Znane są wyniki konsultacji społecznych dotyczących obwodnicy. Co dalej?

43
Zdjęcie z konsultacji społecznych dotyczących budowy obwodnicy Nowej Dęby

Zakończyła się akcja konsultacyjna dotycząca wariantów przebiegu obwodnicy Nowej Dęby w ciągu drogi krajowej DK9 analizowane w ramach SK (Studium Korytarzowego). W ramach Akcji Informacyjnej I przedstawionych zostało 9 wariantów. Jaki będzie kolejny krok?.

W ramach pierwszych konsultacji przeprowadzono spotkania z mieszkańcami gmin Nowa Dęba i Majdan Królewski. Ponadto każdy zainteresowany mógł wyrazić swoje zdanie poprzez wypełnienie ankiety.

Łącznie wpłynęło 733 formularzy opinii. Przy czym, jeśli w formularzu opinii były podpisy
dwóch lub więcej osób, to w ogólnym podsumowaniu jest liczony odpowiednio jako dwa lub
więcej głosów. Łącznie wpłynęło 1259 głosów. Spośród zebranych formularzy opinii 17
(17 głosów) zakwalifikowano jako nieważne, z uwagi na niekompletny adres lub brak podpisu, bądź też autorem jest osoba mieszkająca poza zasięgiem oddziaływania inwestycji. Adresatami nadesłanych formularzy opinii są mieszkańcy gmin: Nowa Dęba, Majdan Królewski, Baranów Sandomierski, Chmielów, Skopanie, Świlcza, Tarnobrzeg, Kraków. W zestawieniu nie uwzględniono formularzy opinii, które wpłynęły od mieszkańców Chmielów, Skopanie, Świlcza, Tarnobrzeg łącznie 12 ankiet, z uwagi na zamieszkanie poza zasięgiem oddziaływania inwestycji. Uwzględnione zostały formularze opinii od mieszkańców gminy Kraków z uwagi na własność działki na terenie gminy Nowa Dęba. Ostateczna liczba ważnych głosów wynosi 1242.

Wnioski z akcji informacyjnej można ująć następująco:
Największy sprzeciw otrzymały warianty 6, 7, 8, które dzielą miejscowość Hutę
Komorowską na pół przy czym jednocześnie mieszkańcy wnioskują o korektę dla
wariantu 8” w sposób przedstawiony na zał. 2d.

Najbardziej akceptowalnym społecznie wariantem wśród mieszkańców Nowej Dęby jest
wariant 8 w części ankietowej otrzymał największe poparcie na terenie gminy Nowa
Dęba, jednocześnie wśród mieszkańców Nowej Dęby otrzymał najmniej głosów sprzeciwu
(w porównaniu do pozostałych wariantów pięciokrotnie mniej).

Mieszkańcy Jadachów i Woli Tarnowskiej wskazują wariant 8 jako preferowany
wskazując na uciążliwości powstające od istniejącego ruchu DK9.

Co teraz?

Kolejnym etapem będzie wykonanie analizy wielokryterialnej która zostanie wykonana dla wszystkich 9 wariantów przedstawionych na spotkaniach informacyjnych oraz dla wariantu 8 bis, który został wprowadzony do dokumentacji w wyniku przedmiotowej Akcji Informacyjnej. Dla każdego z wariantów jako jedno z kryteriów zostanie uwzględniony czynnik społeczny wyniki przedmiotowej Akcji Informacyjnej I. W wyniku przeprowadzonych analiz wskazane zostaną warianty, które będą uszczegóławiane w trakcie dalszych prac projektowych. Wybór ten nastąpi wstępnie na posiedzeniu Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych w Rzeszowie (ZOPI), a ostateczne rekomendacje tych wariantów zostaną ustalone przez GDDKiA w Warszawie.

Szczegółowy raport można znaleźć >>>tutaj <<<


 

Celem planowanej inwestycji jest:
przejęcie ruchu tranzytowego z istniejącego odcinka drogi krajowej przebiegającego przez Nową Dębę lub Nową
Dębę i Majdan Królewski,

odsunięcie ruchu ciężkiego od obszarów mieszkaniowych,

zapewnienie odpowiednich parametrów nośności nawierzchni, spełniających kryteria dopuszczenia dla pojazdów
ciężkich o nacisku na 115 kN,

zmniejszenie uciążliwości oddziaływań na środowisko powodowanych przez ruch w zakresie hałasu,
zanieczyszczenia powietrza, wód powierzchniowych i innych

zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom projektowanego odcinka drogi,

poprawa warunków ruchu (przepustowości, strat czasu),

zapewnienie komfortowego i szybkiego przejazdu wszystkim użytkownikom projektowanego odcinka drogi.

Podstawowe parametry techniczne drogi (obwodnicy)
klasa techniczna GP (główna ruchu przyspieszonego)

liczba jezdni 1 (liczba jezdni zostanie jeszcze zweryfikowana po wykonaniu analiz ruchowych)

ilość pasów ruchu 2 (liczba pasów ruchu zostanie jeszcze zweryfikowana po wykonaniu analiz ruchowych)

szerokość pasa ruchu 3,5m

szerokość poboczy min 1,75m (w tym 1,0 m pobocze utwardzone, 0,75m pobocze gruntowe)

dopuszczalny nacisk osi pojazdu 115 kN/oś

rodzaj nawierzchni bitumiczna

 

43 KOMENTARZE

 1. Wariant nr 8 to katastrofa dla Nowej Dęby , samochody na drogę 872 jadąc do S19-tki i tak będą jeździły przez miasteczko. Do naszej „strefki” też , chyba że wybudują kilkukilometrowy łącznik , przy okazji wycinając kolejne hektary lasu. Ok jako miasto emerytów wygodnie będzie przejść do Biedronki czy Kościoła .Staniemy się taką większą Budą Stalowską co to niby wszyscy wiedzą że jest , ale nikt jej nie widział bo nie po drodze. Obwodnica powinna iść od „Krzywego mostu” po drugiej stronie torów i wpinać się na krzyżówce do Niska , krótko , tanio , dojazd do „strefki” .Jedynie ucierpieli by nasi działkowicze , ale jak chcą pokopać w gruncie niech jada do swoich rodzinnych wiosek , ot tyle w temacie …

  • Szanowny Panie. Od spotkania w Majdanie powtarzasz Pan jak mantrę te same wyświechtane teksty, że niby troszczysz się Pan o Nową Dębę, strefę i tratatata. Pod każdym artykulem na temat obwodnicy jest Pańska wpinka o skrzyżowaniu z Niżańską że niby łolaboga co to będzie. W gminie w Majdanie bylo o tym samym. W rzeczywistości nawet Pan nie mieszkasz w tym mieście, więc idź Pan odpocznij bo ludziska już to czytali ze dwadzieścia razy i znają te teksty na pamięć. Decyzje podejmie gddkia z wykonawcą i niczego Pan nie zmienisz swoimi wynurzeniami. Marnujesz Pan drogocenny prąd w telefonie i tyle.

  • RoadRunner … chyba mnie przeceniasz pisząc że pod każdym artykułem są moje teksty. Co do tego że nie mieszkam w ND to niestety ale się mylisz. Czytaj ze zrozumieniem a przekonasz się że rację ma poniższy cytat ze stowarzyszenia „Przyjazny Samorząd”….. „Stowarzyszenie Przyjazny Samorząd – instytucja społeczna
   W ramach Akcji Informacyjnej został wysłany formularz opinii, który wyraża sprzeciw dla budowy obwodnicy Nowej Dęby w wariancie 8. W formularzu opinii została wskazana następująca argumentacja dla takiego stanowiska:
   Wariant nr 8 nie ma połączenia z drogą wojewódzką nr 872, która będzie stanowić trasę do dróg S17 i S19. W efekcie nie spełni on roli obwodnicy miasta, kierujący dalej będą korzystać z DK9 w celu dostania się na DW872 i dalej na S17 i S19. Obwodnica N. Dęby z racjonalnego punktu widzenia winna mieć łącznik z DW872, który w wariancie nr 8 nie został przewidziany.
   Niestety ze swoimi „wynurzeniami” i”racjami” ludzie tacy jak Pan przekonają się po latach , choć proszę mi wierzyć że ta obwodnica tak czy inaczej nigdy nie powstanie. Słownictwo takie jak „łolaboga, tratatata”w dialogu z kimś w psychologi mają swoje określenie , zachęcam zatem do lektury by pozbyć się głęboko zakorzenionych kompleksów . Pozdrawiam i życzę mimo wszystko więcej spokoju w nadchodzącym Nowym Roku …

  • Szanowny panie, popełnia pan zasadniczy błąd logiczny. Mianowicie zakłada pan, że kogoś interesuje pana zdanie.

  • Panie PO….. Wytłumacz Pan takiemu psychikowi jak ja – skoro taką Pan diagnozę mi postawił- po kiego gwinta ktoś ma robić tranzyt do 19-tki przez Dębę, skoro od Tarnobrzega dojazd będzie przez obwodnicę Grębowa, od Kielc i Radomia przez projektowaną S77, a z drugiej strony Rzeszów zdaje się leży przy 19-tce. Co to za logika że łącznik od wariantu 8 będzie wymagał wycięcia lasu, skoro jedocześnie wariant 4 kosi las od nadleśnictwa Deba aż po działki na Rozalinie? Jak Pan sobie wyobrazasz odcięcie nowoformowanej 18 Dywizji i 18 pułku artylerii od jedynej rampy kolejowej. Bo albo faktycznie mi coś dolega, albo Pańskie argumenty się nie kleją faktów?

  • RoadRunner … gość ma rację , jednym z tańszych i realnych wariantów jest ten z nr 4.
   Zaczyna się na krzywym moście , kończy na krzyżówce do Niska. Co do „odcięcia” 18 dywizji wyobraź sobie takie cuś jak wiadukty , nie uwierzysz ale pod wiaduktem przejeżdżają nawet pociągi do Rzeszowa , a nawet my jadąc 9-tką do Rzeszowa , nawet czołgi na platformach. Mam jednak nadzieję że po zmianie władzy za dwa lata te „ambitne”plany nie będą realizowane bo to wyrzucanie pieniędzy w błoto. Wariant 8 to wycięcie lasu na łącznik z Dębską strefą czyli dodatkowy koszt drogi i zjazdów w samym środku lasu. Rozumiem że mieszkasz koło starej dziewiątki , to jedynie tłumaczy ciśnienie na 8-kę. Jednak o ile pamiętam dk9 już ma kilkadziesiąt lat więc nikt nikomu nie kazał się koło niej budować …

  • Miro, wariant nr 4 – od Niżańskiej:
   Wiadukt 1 – nad ruskim torem
   Wiadukt 2 – nad polskim torem
   Wadukt 3 – nad ulicą Śmiśniewicza (dawna aleja Metalowca)
   Wadukt 4 – nad ulicą Kościuszki
   Wiadukt 5 – nad wojskową bocznicą kolejową
   Wiadukt 6 – nad polskim torem (w kierunku krzywego mostu)

   Nawet gdyby zamiast wiaduktu 3 i 4 powstało bieda-rondo to i tak zostaje koszt wykonania czterech pozostałych.

   Źle rozumiesz. Nie mieszkam koło 9-tki.

  • Kto wam i na jakiej podstawie wmówił że jak obwodnica będzie szła przez przejście kolejowe to musi być wiadukt??? Obwodnica to zwykła dk9 tylko w innym miejscu. Przez obecną dk9 przebiegają tory kolejowej (np. Jadachy) i nie ma żadnego wiaduktu.

  • „Logika”
   Liczba aut i pociągów stale się zwiększa. Jakbys słuchał uważnie, to na zebraniu z gddkia mowa była o tym, ze obwodnica na podstawie zmierzonego natężenia ruchu juz dzisiaj kwalifikuje się na dwa pasy w każdym kierunku. Oczywiście wiaduktu na 9tce w Chmielowie i nad ruskim torem udajemy ze nie ma. Gdzieś ty chłopie widział przejazd na dwupasmówce. Jak widać logika jest jak d…ynia. Każdy ma swoją.

  • po 1 kogo interesuje zdanie gminy Majdan Królewski odnośnie obwodnicy Nowej Dęby !!
   po 2 Gdzie ten wykres w przedmiotowym artykule ??

 2. Jeszcze sto Obwodnic, Jeszcze sto obwodnic, a tu jeszcze Pinokio Wateusz doda wam 50 kolejnych, Czy po spotkaniu z Brzegorzem Graunem lewatywa wam zaszkodziła? Wiecie kiedy świnia widzie niebo?
  Kiedy w masarni pracownikowi spadnie świński łeb na ziemię.

 3. A po co Wam ta obwodnica, żeby szybciej do przez Rzeszowska przejść do biedronki? Ruch jest bardo płynny, nie ma korków. Szkoda kasy to nie Warszawa.

 4. Ale wulgaryzmów od porządnych ludzi ten portal nie przyjmuje. Co innego gdybym był jakimś wieśniakiem z Podleśnej…

 5. Ale przecież tutaj chodziło i wydarcie kasy na „ekspertyzy i konsultacje”.
  Zobaczycie obwodnice jak świnia niebo, kasa poszła na „tarcze antykryzysowe”, fabrykę maseczek,„respiratory”, szpital narodowy i tym podobne. Teraz 2 pokolenia będą to spłacać, wiec cieszcie się ze ktoś w ogóle przejeżdża przez to „miasto” i zostawia jakikolwiek hajs.

 6. I na koniec powinno się napisać i podać kwotę na tę asfaltową wyklejankę. Tylko 2 miliardy. Szukajcie u wujka google ile kilometrów można za taką kwotę wykleić nawierzchni.

 7. Czy koncert znanego muzyka z ND już był?
  Ktoś coś, bo nic nie gadali. Ani SOK ani Wydział Kultury… może za dużo chciał

 8. Zakładam firmę budowlaną pod inwestycję obwodnicy. Zasady są takie same jak kiedyś we „Frajerni”. Ja ciebie przyjmuję, robisz u mnie miesiąc i oddajesz mi swoją wypłatę za to, że cię przyjąłem. Jak nie jesteś „Kolumbem”, zostaję ci tylko Ja.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here