Zawiadomienie o XXVIII Sesji Rady Powiatu Tarnobrzeskiego

3

2013-08-20

Uprzejmie informuję mieszkańców, że w dniu 21 sierpnia 2013 roku ( środa ) o godz. 14.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu przy ul. 1 Maja 4, w sali obrad Rady Powiatu Nr 19 odbędzie się XXVIII Sesja Rady Powiatu Tarnobrzeskiego IV kadencji.

PORZĄDEK OBRAD :
Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
Działalność Zarządu Powiatu i Starostwa Powiatowego w okresie między sesjami – informacja.
Interpelacje Radnych.
Stan przygotowań powiatowych placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2013/2014.
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tarnobrzeskiego za pierwsze półrocze 2013 r., informacja o kształtowaniu wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2013 roku, oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego SPZ ZOZ Nowa Dęba za I półrocze 2013 roku.
Podjęcie uchwał w sprawach:
zmieniająca uchwałę nr XXV/207/2013 Rady Powiatu Tarnobrzeskiego z dnia 27-go lutego 2013r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2013 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej,
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia programu stypendialnego Powiatu Tarnobrzeskiego oraz zasad udzielania stypendiów,
zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Nowa Dęba prowadzenia zadania publicznego,
ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Powiatu,
zmiany uchwały budżetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2013 rok,
zmiany Uchwały Nr XV/116/2012 Rady Powiatu Tarnobrzeskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnobrzeskiego na lata 2013 – 2020.
Sprawy bieżące i wolne wnioski.
Zamknięcie obrad sesji.

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU TARNOBRZESKIEGO
/-/ Dariusz Bukowski

3 KOMENTARZE

  1. ja pytam za co kasę bierzę burmistrz (ORDON) i zastępca (ŻOŁĄDŹ) i ta cała śmieszna rada miejska! i wicestarosta! i wogole oni wszyscy razem wzięci!

  2. @2
    Ustawowo im się należy i b.dobrze!
    A to czy obowiązki wykonuje sumiennie – to inna sprawa!
    Wybory to zweryfikują – na jego korzyść lub nie – Vox Populi,Vox Dei :D

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here