Zawiadomienie o VIII Sesji Rady Powiatu Tarnobrzeskiego

1
Fot. Źródło, Powiat tarnobrzeski, tarnobrzeski.pl

Uprzejmie informuję mieszkańców, że w dniu 18 czerwca 2019r. (wtorek) o godzinie 14.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu przy ul. 1 Maja 4, w Sali obrad Rady Powiatu Nr 19 – zwołuję VIII Sesję Rady Powiatu Tarnobrzeskiego VI kadencji.

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Działalność Zarządu Powiatu i Starostwa Powiatowego w okresie między sesjami – informacja.
 5. Interpelacje Radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Tarnobrzeskiego wotum zaufania
  – debata nad raportem o stanie Powiatu
  – udzielenie wotum zaufania,
  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok, w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Tarnobrzeskiego z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok, w sprawie nadania Statutu dla SPZ ZOZ w Nowej Dębie,
  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZ ZOZ w Nowej Dębie za 2018 rok,
  w sprawie ustanowienia na rzecz SPZ ZOZ w Nowej Dębie prawa nieodpłatnego użytkowania,
  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Baranów Sandomierski,
  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gorzyce,
  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Grębów,
  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Nowa Dęba,
  w sprawie zwolnienia z części realizacji tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektora, wicedyrektora oraz kierownika szkolenia praktycznego Zespołu Szkół w Gorzycach,
  w sprawie zwolnienia z części realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektora i wicedyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grębowie 

  w sprawie zwolnienia z części realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektora, wicedyrektora  oraz  kierownika szkolenia praktycznego Zespołu Szkół Nr 2 w Nowej Dębie, 

  w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
  w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2019 r.
  w sprawie zmieniająca uchwałę nr VI/45/2019 Rady Powiatu Tarnobrzeskiego z dnia 05 marca 2019 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2019 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej
 7. Sprawy bieżące i wolne wnioski
 8. Zamknięcie obrad sesji.

PRZEWODNICZĄCY

RADY POWIATU TARNOBRZESKIEGO

 /-/  Krystyna Rusin

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here