Zarząd Powiatu z absolutorium

1

Podczas sesji w dniu 23 czerwca Radni Powiatu Tarnobrzeskiego po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok, sprawozdaniem finansowym za 2015 rok, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, informacją o stanie mienia Powiatu oraz  stanowiskiem Komisji Rewizyjnej udzielili  Zarządowi Powiatu Tarnobrzeskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok. Głosowanie poprzedziło wystąpienie starosty Pawła Bartoszka, którym przedstawił sprawozdanie finansowe za 2015 rok przypominając radnym realizację zaplanowanych wydatków i dochodów. Starosta podał także kwoty finansowego wsparcia  pozyskanego z Unii Europejskiej i budżetu państwa.

W roku 2015 powiat pozyskał 2 mln 258 tys.  zł. Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizacje zadań, projektów oraz jako refundację zadań i poniesionych wydatków w latach ubiegłych. W 2015 na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych wydatkowano 38 mln 859 tys. zł, co stanowi ponad 91 procenta planowanej kwoty, z czego na wydatki bieżące przeznaczono  34 mln 683 tys. zł., zaś na wydatki majątkowe 4 mln 175 tys.

Na wydatki związane  z utrzymaniem bieżącym placówek  oświatowych powiat przeznaczył w 2015 roku 14 milionów 142 tys. zł, co stanowi 40,78 proc. ogólnej kwoty wydatków bieżących. Na opiekę społeczną w roku 2015 wydatkowano 6 mln 22 tys. zł co stanowi 17,36 proc. wydatków ogółem. W roku ubiegłym, w ramach wydatków bieżących powiat zrealizował cztery projekty na ogólną kwotę 1 mln 367 tys. zł. Szczególne  znaczenie miał projekt „Podkarpackie stawia na zawodowców”, który  realizowano  w latach  2013 – 2015″. Projekt ten przyniósł szczególnie duże korzyści Zespołowi Szkół w Gorzycach.

Największe wydatki inwestycyjne związane były z realizacją zadań na drogach powiatowych, które polegały na przebudowie dróg i chodników oraz opracowaniu dokumentacji pod nowe zadania. Poniesione wydatki inwestycyjne związane z budową dróg dla poszczególnych gmin wchodzących w skład powiatu wynosiły: Gmina Nowa Dęba 1 mln 48 tys. 852 zł, gmina Gorzyce 737 tys. 77 zł, Grębów 1 mln 485 tys. 834,  Baranów Sandomierski 245 tys. 264 zł.

Znaczne wydatki inwestycyjne, ponad 400 tys. zł. w ubiegłym roku poniesiono na oświatę. Wykonano prace modernizacyjne w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Grębowie -ponad 156 tys. zł. (wymiana drzwi, ogrodzenia, rozbiórka szklarni), w Zespole Szkół w Gorzycach -ponad 80 tys. zł, (modernizacja pomieszczeń, zakup traktorka, opracowanie dokumentacji technicznej),  w Zespole Szkół nr 2 w Nowej Dębie -ponad 222 tys. zł.(modernizacja hali sportowej). Na inwestycje w placówkach opieki społecznej  przeznaczono 152 tys. zł. -Podsumowując realizację budżetu za rok 2015 mogę podkreślić, że był to rok dobry pod względem finansowym. Uzyskane dochody pozwoliły na zabezpieczenie bieżących potrzeb wszystkich jednostek organizacyjnych, realizację zadań statutowych oraz wykonanie szeregu prac inwestycyjnych, a realizacja wielu zadań była możliwa dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych z budżetu państwa i jednostek samorządowych wchodzących  w skład Powiatu Tarnobrzeskiego, czy też środków Unii Europejskiej – powiedział Paweł Bartoszek Starosta Powiatu Tarnobrzeskiego.

Podczas minionej sesji na wniosek Dominika Szewca, Przewodniczącego Rady Powiatu  Tarnobrzeskiego radni minutą ciszy upamiętnili odejście prałata Michała Józefczyka, proboszcza Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu.

/Powiat

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here