O Afrykańskim pomorze świń w powiecie tarnobrzeskim

0

Dwa Zespoły Zarządzania Kryzysowego, powiatowy i miejski  zebrały się 23 grudnia w Starostwie Powiatowym w Tarnobrzegu na nadzwyczajnym wspólnym  posiedzeniu, by pomówić o działaniach w związku z wystąpieniem nowych przypadków afrykańskiego pomoru świń w województwie podkarpackim.

Na spotkanie zaproszeniu zostali wójtowie, burmistrzowie, zarządcy dróg gminnych i powiatowych, a także przedstawiciele Nadleśnictwa Nowa Dęba. Powiatowy lekarz weterynarii szczegółowo przedstawił tematykę dotyczącą rozprzestrzeniania się wirusa w Polsce, ilości trzody chlewnej w województwie, powiecie, realizacji odstrzału sanitarnego, poszukiwań padłych dzików, zasad przewozu mięsa wieprzowego i produktów z gospodarstw i zakładów położonych na obszarze zagrożenia, zasad bioasekuracji, lokalizacji chłodni, restrykcji obowiązujących w poszczególnych strefach.

Tematyka ASF jest nam bliska od jesieni ubiegłego roku, ponieważ 8 listopada 2018r  gmina Gorzyce, zgodnie z Decyzją Komisji Europejskiej, została objęta strefą podwyższonego ryzyka – strefą żółtą, ochronną.  Ze względu na eskalację zagrożenia od 4 września br. strefą tą objęto cały powiat tarnobrzeskie i miasto Tarnobrzeg.  Ostatni najbliższy nam i potwierdzony laboratoryjnie przypadek wirusa stwierdzono 12 grudnia br. u odstrzelonego dzika w Nowosielcu, w gminie Nisko. Jest to w linii prostej niecałe 13 km od granic powiatu tarnobrzeskiego.

Uczestnicy posiedzenia zakończyli obrady wnioskami. Najważniejsze z nich to:

– Nawiązanie ścisłej współpracy na szczeblu samorządów gminnych w zakresie działań prowadzonych przez Inspekcję Weterynaryjną.

– Zwołanie w trybie pilnym posiedzenia Gminnych Zespołów Zarządzania Kryzysowego z terenów objętych zagrożeniem ASF.

– Realizowanie nakazów prawa miejscowego (rozporządzenia Powiatowego Lekarza Weterynarii) w zakresie m.in. oznakowania terenu.

– Stworzenie w gminach zespołów zadaniowych do współpracy w zakresie wsparcia kadrowo-sprzętowego przy zwalczaniu ognisk/przypadków choroby (wykorzystanie osób z prac interwencyjnych, członków OSP, a także sprzętu ciężkiego m.in. ładowarki).

– Utrzymywanie czystości podczas imprez masowych (sprawa odpadów), jak również wzdłuż dróg (parkingi – kosze na śmieci).

– Przeanalizowanie podpisanych umów z firmami sprzątającymi padłą zwierzynę z dróg (czas reakcji podczas weekendu, świąt, itp.),

– Zintensyfikowanie akcji informacyjnej dot. bioasekuracji, zarówno dla rolników, jak i myśliwych uczęszczających zarówno w polowaniach zbiorowych, jak i indywidualnych. Wskazane jest organizacja spotkań z sołtysami w celu przekazania informacji o ASF.

– Z uwagi na okres świąteczno-noworoczny na przejściach granicznych (drogowych i kolejowych) wzmocnienie konfiskaty produktów pochodzenia zwierzęcego. Z uwagi na uczniów zza wschodniej granicy uczęszczających do naszych szkół ponadpodstawowych należy przypomnieć o zakazie przywozu do Polski produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego.,

Wirus ASF nie zagraża ludziom, ale człowiek może przenosić wirusa na zwierzęta. Co można zrobić, by zapobiec rozprzestrzenianiu ASF?

Każdy  (zwłaszcza hodowcy świń) może ograniczać ryzyko rozprzestrzeniania się ASF. Aby to zrobić, w gospodarstwach w których znajdują się świnie, powinny być wdrożone wszystkie podstawowe zasady zabezpieczenia miejsc utrzymywania zwierząt (bioasekuracja), a w szczególności zabezpieczenie przed dostępem zwierząt dzikich do budynków inwentarskich, magazynów pasz oraz miejsc przechowywania ściółki. Ponadto osoby, które wyjeżdżają poza terytorium Unii Europejskiej muszą pamiętać, że nie wolno przywozić z państw nie będących członkami UE żadnej żywności pochodzenia zwierzęcego, za wyjątkiem specjalnych produktów dietetycznych przeznaczonych na użytek własny.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here