Zawiadomienie o XVIII Sesji Rady Powiatu Tarnobrzeskiego

0

Uprzejmie informuję mieszkańców, że w dniu 14 września 2016r. ( ŚRODA ) o godzinie 14.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu przy ul. 1 Maja 4, w sali obrad Rady Powiatu Nr 19 odbędzie się XVIII Sesja Rady Powiatu Tarnobrzeskiego V kadencji.
PORZĄDEK OBRAD :

1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4. Działalność Zarządu Powiatu i Starostwa Powiatowego w okresie między sesjami – informacja.
5. Interpelacje Radnych.
6. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Tarnobrzeskiego o dokonanej analizie oświadczeń majątkowych za 2015 rok radnych Powiatu Tarnobrzeskiego.
7. Informacja Starosty Tarnobrzeskiego o dokonanej analizie oświadczeń majątkowych za 2015 rok Członków Zarządu, Sekretarza Powiatu, Skarbnika Powiatu, Kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu Starosty.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego finansowania w roku 2017 zadania pn. „Rozbudowa  drogi powiatowej  Nr 1127R – ulica Kościuszki w Nowej Dębie,

b) udzielenia w 2017 roku pomocy finansowej dla Gminy Baranów Sandomierski,

c) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Tarnobrzeski, z uwzględnieniem szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez samorządy gmin, mających siedzibę na terenie Powiatu Tarnobrzeskiego,

d) zmiany uchwały budżetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2016 rok.

9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
10. Zamknięcie obrad sesji.

PRZEWODNICZĄCY  RADY
Dominik Szewc

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here