plac zbiórki przed remizą. Na czele pododdziału maszerował poczet flagowy w składzie: dh. Mateusz Gurdakdh. Kamil Dębiak oraz dh. Marcin Jaskot. Poczet sztandarowy tworzyli druhowie Wojciech Kaczmarczyk, Adam Szczur i Grzegorz Dębiak. Flaga państwowa została wciągnięta na maszt po złożeniu przez dowódcę uroczystości dh. Adama Roga raportu o gotowości rozpoczęcia Dyrektorowi Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej dh. Edwardowi Szlichcie. Powitania przybyłych gości dokonał prezes jednostki dh. Władysław NOWAK.

Zgodnie z życzeniem wszystkich strażaków OSP Nowa Dęba, aby upamiętnić tę podniosłą chwilę 90-lecia, wykonana została pamiątkowa tablica, której fundatorem jest dh. Władysław Błachowicz – członek wspierający tutejszej jednostki. Tablice odsłonił najstarszy członek OSP Nowa Dęba dh. Antoni Serafin, Krzysztof Pitra – wicestarosta tarnobrzeski, Wiesław Ordon – burmistrz miasta i gminy Nowa Dęba oraz dh. Władysław Nowak – Prezes OSP. Odsłoniętą tablicę pobłogosławił i poświęcił ks. biskup Edward Frankowski.

Remiza i jej otoczenie to szczególne miejsce nie tylko dla strażaków, ale także dla wszystkich mieszkańców dzielnicy. Odnowiony przez strażaków i mieszkańców Pomnik Krzyż GRUNWALDU jak i powalona przez wichurę w dniu 1 lipca 2016 lipa, zasadzona przez dyrektora szkoły Bronisława Zyburę –  założyciela OSP w osadzie DĘBA to szczególne symbole. Aby przywrócić pierwotny charakter tego miejsca posadzona została nowa lipa w miejsce poprzedniej. Udział w tym wydarzeniu miał Dariusz Siudem – dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych im. Bronisława Zybury jako spadkobierca tradycji, mł. bryg Marian Róg – Komendant Miejski PSP – poprzednia lipa powalona została przez nawałnicę w dniu powołania Komendanta na stanowisko (1 lipca 2016 roku), Jerzy Sudoł –  członek Zarządu Powiatu Tarnobrzeskiego, historyk, bez którego wiele osób i wydarzeń historycznych odeszło by w niepamięć oraz Władysław Flis,  Przewodniczący Rady Osiedla Dęba – współorganizator uroczystości.

Jubileusz nowodębskiej jednostki był doskonałą okazją do uhonorowania najbardziej zasłużonych działaczy OSP Nowa Dęba poprzez wręczenie medali i odznaczeń.

Trzech druhów z OSP Nowa Dęba zostało odznaczonych medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”. Byli to: dh Władysław Flis – medal srebrny, dh Paweł Kodyra – medal brązowy, dh Krzysztof Czajkowski – medal brązowy.

Zasłużonym druhom wręczone zostały odznaki „Strażak Wzorowy”. Otrzymali je – Kamil Dworak, Grzegorz Dębiak i Kamil Dębiak.

Odznakami „Za wysługę lat”, przyznawaną przez Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP osobom wykazującym się działalnością w OSP przez co najmniej pięć lat, wyróżniono 12 druhów z OSP Nowa Dęba. Odznakę „Za wysługę XX lat” otrzymał Krzysztof Czajkowski„Za wysługę XV lat” odznaki otrzymali Adam Szczur i Marcin Andrusiewicz, „Za wysługę X lat”:  Wojciech Kaczmarczyk, Mateusz Gurdak, Paweł Kodyra i Bartłomiej Czachor, „Za wysługę V lat” odznakę otrzymały druhny: Magdalena Czachor, Małgorzata Panek, Joanna Kosmala, Joanna Flis i Daria Serafin.

      Listy gratulacyjne od wiceprezesa zarządu głównego związku OSP RP Janusza Koniecznego otrzymali: Antoni Serafin za 60 lat służby, Władysław Tomczyk za 55 lat służby, Czesław Flis za 50 lat służby, Aleksander Radek za 45 lat służby, Władysław Nowak za 40 lat służby, Stefan Buś za 35 lat służby oraz Stanisław Okinczyc i Jan Flis za 30 lat służby na rzecz ochrony przeciwpożarowej.  

Słowa podziękowania należą się tym wszystkim, którzy na przestrzeni tych 90-ciu lat pełnili tę zaszczytną służbę oraz pełnią ją dzisiaj. Warto dodać, że Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Dębie jest jedną z najstarszych jednostek aktywnie działających na terenie miasta i gminy Nowa Dęba.

Jubileusz uświetnili swoją obecnością także: zastępca burmistrza miasta i gminy Nowa Dęba Leszek Mirowski, Komendant Miejsko Gminny OSP RP dh. Jerzy Konefał, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Tarnobrzeskiego Andrzej Kołodziej, Członek Rady Powiatu Tarnobrzeskiego i asystent Posła Zbigniewa Chmielowca Wojciech Gruszka, prezes Zarządu Gminnego OSP RP dh Tadeusz Jadach, dyrektor Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie Krystian Rzemień, nadleśniczy Nadleśnictwa Nowa Dęba Kazimierz Kopeć, mł. chor. Krzysztof Pasek i st. chor Dariusz Bednarz z Wojskowej Straży Pożarnej oraz z-ca dowódcy JRG PSP mł. bryg. Adam Smykla.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here