Zawiadomienie o LV sesji Rady Powiatu Tarnobrzeskiego

0

Działając na podstawie art. 15 ust. 1  ustawy z dnia 5 czerwca  1998 r. o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity – Dz.U. 2022 poz. 1526 ze zm. ) zwołuję 24 kwietnia 2024 roku (środa) o godzinie 13:00 w  budynku Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu, przy ul. 1 Maja 4, w sali obrad Rady Powiatu Nr 19  – LV sesję Rady Powiatu Tarnobrzeskiego  VI Kadencji.

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Działalność Zarządu Powiatu i Starostwa Powiatowego w okresie między sesjami –
 5. Interpelacje Radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
  – w sprawie przyjęcia Programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych, skierowanego do osób stosujących przemoc domową, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu na lata 2024-2030.w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie,
  – w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie,
  – zmieniająca uchwałę Nr LIV/457/2024 Rady Powiatu Tarnobrzeskiego z dnia 27 marca 2024r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2024 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej
  – w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2024 rok,
  – w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnobrzeskiego na lata 2024 – 2028.
 7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 8. Zamknięcie obrad sesji.

Transmisja na żywo

Zapraszam do wzięcia udziału w sesji.

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY POWIATU TARNOBRZESKIEGO

 /-/  Krystyna Rusin

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here