Już po „Jedynce”. Spotkanie z rodzicami zakończyło się kompromitacją starosty.

56

Ponad 2 godzinne spotkanie starostów i rodziców zakończyło się kompromitacją urzędników. Na pytanie rodzica dlaczego likwidowana „jedynka” a nie „dwójka” starosta z szelmowskim uśmiechem i rozbrajającą szczerością odpowiedział, że nie wie! Wielkim nieobecnym na spotkaniu był członek zarządu powiatu tarnobrzeskiego Jerzy Sudoł, który nie znalazł czasu, by wraz z rodzicami bronić placówki.

Jaki cel miało czwartkowe spotkanie z rodzicami, do końca nie wiadomo. Uchwała rady powiatu została już podjęta i nie ma politycznej woli, by ją unieważnić, o czym najlepiej świadczy fakt, że spośród sześciu powiatowych radnych z gminy Nowa Dęba, na spotkaniu zjawił się tylko jeden: Wojciech Gruszka ( PiS Nowa Dęba). „Nowodębscy” rajcowie w powiecie, głosujący za likwidacją szkoły: Andrzej Kołodziej ( PO Rozalin ) i Danuta Serafin ( PSL Cygany ) nie znaleźli czasu na rozmowę z wyborcami.

Jeżeli zaś spotkanie to miało wyjaśnić wątpliwości i przekonać rodziców do decyzji władz powiatu, to również nie osiągnięto rezultatu, o czym świadczy fakt, że spotkania nie zakończył jego gospodarz, czyli starosta, a sami rodzice. Widząc że dyskusja nie wnosi czegokolwiek nowego, po prostu opuścili salę. Ale o tym za chwilę. Przejdźmy do tego, co mówili uczestnicy debaty.

Po przywitaniu gości, pełniący obowiązki dyrektora ZS1 z nadania obecnego zarządu – Robert Suska, przekazał głos starostom. To były jego pierwsze i ostatnie słowa na tym spotkaniu. Jak się dowiedzieliśmy, p. Suska nie zabrał głosu także na ostatniej sesji rady powiatu, gdzie głosowano o zamiarze likwidacji, mimo swojej tam obecności. Następnie głos zabrał starosta tarnobrzeski Paweł Bartoszek ( PSL Wrzawy ). Jak stwierdził winny całej sytuacji jest niż demograficzny skutkujący małą ilością uczniów. Dodał, że o ile dotyczy on również szkół w Tarnobrzegu i Kolbuszowej, to nabór do nowodębskiej szkoły był wyjątkowo niski, a więc odpowiedzialność za te sytuację być może spoczywa również na dyrekcji i nauczycielach. Zapewnił, że starostwo robi co może, aby nowodębskie szkoły uratować, a likwidacja Jedynki i budowa jednego silnego zespołu szkół jest jedynym możliwym rozwiązaniem sytuacji.

rgondek broni zs1
Romuald Gondek protestuje przeciwko likwidacji ZS1

W imieniu byłych nauczycieli „Jedynki” głos zabrał Romuald Gondek, wychowawca wielu pokoleń młodzieży, osoba ceniona i szanowana w naszej społeczności. Przejęty sytuacją, z drżącym głosem protestował przeciwko likwidacji liceum. w imieniu całego środowiska nauczycielskiego i społeczności miejskiej. Na próżno… Starosta powtórzył te same argumenty.

O głos zwrócili się również nauczyciele placówki, którzy opowiedzieli jak wyglądała polityka rządzącej powiatem koalicji PO – PSL – Forum Jerzego Sudoła wobec szkoły. Nauczyciele wielokrotnie prosili organ prowadzący o możliwość wprowadzenia przewidzianych ustawą rozszerzonych zajęć dla uczniów, na co starostwo nie wyrażało zgody, a co skutkowała obniżeniem konkurencyjności szkoły na tle innych placówek, gdzie uczniowie mogli wybierać sobie przedmioty… Pytania zadawali rodzice – skąd taka decyzja, po tak krótkim okresie sprawowania urzędu. Starosta nie był w stanie odnieść się do tych faktów.

Następnie głos zabrał Marek Ostapko, prezes Stowarzyszenia „PRZYJAZNY SAMORZĄD” – Nie jest prawdą, to co mówi starosta, że powiat robił i robi wszystko by uratować te szkołę. W 2013 roku obcięto budżet placówki o 200 000 złotych. Rok później o 400 000 zł. W ciągu dwóch lat zmniejszono nakłady na liceum o 600 000 zł. Jak więc szkoła mogła normalnie prosperować? Nie było na zajęcia wyrównawcze, na zajęcia przygotowujące do matury. Szkoła nie była konkurencyjna. I jeśli dzisiaj likwiduję się szkołę to jaki to ratunek? Rodzice słysząc co się dzieje, nie poślą już tutaj swoich dzieci. Za 3 – 4 lata budynek będzie pusty i pójdzie do zamknięcia. To zwijanie miasta. – mówił Ostapko. I tu również starosta nie miał przygotowanej odpowiedzi. Jak stwierdził, jest na stanowisku dopiero od roku i nie zna tych kwot…

Burmistrz Wiesław Ordon zaznaczył, że cała ta debata odbywa się za późno. Po pierwsze dyskusja o sytuacji oświaty powinna odbyć się znacznie wcześniej i to nie o tydzień czy dwa, a o kilka lat. Po drugie, starostowie powinni zrobić takie spotkanie z rodzicami przed podjęciem uchwały a nie po. Dodał również, że dla miasta likwidacja tej szkoły jest dużą stratą. Skierował również do starostów i radnych powiatu prośbę, aby póki jest jeszcze czas, zmienić te uchwałę, przywrócić liceum i podjąć program naprawczy, który zmierzałby do uratowania tej kryzysowej sytuacji.

Głos zabrała również przebywająca na urlopie zdrowotnym dyrektor placówki Janina Lubera, której nie poinformowano oficjalnie o decyzji likwidacji szkoły, której wciąż formalnie pozostaje kierownikiem. Jak się okazało – nie zaproszono jej na to spotkanie.

Ponad rok temu usłyszłam plotkę na korytarzu w starostwie, że nasza szkoła „idzie do likwidacji”. Była to dla mnie wiadomość piorunująca. Do władz powiatu skierowano interpelację, czy potwierdzają istnienie takiego planu. Uparcie przeczyli. Ta piorunująca pogłoska była przez kogoś w Nowej Dębie rozpowiadana i dotarła do rodziców. Rodzice od roku pytali mnie, czy warto wysyłać dzieci do szkoły, o której mówią na ulicy w mieście, że za chwilę przestanie istnieć. Nie wiedziałam, co im odpowiedzieć. Kiedy połączyłam to z faktami miażdżących ruchów w naszym budżecie, obcięcia nam kółek, zajęć pozalekcyjnych, próbą niewypłacenia pensji nauczycielom przez zarząd powiatu, rozkazywaniem mi zwalniania świetnych pracowników i z wieloma innymi wydarzeniami, zrozumiałam, że ktoś, być może poza formalnymi biegiem decyzji urzędowych, ukręcił na nas bat. Gdy Zespół Szkół w Gorzycach miał bardzo duże problemy z naborem, dostał zastrzyk finansowy i nikt nawet nie pisnął o możliwości jego likwidacji. Obecnie w ZS 1 jest 197 uczniów, a w Gimnazjum Nr 1 w Nowej Dębie mamy uczniów 191. Rada miasta Nowa Dęba z tego powodu gimnazjum nie likwiduje. A my się bez żadnego uprzedzenie dowiadujemy o takim planie powiatu wobec nas niemal tydzień przed obradami decydującej sesji! – opowiedziała nam Janina Lubera wychodząc ze spotkania po swoim wystąpieniu razem rodzicami.

rodzice zs1
Rządząca powiatem większość zupełnie nie liczy się ze zdaniem nowodębskiej społeczności. Na zdjęciu cześć rodziców obecnych na spotkaniu.

Na pojawiające się pytania i wątpliwości rodziców, starosta powtarzał cały czas te same wymówki, co budziło opór i niezadowolenie zebranych. Czarę goryczy przelała odpowiedź na pytanie jednego z rodziców: Dlaczego likwidowana jest jedynka a nie dwójka? Starosta z rozbrajającą szczerością odpowiedział, że… nie wie, a o planie likwidacji, jak wspomniał, on sam wiedział od dość dawna! Ta odpowiedź spowodowała, że rodzice spontanicznie wstali i opuścili salę. Przy stole prezydialnym pozostali jedynie starostowie Bartoszek i Pitra. Był to widok symboliczny, obrazujący alienację PO – PSLowskiej władzy od problemów i emocji społeczeństwa.

Wielkimi nieobecnymi byli nowodębscy radni powiatu. Na spotkanie przybył jedynie radny Wojciech Gruszka ( PiS ), który głosował przeciwko likwidacji. Radni Andrzej Kołodziej i Danuta Serafin, którzy podnieśli rękę za likwidacją ZS1, nie pojawili się, by porozmawiać z wyborcami z własnej gminy.

jerzy sudoł
Wielki nieobecny Jerzy Sudoł. Rządzi powiatem już drugą kadencję. Za jego rządów budżet ZS1 został obcięty o 600 000zł w ciągu 2 lat.

Co ciekawe na zebraniu nie stawił się współrządzący powiatem od dwóch kadencji Jerzy Sudoł. A szkoda, bo być może wyjaśniłby mieszkańcom dlaczego w ciągu ostatnich lat jego rządów ( jako wicestarosty i członka zarządu ) obcięto budżet szkoły o 600 000 zł doprowadzając ją tym samym do upadku, a przeznaczono duże kwotu na ratowanie Zespołu Szkół w Gorzycach. Być może odpowiedziałby również na pytanie, dlaczego skoro rzekomo nie zgadza się z decyzją swoich politycznych kolegów z PO i PSL, dalej współtworzy koalicję rządzącą powiatem i szkodzącą interesom naszego miasta? Czyżby odpowiedzią na te pytania była finansowa dieta członka zarządu, która jest ważniejsza niż zerwanie tej szkodliwej dla miasta koalicji? 

Jedno jest pewne. Szkoły nie dało się uratować. Nauczyciele będą systematycznie zwalniani, a w ciągu najbliższych lat o obecności liceum w Nowej Dębie będzie przypominał elegancki aczkolwiek pusty budynek stojący w centrum miasta. Miasta, najludniejszego i płacącego najwięcej podatków oddającą do dyspozycji władz i skarbnika powiatu. 

Ostatecznie pozostajemy z brakiem odpowiedzi na pytanie najważniejsze – kto konkretnie, z imienia i nazwiska, był pomysłodawcą likwidacji ZS 1 i kto zgłosił projekt uchwały w takim kształcie i brzmieniu pod procedowanie rady powiatu.

56 KOMENTARZE

 1. A czy jacyś radni miasta byli zainteresowani tematem likwidacji NASZEJ SZKOŁY. Czy oprócz P. Janiny Lubery która jest dyrektorem szkoły i radnym miasta zjawił się ktoś jeszcze???

 2. Plakac to nalezalo wam mieszkancy przy urnie jak glosowaliscie na to zasrane PO i PSL,teraz pozostalo wam wylizac to rozlane mleko

 3. A co Wy na to żeby rozkręcić jakiś protest, najlepiej przed budynkiem starostwa w tbg? W rozalinie się udało uratować szkołę więc czemu u nas nie można nic zrobic? Uważam że cała Nowa Dęba będzie stawac murem przeciwko likwidacji liceum! Zrobmy coś póki uchwała nie weszła jeszcze w życie!

 4. NO TO NIEŹLE JEDEN RADNY POWIATU PAN GRUSZKA I OPRÓCZ PANI DYREKTOR I RADNEJ JANINY LUBERY RADNA MIASTA MARZENA CHMIELOWIEC. TO PORAŻKA WYBRALIŚMY SOBIE REPREZENTACJE KTÓRA NAS OLAŁA 8 RADNYCH POWIATU I 15 RADNYCH MIASTA.

 5. Przykro mi co się dzieję z tą szkołą. Moja córka skończy te szkołę podobnie jak ja. Ale za kilka lat budynek będzie pusty.
  Podobało mi się to co mówił burmistrz Ordon i radny Ostapko. Dlaczego ci panowie nie mogą zawsze występować zgodnie. Przyniosłoby to więcej pożytku naszej gminie. Powinni współpracować. Jeśli w urzędzie się nikt nie zna na inwestycjach to niech się zajmie nimi M. Ostapko i nadzoruje ich wykonanie, to nie będzie więcej potknięć.

  • UWAŻAM ŻE TO WSPANIAŁY POMYSŁ BURMISTRZ POWINIEN OSTAPKO MIANOWAĆ NA SWOJEGO ZASTĘPCE I WTEDY BYŁBY ŚWIĘTY SPOKÓJ NIKT BY NIE OSZUKIWAŁ NA INWESTYCJACH I NIE MIAŁ LEPKICH RĄCZEK A BURMISTRZ ZYSKAŁBY SYMPATIE OTOCZENIA I ZAKOŃCZYŁBY SPEKULACJE SZKODZĄCE.

 6. Ludzie i Wy się dajecie tej bandzie? Chrońmy szkołę co dała całe pokolenia w Nowej Dębie. Sam tam chodziłem i czule wspominam tamte lata. Strajkować do skutku aby obiekt istniał następne długie lata

 7. co za syf… żal i żenada !! komuchy pierdzące w stołki ! ani sie nie oglądniemy i nam odbiorą prawa miejskie i będzie wieś Nowa Dęba ( nie ubliżając wsiom ) ….a jedyne co zostanie to Hala Targowa ..

 8. No to przepraszam bardzo, ale za co oni dostają tak ogromne pensje skoro nie raczyli nawet przyjść na spotkanie w sprawie tak ważnej dla mieszkańców Nowej Dęby?

 9. Panie su\Sdoł , jak panu nie wstyd po ulicach miasta chodzić, jak pan może spokojnie ludziom patrzeć w oczy. Po stokroć hańba , dla pana jako człowieka i nade wszystko nauczyciela. Mam nadzieję, że wcześniej lub później odezwie się pańskie sumienie. .

 10. jeszcze nie wszystko stracone bo będzie potrzebna jedna uchwała rady powiatu o ostatecznym wygaszeniu placówki dlatego teraz niezbędna jest presja na radnych powiatowych z naszej gminy o właściwe zagłosowanie, i ci najważniejsze udział przedstawicieli Nowej Dęby na komisjach przed sesją i na samem sesji ciekawe czy kołodziejoi i danusi ręka nie zadrży jak zobaczą ludzi z Dęby stojących nad nimi . dodatkowo smasowane poparcie nowodębskiego samorządu burmistrz Ordon nie powinien dać spać spokojnie radnym powiatowym w celu przetłumacenia im potrzeby utrzymania nowodębsiekgo LO

  • Ze względu na brak lasów w okolicy Gorzyc będą potrzebne dwie uchwały rady powiatu o;
   1. ostatecznym wygaszeniu LO
   2. rozpoczęciu działalności domu starców

 11. Przecież tych ludzi tzw. radnych czy nawet posłów ktoś wybrał, by reprezentowali interesy wybierających. Tak więc o co chodzi???Ludzie głosujecie bez głowy, a potem wielkie halo. Macie to, na co zasługujecie, proste.

 12. Wrzawy-Gorzyce rzadza powiatem, to jest katastrofa polityczna dla ND. Jeszcze mozna poprosic Kolbuszowa o przyjecie do powiatu, zeby nie skonczyc na zerze.

 13. Skoro Starosta się skompromitował tak jak piszecie to po co nam taki gospodarz, który nie wie dlaczego zapadły takie, a nie inne decyzje i co się dzieje w terenie. Najwyższy czas zaproponować rozwiązanie jakim jest REFERENDUM POWIATOWE w sprawie odwołania organu stanowiącego tej jednostki. Podstawa prawna Dz.U. 2000 Nr 88 poz. 985 z dnia 15 września 2000 r. o referendum .
  Wystarczy, że zbierzemy podpisy 10% uprawnionych do głosowania mieszkańców gminy albo powiatu. W innych gminach też znajdą się chętni podpisać pod wnioskiem o referendum. Osoby, które kandydowały i się nie dostały do rady też podchwycą ten pomysł. Liczę również na powiatowych Radnym opozycyjnych, Radnych z MiG Nowa Dęba i oczywiście Burmistrza.
  Liczę, że Redakcja infonowadeba.pl zastanowi się nad tym pomysłem i popilotuje zbieranie podpisów. Macie doświadczenie z poprzednich wyborów.
  W jedności siła. Marek do dzieła!
  Ps.
  ROK czasu to bardzo dużo, aby się nauczyć kierować Powiatem.

 14. no trudno, będziecie dojeżdżać do szkoły do Kolbuszowej i Tarnobrzega. Trzymajcie się w grupach na przystanku żeby wam szalikow nie pozabierali. Biedronki co prawda nie na przystankach ale coś tam znajdziecie.

 15. Dziwne, że tej szkoły nie zamknęli już dawno… Idąc do Liceum 5 lat temu JEDYNKA była dla mnie totalną ostatecznością… Poziom nauki jest żenujący jak na Liceum, liczą się tylko znajomości. Jest garstka nauczycieli, którzy chcą czegoś nauczyć więc nikt kto myśli poważnie nie wybierze tej szkoły, nie oszukujmy się. Powiem jedno… To PANI Dyrektor i niektórzy NAUCZYCIELE sprawili, że dzieje się jak się dzieje.

  • zgadzam się ja uczyłem się 10 lat temu i poziom nauczania był na bardzo niskim poziomie i ci nauczyciele to porażka dziwne ze dopiero teraz likwidują ta szkole

  • A ja skonczylem ta szkole parę lat temu, obecnie studiuje na jednej z najlepszych uczelni w Polsce, na korki nie chodzilem, bardzo dobrze zdana maturę zawdzieczam szkole, uczylem się tylko na lekcje, przed matura były dodatkowe kółka, trzeba tylko chcieć i korzystać z tego co jest na lekcjach. Nauczycieli ytez dobrze wspominam

 16. Dokonaliscie zlego wyboru. Po-PSL Was zaora.Bedzie wies miedzy Tbg a Kolbuszowa.Szkoda.Tylu zaradnych ludzi ta szkola wychowala dzieki prof..Gondkowi,prof.Rybak,prof.Antonczykom , prof.Kossak ,prof.Zych.Pan Sudol kiedys wydawalo sie swietny gosc (wychowawca).do Pana teraz mowie: trzeba miec godnosc,pieniadze to nie wszystko! Sa rzeczy wazniejsze dla ktorych warto poswiecic wygodne zycie.(pana wychowanek z 8 a).

 17. Teraz czas na szpital.Już zaczęła się jego powolna agonia.Dlatego tylko że nie udało się wsadzić na stołek dyrektora z PSL.Czynione to było również rękami J.Sudoła i zwolenników (czytaj przydupasów)PO
  Zobaczcie obsady kierowniczych stanowisk w szpitalu,skupianie zarządzania w jednych rękach,obsada stanowisk kierowniczych,zastraszanie ludzi mających swoje zdanie.W miarę dobrze było za dyrektor Barzyckiej,z chwilą przyjścia Dyrektora Zawadzkiego i obsadzania stanowisk ludźmi z zewnątrz zaczął się powolny upadek szpitala.Żadne „lukrowanie” w wydaniu byłego dyr.Tomczyka niczego nie zmieniło.Nieczynna lub działająca fontanna leczyć nie będzie.Zwolnienia personelu stojącego w hierarchii szpitala najniżej w wykonaniu obecnego po.dyrektora niczego nie zmienią.Fachowcy odchodzą,pozostają miernoty,ot i cała prawda.Nie tylko o szpitalu,o wszystkich jednostkach z naszego miasta.

 18. Państwo radni wszyscy i powiatowi i gminni nie stanęliście na wysokości zadania. Szacun dla tych co byli na spotkaniu. Na korytarzu słychać było … pogardę dla sudoła serafin i kołodzieja.starosty..
  Wystarczy więcej nie będę donosić wystarczy POGARDA. Wysokie diety nie przyniosą wam szczęścia ani nawet zadowolenia wobec POGARDY>

 19. I do czego doprowadziła Władza Ludowa? Jeszcze parę lat temu to młodzież z Komorowa, Huty, Majdanu przyjeżdżała do Dęby szkolić się, a już za kilka lat to młodzież z Dęby będzie jeździła do Majdanu pobierać nauki. A to dla Naszej Kochanej Władzy Ludowej link warty obejrzenia
  https://youtu.be/9itfEdJG7ig

 20. Piszmy petycje do Biura Naczelnego Komitetu Wykonawczego PSL e-mail:biuronkw@psl.org.pl niech odmłodzone kierownictwo PSL wie jakiego specjalistę mają w terenie, któremu rok zasiadania na stanowisku Starosty nie wystarczył, aby zapoznać się z sytuacją szkolnictwa i mówić na spotkaniu, że nie wie. Może go awansują i Starostą zostanie osoba, której przyswajanie wiedzy pójdzie gładko.

 21. Jestem za referendum odwołania całego zarządu powiatu i staroste czas rozpedzic ,przyssały sie do żłoba i tylko biorą kasiore ,a szkoły i szpital upada jak wam nie wstyd.

  • Również jestem za referendum. Nie ma co liczyć na zmiany w koalicji, która tworzą:
   PO 3 mandaty, PSL 8, Forum Powiatu 2, w opozycji PIS 4 mandaty. Nie wieże w koalicję PIS PO i Forum.
   Uprawnionych do głosowania na terenie powiatu jest około 44 500 osób. Na pewno damy radę uzbierać 4 500 podpisów za referendum. Na pierwszym miejscu listy powinien podpisać się Jerzy Sudoł, przynajmniej uratuje swój honor.

  • Po zawodówce nie będzie PANEM URZĘDNIKEM pierdzącym w stołek i biorącym za to pierdzenie sowite wynagrodzenie.Matoł jeden z drugim po licencjacie.

  • To by znaczylo poligon ze w Polsce zlomiarze maja sie dobrze ,bo Po nich zostaje dupa i kamieni kupa

 22. Winni są między innymi nauczyciele tam uczący, Moja córka chodzi do tej szkoły i powiem że korepetycje z matematyki to podstawa. Ucząca ją pani powinna chyba wybrać się na studia,nie ma pojęcia o matematyce!!!

 23. Nawet najlepsza firma, tworząca najlepsze cudeńka na świecie upadnie, gdy będzie źle zarządzana. A jeszcze gorzej kiedy firma ta miała renomę i osiągnięcia, a menager który miał dbać o jej rozwój, wykorzystał swoją pozycję i czas do zaspokajania swoich partykularnych i partyjnych celów. Dodatkowo posilany słowem doradców, którzy wykorzystując powagę i prestiż firmy, zadbali o swój własny wizerunek w oczach nie dobrze wykonywanej pracy, ale statystyk swoich osiągnięć.. Gdyby walkę o utrzymanie szkoły rozpoczęto w chwili pojawienia się pierwszych pogłosek o jej likwidacji, gdyby poproszono o współprace lokalne społeczeństwo, dzisiaj rozmowy na ten temat albo by nie istniały, albo miałyby inny charakter.

  • Przestań w końcu powtarzać po kimś te bzdury? Wstyd mi za ciebie. Jak można dać sobie tak mózg sprać?

 24. To jest bardzo proste że jedynka bo z 2 nie będzie żadnych problemów żeby i ją zlikwidować ,myślę że jest to robione z przyczyn politycznych ,bardzo duże poparcie w wyborach dla PIS ,i silny ośrodek SOLIDARNOŚCI w tym regionie .Myślę że jest to degradacja naszej miejscowości i do powolnego jej upadku, zobaczycie że w następnej kolejności zlikwidują jeden ze szpitali.

 25. Zuzia. Jakoś ja kończylam ta szkole i nie miałam problemów z matematyka. Trzeba jedynie przysiąść do nauki. Wybacz ale taka prawda. Nie ma co zwalac winy na nauczyciela. Jeżeli nie słucha i nie uczestniczy w lekcji tak jak to powinna robić to nikt jej do głowy nie wbije. Pozdrawiam

 26. Mamy przykład deprecjacji władzy.
  Wiadomo stanowisko Starosty jest stanowiskiem reprezentacyjnym. Do jego obsadzenia nie są wymagane żadne kwalifikacje. Niestety takie mamy prawo. Niemniej nie oznacza to całkowitej bierności w działaniu. Jeżeli nie zna się na finansach to ma od tego skarbnika, który powinien brać udział w spotkaniu i przedstawić rachunek ekonomiczny. Z liczbami się nie dyskutuje, one mówią same za siebie.
  Sądziłem, że młodość to przebojowość i nowe metody zarządzania, lecz w tym przypadku zawiodłem się. Na przyszłość dużo więcej rozwagi i zdrowego rozsądku.

 27. Ja mam tylko jedno pytanie dlaczego nauczyciele naszego LO własne dzieci posłali do tarnobrzeskich LO, uważam ze powinno sie ich zwolnic w pierwszej kolejności, poniewaz albo sami i ich koledzy sa tak miernymi nauczycielami ze nie wierzą we własne mozliwosci albo sabotuja własne miejsce pracy

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here