O wydatkach bieżących w tegorocznym budżecie

1

Przy dyskusji o budżecie dla mieszkańców bardzo ważne stają się kwestie inwestycyjne czy remontowe. One wpływają na pojawienie się nowych obiektów, poprawienie istniejących, służą rozwojowi gminy, poprawie infrastruktury.Równie istotne, choć nie tak zauważalne, są wydatki bieżące, które w budżecie 2021 r. będą wynosić prawie 77 mln zł. A przypomnijmy, że wydatki majątkowe to 15 mln zł. Bez wydatków bieżących nie ma mowy o sprawnie funkcjonującej gminie, o realizacji zadań naznaczonych przez ustawodawcę w ponad 150 ustawach.

Największą pozycję w tych wydatkach budżetowych stanowią środki skierowane ogólnie na wsparcie dla rodziny i pomoc społeczną – to kwota 27,6 mln zł. Pieniądze kierowane są na świadczenia 500+, świadczenia alimentacyjne czy 300+. W tej kwocie jest opłata dla rodzin zastępczych czy placówek opiekuńczo-wychowawczych na utrzymanie dziecka z naszej gminy. Poważną pozycję stanowią świadczenia społeczne wypłacane podopiecznym M-G OPS, świadczenia rodzinne, pomoc w zakresie dożywiania, usługi opiekuńcze i specjalistyczne. Coraz większe środki kierowane są na utrzymanie naszych mieszkańców w domach pomocy społecznej, utrzymujemy też własne jednostki z tego działu – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Środowiskowy Dom Samopomocy, a także Żłobek Miejski. Oczywiście, wiedzieć należy, że przeważająca część tych środków pochodzi z budżetu państwa.

Równie istotną pozycję stanowią wydatki w dziale Oświata. W tym roku na utrzymanie gminnych placówek oświatowych wydamy 22 mln zł. W tej kwocie znajdą się pieniądze dla szkół podstawowych – 14,2 mln zł, na przedszkola publiczne – 6,4 mln zł, inne formy przedszkolne – 428 tys. zł. Ponad 1 mln zł kosztują stołówki szkolne i przedszkolne (część kosztów pokrywają rodzice), na dowóz uczniów do szkół przeznaczymy 377 tys. zł.  Do niepublicznych przedszkoli zaplanowana została dotacja na poziomie 3 mln zł. Z budżetu państwa subwencja oświatowa, jaka trafi do naszej gminy wyniesie 11,6 mln zł.

W ważnym dziale, jakim jest Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, planuje się wydatki na poziomie 9,2 mln zł. Największą pozycję stanowią koszty odpadów komunalnych (odbiór, transport i ich zagospodarowanie) – 4,2 mln zł, pokrywane w całości z opłat mieszkańców. Utrzymanie czystości miasta i gminy, zieleni miejskiej i przytuliska dla zwierząt to wydatki w kwocie 750 tys. zł. Koszty oświetlenia ulicznego czyli opłata za energię i konserwację punktów świetlnych mają wynieść 865 tys. zł. Kolejna duża pozycja – 3,5 mln zł – to współudział w utrzymaniu części wspólnych we wspólnotach mieszkaniowych, fundusz remontowy (co roku wzrasta, co akurat cieszy), administrowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi, zakup mediów dla lokali komunalnych (pokrywany przez najemców), remonty obiektów komunalnych, placów, itp.

Utrzymanie administracji gminnej to z kolei 5,1 mln zł. Jest to obsługa mieszkańców w szerokim zakresie, w tym m.in. wypłaty świadczeń rodzinnych, spraw obywatelskich, środowiska, gospodarki przestrzennej, obsługi finansowej gminy, realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych. Wsparcie dla placówek oświatowych poprzez pracę Biura Obsługi Jednostek samorządowych kosztować będzie podatników 600 tys. zł. Utrzymanie w gotowości bojowej 8 jednostek ochotniczej straży pożarnej ma kosztować 420 tys. zł. Z tzw. „korkowego”, które w 2021 r. ma wynosić ponad 300 tys. zł, realizowane będą projekty profilaktyczne, wsparcie dla rozwoju sportowego dzieci i młodzieży czy też doposażenie miejsc zajęć pozalekcyjnych czy obiektów sportowych.

Końcowe, ale nie oznacza to, że mało ważne, miejsce w budżetowym planie zajmuje kultura i sport. Na działalność Samorządowego Ośrodka Kultury na ten rok przewidziana została suma 1,25 mln zł. Ograniczone zostały wydatki na wydarzenia kulturalne ze względu na pandemię, co może się w ciągu roku zmienić. Działalności gminnej jednostki sportowej i rekreacyjnej – Samorządowego Ośrodka Sportu i Rekreacji – w zakresie utrzymania basenu krytego, boiska miejskiego, terenów nad Zalewem czy też ośrodka wypoczynkowego w Piaskach wymaga 3,2 mln zł z gminnego budżetu. A ponad 0,5 mln zł skierowane zostanie do 6 klubów sportowych na aktywizację sportową, głównie młodych ludzi. Nadmienić należy, że także seniorzy będą mieli swój udział w budżecie, zarówno poprzez działalność Klubu Seniora, jak i wydatków na ich projekty. Również działkowcy mogą w tym roku liczyć na tradycyjne dotacje inwestycyjne.

UMiG

1 KOMENTARZ

  1. Kiedy zostanie wymieniona szyba na planie miasta przy PKS? Jak długo jeszcze mieszkańcy będą terroryzowani przez zboczeńców, którym malowanie sprayem gdzie Popadnie wychodzi na sucho?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here