GMINA ROZPOCZYNA PRACE NAD WAŻNYM AKTEM PLANISTYCZNYM. ZADBAJ O SWÓJ INTERES.

3
Zdjęcie ilustracyjne /pixabay

Rada Miejska w Nowej Dębie podjęła decyzję o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego Miasta i Gminy Nowa Dęba. Od zapisów tego dokumentu planistycznego będą zależeć warunki zabudowy oraz możliwość zagospodarowania działek.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu
zagospodarowaniu przestrzennym , na gminy został nałożony obowiązek uchwalenia planów ogólnych. Ustawodawca określił, iż zgodnie z art. 65 ust. 1 ustawy nowelizującej studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zachowują moc do dnia wejścia w życie planów ogólnych w gminach, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2025 r.

Plan ogólny ma zastąpić dotychczas obowiązujące Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Nowa Dęba oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nowa Dęba. Plan ogólny stanowić będzie akt prawa miejscowego.

W planie ogólnym wyznaczone zostaną strefy planistyczne o różnych profilach funkcjonalnych oraz gminne standardy urbanistyczne. Elementami fakultatywni planu ogólnego, które mogą zostać umieszczone są obszary uzupełniania zabudowy, obszary zabudowy śródmiejskiej i gminne standardy dostępności infrastruktury społecznej.

Zgodność z ustaleniami planu ogólnego będzie wymagana zarówno przy opracowaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym zintegrowanych planów inwestycyjnych, jak i przy sporządzaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Ponadto, nieuchwalenie planu ogólnego w terminie wskazanym w ustawie nowelizującej skutkować będzie brakiem możliwości sporządzania planów miejscowych, jak również wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

3 KOMENTARZE

  1. A jak dlugo nowy plan będzię obowiązywał?
    Kupiłem dom kiedy w planach obok był teren nie poddzialalność gospodarczą a za „moją” drogą 20 m pas zieleni, ścieżka rowerowa i drzewa.
    Zmienili i teraz będzie tam licho wie co, a pas zieleni 10 m albo i mniej. No i żadnej drogi rowerowej.

    Dlatego zasadnym jest moje pytanie: jak długo nowy plan będzie obowiązywał? Człowiek inwestuje na podstawie tego co obowiązuje, a tu jak widać można sobie to wyrzucić do śmieci i zrobić nowy plan.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here