Wykład i debata „Co to są chrześcijańskie korzenie Polski?”

0

4 listopada 2017 r. gościliśmy w Nowej Dębie ks. prof. Tadeusza Guza. Spotkanie odbyło się z inicjatywy Dyrektora Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie, Proboszcza Parafii Matki Bożej Królowej Polski w Nowej Dębie, Klubu Gazety Polskiej w Nowej Dębie i Katolickiego Centrum Pomocy Rodzinie Dekanatu Nowa Dęba. Wykład pod hasłem „Co to są chrześcijańskie korzenie Polski?” zgromadził bardzo liczne grono słuchaczy z naszego miasta i okolic.

Zainteresowani  tematem mogli zadawać pytania i prowadzić dyskusję z prelegentem, który w ciekawy i wyczerpujący sposób przedstawił min. chrześcijańskie pojęcie Boga Trójjedynego i człowieka jako personalnej istoty społecznej. Skupił się na objaśnianiu chrześcijańskich zasad: dobra wspólnego, pomocniczości i solidarności, które zbudowały wielkość dzisiejszej Europy i Polski. Gospodarz spotkania – dyrektor Krystian Rzemień podziękował ks. Profesorowi za przyjęcie zaproszenia i pogłębienie naszej wiedzy. Po prelekcji można było zakupić książkę ks. Guza pt. „Rozmowy niedokończone” i uzyskać dedykację z autografem.

Ks. prof. Tadeusz Guz: w 1984 r. ukończył studia teologiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i otrzymał święcenia kapłańskie. W 1989 r. ukończył studia filozoficzne na KUL. Po dwuletniej pracy w parafii skierowany przez biskupa na studia filozoficzne w Gustav-Siewerth-Akademie, które ukończył w 1994 r. Tematem jego dysertacji były związki między metafizyką Lutra i Hegla. W 1996 r. uzyskał na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie stopień doktora nauk humanistycznych. W 2001 r. habilitował się na temat rozpadu metafizyki w neomarksizmie Adorna i idealizmie Hegla. W 2017 r. prezydent RP Andrzej Duda nadał mu tytuł profesora nauk humanistycznych.
Objął funkcję kierownika Katedry Filozofii Prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, dziekana Zamiejscowego Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL w Tomaszowie Lubelskim. Przez kilkanaście lat był wykładowcą w Gustav-Siewerth-Akademie, Weilheim w Niemczech.
Główne kierunki działalności to: filozofia prawa; prawo naturalne; metafizyka; antropologia; etyka; filozofia Boga; filozofia gospodarki; historia filozofii; filozofia religii, filozofia postmodernistyczna, filozofia lewicy. W swoich badaniach zajął się m.in. aspektami filozoficzno-religijnymi wyobcowania społecznego.
W swej działalności publicystycznej przedstawia m.in. naukę Kościoła dotyczącą ochrony życia ludzkiego od momentu poczęcia do naturalnej śmierci. Był jednym z sygnatariuszy uchwały Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z 2006 r. w sprawie poparcia inicjatywy zmierzającej do poszerzenia konstytucyjnej gwarancji ochrony życia ludzkiego. Publikuje także w pismach naukowych, „Naszym Dzienniku”, prowadzi wykłady i audycje w „Radio Maryja” i „TV Trwam”.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here