Zawiadomienie XXIII Sesji Rady Powiatu Tarnobrzeskiego

0
Fot. Źródło, Powiat tarnobrzeski, tarnobrzeski.pl

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca  1998 r. o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity – Dz. U. z 2016, poz. 814 z późn. zm.), uprzejmie informuję mieszkańców, że w dniu 31 marca 2017 r. ( PIĄTEK ) o godzinie 12.00 w  budynku Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu przy ul. 1 Maja 4, w sali obrad Rady Powiatu Nr 19 odbędzie się XXIII Sesja Rady Powiatu Tarnobrzeskiego V kadencji.

PORZĄDEK OBRAD :

1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4. Działalność Zarządu Powiatu i Starostwa Powiatowego w okresie między sesjami – informacja.
5. Interpelacje Radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych prowadzonych przez Powiat Tarnobrzeski na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.,
  b) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Baranów Sandomierski,
  c) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Gorzyce,
  d) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Grębów,
  e) udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Nowa Dęba,
  f) wyrażenia zgody na dokonanie  darowizny nieruchomości  na rzecz  Gminy Nowa Dęba,
  g) ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Powiatu,
  h) zmiany uchwały budżetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2017 rok.
7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad sesji.

PRZEWODNICZĄCY  RADY
Dominik Szewc

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here