W Nowej Dębie i na terenie powiatu wprowadzono pogotowie przeciwpowodziowe

4

ZARZĄDZENIE NR 18

Starosty Tarnobrzeskiego z dnia 23 maja 2019r.

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego

 

Na podstawie:

 • art. 163 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. 2018 poz. 2268 ze zm.);
 • art. 34 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.2019.511 ze zm.), w związku

– z przekroczeniem stanów ostrzegawczych wód górnej Wisły oraz jej dopływów,

– trwającymi nadal opadami w dorzeczu górnej Wisły,

– zbliżającą się falą do granic powiatu tarnobrzeskiego zarządza się co następuje:

§ 1

wprowadza się od godziny 8.00 dnia 23 maja 2019 roku pogotowie przeciwpowodziowe w powiecie tarnobrzeskim dla gmin:

 • Miasta i Gminy Baranów Sandomierski,
 • Miasta i Gminy Nowa Dęba,
 • Gminy Gorzyce,
 • Gminy Grębów,

w gminie należy:

 • ogłosić pogotowie przeciwpowodziowe,
 • monitorować poziom wód w rzekach i ciekach wodnych,
 • dokonać rekonesansu najbardziej zagrożonych rejonów i miejsc,
 • dokonać przeglądu sprzętu i materiałów przeciwpowodziowych,
 • wprowadzić całodobowy dyżur,
 • utrzymywać siły i środki w pełnej gotowości.

§ 2

O podejmowanych działaniach informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Tarnobrzegu w godzinach pracy tel./fax 15 822 62 70, po godzinach pracy kom. 602 551 568.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

 

Z up. Starosty
Jacek Rożek
Wicestarosta

4 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here