Mała retencja – sposób na susze i powodzie w warunkach zmieniającego się klimatu

0

W dniu 8 października 2019 r. w budynku Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu odbyła się organizowana przez Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Tarnobrzegu konferencja pod tytułem „Mała retencja – sposób na susze i powodzie w warunkach zmieniającego się klimatu”.

Uczestnicy  konferencji mieli możliwość zapoznania się z działaniami w zakresie łagodzenia skutków zmian klimatu oraz zapobiegania kataklizmom, podejmowanymi w powiecie tarnobrzeskim przez przedstawicieli samorządu, Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Ministerstwo Rolnictwa.

„Postępujące zmiany klimatyczne, charakteryzujące się ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi stopniowo stają się nieodłącznym elementem naszego życia codziennego, szczególnie dotkliwie dotykając sektor rolnictwa, niszcząc uprawy i  pozbawiając rolników źródła dochodów. Mieszkańcy powiatu tarnobrzeskiego  mogli się o tym przekonać w przeciągu ostatniej dekady,  która obfitowała w różnego typu anomalie pogodowe, z których największe żniwo zebrała powódź w 2010 roku. Bieżący rok również nie był łaskawy dla rolników z naszego powiatu. Wiosenne podtopienia, a następnie długotrwała susza wywołały duże szkody, na które ARiMR reaguje przyjmując od dnia 3 października do końca tego miesiąca wnioski o wypłatę rekompensat dla poszkodowanych rolników oraz uruchamiając szereg mechanizmów pomocowych, m.in. dopłaty  do kredytów  preferencyjnych, nowy rodzaj wsparcia związany z dofinansowaniem do nawadniania gospodarstw czy wypłacanie zaliczek do płatności na poziomie większym niż w poprzednich latach, w tym po raz pierwszy do płatności z tytułu działań finansowanych z budżetu PROW 2014-2020” -mówiła w przemówieniu inaugurującym konferencję kierownik Biura Powiatowego ARiMR Monika Porębska, wskazując iż najważniejszym aspektem  konferencji jest uświadomienie uczestnikom, że skuteczne niwelowanie destrukcyjnych skutków suszy i powodzi wymaga łączenia pomocy finansowej z działaniami prewencyjnymi, podejmowanymi na wszystkich  szczeblach administracji : począwszy od rządu po samorządy lokalne. Istotną rzeczą, którą może zrobić każdy z nas, jest skuteczne zachęcanie  lokalnych władz do podjęcia działań związanych z przystosowaniem do zmian klimatu- zaznaczyła kierownik.

Starosta Powiatu Tarnobrzeskiego, Jerzy Sudoł podkreślał wagę współpracy instytucji rządowych oraz samorządu w kwestii wypracowania metod skutecznego minimalizowania skutków suszy i powodzi. Ważnym elementem lokalnej strategii przeciwpowodziowej jest wspierany przez Starostwo Powiatowe projekt budowy zbiornika retencyjnego „Krawce” na rzece Łęg o pojemności 7 200 000 m3 i powierzchni 360,00 ha. Inwestycja ta została wpisana w „Założenia do Programu przeciwdziałania niedoborowi wody na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030”, przyjęte przez Radę Ministrów 10 września br. uchwałą nr 92.

Radny Miasta Tarnobrzega, Kamil Kalinka relacjonował działania prewencyjne podejmowane przez Miasto i Gminę Tarnobrzeg oraz wskazywał na konieczność rozwiązania kwestii wyrobiska „Piaseczno”.

Fabian Zięba Zastępca  Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli, przedstawił działania Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w zakresie  opracowywania  Planu Przeciwdziałania Skutkom Suszy.

O nowym programie pomocowym Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa skierowanym do rolników, którzy chcą przeciwdziałać skutkom suszy w swoich gospodarstwach poprzez magazynowanie wody mówił reprezentant ARiMR, naczelnik Wydziału Płatności Bezpośrednich Florian Wojtoń oraz kierownik Działu Zgód Wodnoprawnych z Zarządu Zlewni w Stalowej Woli  Elżbietę Lis.

W dalszej części wydarzenia publicysta portalu rolniczego Farmer i posiadacz gospodarstwa rolnego, Tomasz Kuchta wygłosił bardzo interesujący wykład na temat alternatywnych metod gospodarowania w warunkach suszy, m.in. przy wykorzystaniu  metod no till farming oraz strip till farming z powodzeniem stosowanych przez rolników z Teksasu, nieustannie zmagających  się z  problemem suszy.

Konferencję zakończyło wręczenie nagród oraz wyróżnień aktywnym i innowacyjnym  rolnikom z powiatu tarnobrzeskiego Annie Grocholskiej oraz Tomaszowi Kuchcie, przez kierownik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w  Tarnobrzegu Monikę Porębską, Radnego Miasta Tarnobrzega Kamila Kalinkę oraz Sekretarza Powiatu Tarnobrzeskiego  Kazimierza Błasiaka.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here