Dziś mija 73 rocznica śmierci Bronisława Zybury. Zginął w Oświęcimiu.

7

 Bronisław Zybura urodził się 10 marca 1890r. we wsi Mołodyńcze (parafia Nowosielce, niedaleko Chodorowa), dzisiejsza Ukraina. Został nauczycielem. Ożenił się z Marią Jagoszewską, miał troje dzieci: Bronisławę, Bolesława i Mieczysława.

      W 1919 r. wspólnie z żoną objął posadę nauczyciela w Dębie. Zastali szkołę zdewastowaną przez działania I wojny światowej. Swoją działalność rozpoczęli od remontu budynku szkolnego i wyposażenia w sprzęt i pomoce naukowe.

W 1920 r. zorganizowali kuchnię umożliwiającą dożywianie najbiedniejszych dzieci. Akcję dożywiania kontynuowano w latach 1934-1937. Tylko dzięki ich ogromnemu zaangażowaniu w pracę oświatowo – kulturalną wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych wzrasta zainteresowanie oświatą we wsi. Powołali do życia Koło Młodzieży,  Koło Miłośników Czytania Książek, stworzyli bibliotekę. B. Zybura wspólnie z młodzieżą organizował imprezy o charakterze patriotycznym, religijnym, amatorskie przedstawienia teatralne. Angażował się w sprawy wsi. Z jego inicjatywy w roku 1927 powstała Ochotnicza Straż Pożarna, w 1929 orkiestra dęta, a w roku 1932 Związek Strzelecki. Założył także Kółko Rolnicze oraz przewodniczył Komitetowi Melioracyjnemu, gdy zagospodarowywano pastwiska. Dzięki niemu w Porębach powstało Koło Gospodyń Wiejskich, które organizowało prelekcje na różne tematy związane z gospodarstwem domowym. Przyczynił się do zorganizowania kursu szycia. Organizował jedyne swego rodzaju święto, tzw. Święto Sadzenia Drzewek, podczas którego dzieci i okoliczni mieszkańcy sadzili różne drzewa, najczęściej owocowe. Bronisław Zybura w pełni sprostał wymaganiom stawianym nauczycielowi wiejskiemu w szerzeniu oświaty w pełnym tego słowa znaczeniu. Był jednym z tych, którzy tworzyli zręb odrodzonego państwa.

          Osobny rozdział w życiu Bronisława Zybury stanowił okres okupacji. Po klęsce Zybura_1wrześniowej na ziemi tarnobrzeskiej, jak i w całej Polsce, okupant starał się złamać Polaków, stosując terror. Nastąpiły liczne aresztowania, egzekucje, wywózki na roboty do Niemiec i obozów koncentracyjnych. Jeszcze nie umilkły ostatnie strzały września, a już Władysław Jasiński „Jędruś” przystąpił do organizowania na terenie powiatu tarnobrzeskiego tajnej organizacji, która miała podjąć walkę z niemieckim okupantem. Właśnie dzięki wychowaniu patriotycznemu w szkołach idea ta zyskała wielu zwolenników wśród młodzieży. W ten sposób powstała tajna organizacja „Odwet”, a następnie legendarny oddział partyzancki „Jędrusie”. Aby podnieść na duchu Polaków, Władysław Jasiński rozpoczął wydawanie tajnej gazety „Odwet”, która stała się tygodnikiem. Redagowano ją głównie w oparciu o nasłuch radiowy prowadzony przez Bronisława Zyburę i jego synów. W czasie okupacji zginęło w walce wielu „Odweciarzy” i „Jędrusiów”, ale najtragiczniejszy był los aresztowanych. Przechodzili oni straszne tortury w gestapowskich więzieniach, a następnie większość  z nich znalazła się w obozach koncentracyjnych, między innymi w Oświęcimiu. Jednym z pierwszych, których spotkał taki los, był kierownik szkoły Bronisław Zybura. Aresztowany w październiku 1941 roku, a następnie wywieziony do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, gdzie zginął 7 kwietnia 1943 roku.

Źródło: Zespół Placówek Oświatowych w Nowej Dębie

7 KOMENTARZE

  1. Takich ludzi nam teraz trzeba wybitnych patriotów którym los mieszkańców nie jest obojętny i nie liczą na stołki dla swoich i wymagają myślenia – sprzeciwu wobec głupoty arogancji i ignorancji władzy nie tylko na wysokim szczeblu .

  2. „Dziś mija 73 rocznica Bronisława Zybury. Zginął w Oświęcimiu”
    Się pytam,czego rocznica?Oj redaktorzy,myślenie tak boli?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here