Nowa Dęba unowocześni swoją gospodarkę wodno-ściekową

0

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków, modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa przepompowni ścieków – to zadania, które zrealizuje Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowej Dębie. Projekt wart 26 mln zł, otrzyma dofinansowanie ze środków NFOŚiGW. Będzie to ponad 21 mln zł pożyczki z programu Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

Przedsięwzięcie „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury do odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych oraz rozbudowa sieci wodociągowej w aglomeracji Nowa Dęba” potrwa do końca 2020 r. i skorzystają na nim mieszkańcy gminy Nowa Dęba.

W ramach projektu zaplanowano rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków (docelowa nominalna średniodobowa przepustowość modernizowanej oczyszczalni ścieków – 4 000 m3/d, nominalna średniodobowa przepustowość modernizowanej oczyszczalni ścieków po modernizacji – 24 500 RLM), a także modernizację sieci kanalizacji sanitarnej o długości 1,49 km i budowę przepompowni ścieków.

Umowę w sprawie dofinansowania w formie pożyczki podpisano 21 grudnia 2017 r. w siedzibie NFOŚiGW, który był reprezentowany przez Prezesa Kazimierza Kujdę. Ze strony beneficjenta, czyli Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Nowej Dębie, obecni byli: Prezes Zarządu Antoni Kapusta oraz Zastępca Prezesa, Główny Księgowy Marek Pabian.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here