Radni opowiedzieli się za utworzeniem szkoły muzycznej w Nowej Dębie

10

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Nowej Dębie, w czwartek 31 marca, radni jednomyślnie – czternastoma głosami za – podjęli uchwałę intencyjną w sprawie zamiaru utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Nowej Dębie. Pozwoli to na zwrócenie się samorządu Nowej Dęby z wnioskiem do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o zezwolenie na utworzenie takiej szkoły w Nowej Dębie. Planowana siedziba zlokalizowana będzie w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Nowej Dębie przy ul. Zybury 4.

Wniosek o podjęcie uchwały złożył do Rady Miejskiej burmistrz Wiesław Ordon, jako odpowiedź na inicjatywę dyrektora Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie Krystiana Rzemienia, który przeprowadził ankietę na obszarze całej Gminy Nowa Dęba oraz rozpoczął szereg działań zmierzających do utworzenia samorządowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Nowej Dębie. W wyniku ankiety rodzice dzieci z całej naszej Gminy zadeklarowali, że do Szkoły Muzycznej I stopnia w Nowej Dębie posłaliby aż 493 dzieci i młodzieży. W ramach działań przygotowawczych odbyte zostały spotkania z Dyrektorem Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz z Wizytatorem Centrum Edukacji Artystycznej na obszar Województwa Podkarpackiego. Rozmowy pozwoliły na określenie możliwości utworzenia przez samorząd Nowej Dęby Szkoły Muzycznej I stopnia oraz koniecznych do dalszego podjęcia działań. Odbyto również spotkania z organami prowadzącymi samorządowe Szkoły Muzyczne I stopnia, celem przygotowania podstaw budżetu pod działalność Szkoły.
Planowana do utworzenia Szkoła Muzyczna I stopnia, byłaby szkołą o pełnych uprawnieniach szkoły publicznej, z idącą za każdym uczniem subwencją oświatową – około dwukrotnie wyższą niż w przypadku szkoły podstawowej czy gimnazjum – w pełni zapewniającą środki finansowe na działalność szkoły, realizującą pełny program nauczania państwowych szkół muzycznych i całkowicie bezpłatną dla uczniów. Kształcenie odbywałoby się w dwóch cyklach: 6-letnim – dla dzieci do 8 roku życia oraz 4-letnim – dla dzieci między 8 a 16 rokiem życia. Nauczanie prowadziliby pedagodzy posiadający wykształcenie zgodne z wytycznymi Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zajęcia w szkole odbywałyby się od poniedziałku do piątku głównie w godzinach popołudniowych a jeśli wystąpiłaby taka konieczność również w soboty od godzin dopołudniowych. Zajęcia obejmowałyby lekcje indywidualne nauki gry na wybranych instrumentach oraz lekcje grupowe (np. rytmika, kształcenie słuchu, audycje muzyczne, zespół instrumentalny, chór, orkiestra), które są realizowane w  grupach.
Nowodębscy samorządowcy podjęli inicjatywę, dostrzegając duże zainteresowanie dzieci i rodziców kształceniem oraz rozwijaniem uzdolnień muzycznych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Nowa Dęba a także gmin sąsiednich. Chcielibyśmy, aby z dniem 1 września 2016 r. utworzyć Szkołę Muzyczną I stopnia w Nowej Dębie, by rozpoczęła swoją działalność a dzieci i młodzież z terenów miejsko-wiejskich miały dobry dostęp do edukacji muzycznej – komentuje Krystian Rzemień. Od wielu lat na terenie Gminy Nowa Dęba działają liczne grupy muzyczne, zarówno wokół Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie jak i przy parafiach czy prywatnych przedsiębiorstwach. M.in. prowadzone są dwie orkiestry dęte (jedna z nich w tym roku obchodziła 65-lecie swojej działalności artystycznej), nauka gry na instrumentach, zajęcia wokalne. W tym roku Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie już trzeci raz organizuje Festiwal Muzyki kameralnej i organowej „Margaritae Baroci”, w tym drugi raz ze wsparciem finansowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. To wszystko dodatkowe atuty przemawiające za utworzeniem publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Nowej Dębie. W chwili obecnej uzdolnione muzycznie dzieci i młodzież z terenu Gminy dojeżdżają do szkół muzycznych Tarnobrzegu i Kolbuszowej, oddalonych o ponad 20 km każda. Dla rodziców koszty i organizacja dojazdu dzieci do szkół muzycznych są przeszkodą w kształceniu dzieci uzdolnionych muzycznie. Zorganizowanie dostępu do bezpłatnej szkoły w Nowej Dębie byłoby z pewnością ogromnym dla nich ułatwieniem oraz szansą dla innych – dodaje burmistrz Nowej Dęby Wiesław Ordon.
Ponieważ jednostki samorządu terytorialnego mogą zakładać i prowadzić szkoły i placówki, których prowadzenie nie należy do ich zadań własnych, na podstawie podjętej przez Radę Miejską uchwały burmistrz Wiesław Ordon przygotowuje stosowny wniosek do ministra. Jeśli taka zgoda będzie, rozpocznie się etap powoływania szkoły do istnienia, wyłonienie kadry oraz przeprowadzenie pierwszego naboru uczniów. Budżet szkoły zostanie wypracowany dopiero po zakończeniu rekrutacji, gdyż ściśle wiąże się z ilością przyjętych uczniów oraz wybranych instrumentów, na jakich będą się kształcić.
Trzymajmy kciuki, by działania te doszły do skutku i dzieci miały jeszcze większe możliwości rozwoju i szlifowania uzdolnień artystycznych.

10 KOMENTARZE

  1. Niech siecPan dyrektor zajmie Orkiestrami bo ledwie źipią. Kasy żadnej na wsparcie, ćwiczą w Nowej Dębie w piewnicach gdzie śmierdzi. Wody po koncercie nawet nie dostaną. Są potrzebni tylko 2 razy do roku. Festiwalu Orkiestr Dentych w tamtym roku w gminie Nowa Dęba nie było TO TERAZ BĘDZIE NA PEWNO W TARNOBRZEGU. I TAMTYM SIE OPŁACA A DLA DYREKTORA SOK TO STRASZNY PROBLEM. Temu człowiekowi na pewno nie zależy na dzieciach i muzyce tylko na rozgłosie.

  2. Będzie przytulisko i ciepłe posadki dla pociotków.Już wiecie kto jest planowanym na dyrektora?Przymiarki już były,teraz dopięto swego rękami rajców.

    • ,,z Chmielowa,, Jeszcze nie widziałem tylu lajków do kilku wpisów na tym portalu może trzeba się pogodzić z opinią publiczną.

    • najlepszy wąsacz z urzędu przepadł i słuch po nim zaginął, miał swoich popleczników, którzy jak on w godzinach pracy robię na dwa etaty a zajmują wysokie stanowiska.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here