Zawiadomienie o XXV Sesji Rady Powiatu Tarnobrzeskiego

0
Fot. Źródło, Powiat tarnobrzeski, tarnobrzeski.pl

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca  1998 r. o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity – Dz. U. z 2016, poz. 814 z późn. zm.), uprzejmie informuję mieszkańców, że w dniu 31 sierpnia 2017 r. (CZWARTEK ) o godzinie 14.00 w  budynku Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu przy ul. 1 Maja 4, w sali obrad Rady Powiatu Nr 19 odbędzie się XXV Sesja Rady Powiatu Tarnobrzeskiego V kadencji.

 

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

4. Działalność Zarządu Powiatu i Starostwa Powiatowego w okresie między sesjami – informacja.

5. Interpelacje Radnych.

6. Stan przygotowań powiatowych placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmieniająca uchwałę NR XXII/160/2017 Rady Powiatu Tarnobrzeskiego z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2017 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej,
b) udzielenia dotacji na prace budowlano-konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
c) zmiany uchwały,
d) zaciągnięcia zobowiązania,
e) zaciągnięcia zobowiązania,
f) zmiany uchwały budżetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2017 rok.

8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

9. Zamknięcie obrad sesji.

 

PRZEWODNICZĄCY  RADY
Dominik Szewc

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here