Wypowiedzenie a odstąpienie od ubezpieczenia OC – czym się różnią?

0
Pixabay

Czy wiesz, że wypowiedzenie i odstąpienie od umowy OC to nie to samo? Często te dwa pojęcia stosowane są zamiennie, co jest błędem. Czym się różnią? Na czym polega wypowiedzenie, a na czym odstąpienie od umowy?

Wypowiedzenie i odstąpienie od umowy OC to dwie bardzo ważne kwestie dotyczące zawarcia polisy. Każdą umowę OC możesz wypowiedzieć, ale nie od każdej polisy OC masz możliwość odstąpić. Dlaczego? Na czym to polega? Tego dowiesz się z treści artykułu.

Co to jest wypowiedzenie umowy OC dla pojazdu?

Wypowiedzenie OC komunikacyjnego musisz złożyć wtedy, kiedy chcesz zmienić ubezpieczyciela. W przeciwnym razie Twoja polisa wznowi się automatycznie, choć taką umowę również możesz wypowiedzieć. Wówczas ubezpieczyciel będzie wymagał od Ciebie zapłaty jedynie za wykorzystany okres ochrony.

CZY WIESZ, ŻE…

Polisa wznowiona automatycznie składa się wyłącznie z OC.

Nie zawsze ubezpieczenie wymaga wypowiedzenia ochrony. W tej sytuacji istnieją pewne wyjątki. Jeśli posiadasz ubezpieczenie po poprzednim właścicielu pojazdu, nie musisz składać wypowiedzenia. Wówczas polisa po prostu wygaśnie wraz z dniem, do którego została zawarta. Chyba że nie chcesz jej kontynuować i wolisz zakończyć ją wcześniej. Wtedy wystarczy, że złożysz wypowiedzenie w dowolnym momencie.

UWAGA!

Jeśli chcesz kontynuować ubezpieczenie na kolejny rok w tej samej firmie, nie musisz składać wypowiedzenia.

Wypowiedzenie OC musisz złożyć, jeśli:

 • zmieniasz towarzystwo ubezpieczeniowe,
 • przejąłeś ubezpieczenie po zbywcy auta, ale nie chcesz go kontynuować,
 • Twoja polisa przedłużyła się automatycznie, ale nie chcesz jej kontynuować.

Jeśli szukasz ubezpieczenia na swój samochód, skorzystaj z internetowego kalkulatora OC i AC na https://mubi.pl/ubezpieczenie-samochodu/kalkulator-oc-ac/.

Jak wypowiedzieć OC komunikacyjne?

Wypowiedzenie OC złożysz osobiście u agenta, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub internetowo. Wystarczy, że uzupełnisz dokument wypowiedzenia. Co powinno się na nim znaleźć?

Wypowiedzenie OC musi składać się z:

 • marki, modelu i roku produkcji auta,
 • numeru rejestracyjnego pojazdu,
 • danych właściciela (imię i nazwisko),
 • adresu zameldowania właściciela,
 • numeru polisy,
 • nazwy i adresu zakładu ubezpieczeń,
 • miejscowości i daty,
 • informacji na temat powodu wypowiedzenia (podstawa prawna),
 • podpisu właściciela.

Jak określić podstawę prawną wypowiedzenia?

Określenie podstawy prawnej wypowiedzenia OC sprawia właścicielom pojazdów wiele trudności. Jednak bez podania powodu wypowiedzenia towarzystwo nie przyjmie dokumentu.

Wypowiedzenie OC możesz złożyć na podstawie:

 • art. 28

Jeśli chcesz wypowiedzieć polisę, którą zawarłeś w poprzednim roku, bo zmieniasz towarzystwo ubezpieczeniowe. Wypowiedzenie możesz złożyć maksymalnie dzień przed końcem starej umowy OC. Jeżeli złożysz je wcześniej, polisa będzie obowiązywała do końca okresu, na który została zawarta. Jeśli złożysz dokumenty później, obowiązuje Cię art. 28a.

 • art. 28a

Jeśli chcesz wypowiedzieć polisę, która przedłużyła się automatycznie, a zawarłeś już umowę w innym towarzystwie ubezpieczeniowym. Wypowiedzenie możesz złożyć w dowolnym momencie. Wówczas data złożenia/wysłania wypowiedzenia to ostatni dzień ochrony. Towarzystwo naliczy opłatę wyłącznie za wykorzystany okres ochrony.

 • art. 31

Jeśli chcesz wypowiedzieć polisę, którą przejąłeś przy zakupie samochodu. Wówczas dzień złożenia/wysłania wypowiedzenia to ostatni dzień ochrony.

Pamiętaj o tym, że jeśli wysyłasz pismo pocztą tradycyjną, brana jest pod uwagę data nadania dokumentu. Jeżeli wypowiedzenie wysyłasz kurierem, istotna jest data wpłynięcia pisma do ubezpieczyciela.

Co to jest odstąpienie od ubezpieczenia samochodu?

Prawo do odstąpienia od umowy ma każdy, kto zawarł jakąkolwiek umowę na odległość. Co to znaczy? Jeśli przystąpiłeś do umowy OC komunikacyjnego przez telefon lub internet, tzn. nie podpisałeś jej fizycznie w biurze u agenta, możesz od niej odstąpić bez podania przyczyny. Dotyczy to także sytuacji, kiedy opłaciłeś swoją polisę lub ochrona już się rozpoczęła.

Jeśli odstąpisz od umowy zawartej na odległość, towarzystwo zwróci Ci składkę proporcjonalnie do okresu niewykorzystanej ochrony. Tzn. jeśli opłaciłeś polisę, ale ubezpieczenie jeszcze nie wystartowało, towarzystwo zwróci Ci całą wpłaconą przez Ciebie składkę. Jeśli opłaciłeś już polisę i ochrona działa od kilku dni, firma odliczy wykorzystany okres ochrony od składki, którą już wpłaciłeś.

Przykład

Ania kupiła ubezpieczenie dla swojego pojazdu przez internet. Zapłaciła już za polisę, która kosztowała ją 500 zł. Znalazła jednak sporo tańsze ubezpieczenie, więc zdecydowała się odstąpić od zawartej wcześniej ochrony. Ania złożyła odstąpienie w piątym dniu trwania polisy, więc towarzystwo zwróci jej składkę wpłaconą na poczet ubezpieczenia, pomniejszoną o wykorzystane 5 dni ochrony. Ile wyniesie zwrot od towarzystwa? W tej sytuacji łatwo to policzyć. Skoro polisa kosztowała Anię 500 zł za 365 dni, to 1 dzień ochrony wyniósł ją około 1,37 zł. Ania wykorzystała 5 dni ochrony, co kosztowało ją około 6,85 zł. Firma zwróci jej zatem składkę pomniejszoną o tę kwotę czyli mniej więcej 493,15 zł.

Więcej na temat ubezpieczenia OC dla pojazdu przeczytasz na https://mubi.pl/ubezpieczenie-oc/.

Jak odstąpić od polisy na auto?

Odstąpienie od umowy zawartej na odległość możesz złożyć w terminie 30 dni od dnia jej zawarcia. Aby odstąpienie było skuteczne, musisz uzupełnić odpowiedni dokument. Możesz go złożyć bezpośrednio u agenta, wysłać pocztą tradycyjną lub internetowo.

Odstąpienie powinno składać się z:

 • marki, modelu i roku produkcji auta,
 • numeru rejestracyjnego pojazdu,
 • danych właściciela (imię i nazwisko),
 • adresu zameldowania właściciela,
 • numeru polisy,
 • daty zawarcia polisy
 • numeru konta do zwrotu składki,
 • nazwy i adresu zakładu ubezpieczeń,
 • miejscowości i daty,
 • informacji na temat powodu odstąpienia (podstawa prawna),
 • podpisu właściciela.

Jak określić podstawę prawną odstąpienia?

Jeśli składasz wniosek o odstąpienie od umowy zawartej na odległość, nie musisz wybierać konkretnej podstawy prawnej. W tej sytuacji obowiązuje Cię tylko art. 40 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta.

 

Artykuł Partnera