Sesja budżetowa odbędzie się 28 stycznia 2021 roku

9

XXXI Sesja w dniu 28 stycznia 2021, godz. 10:00 w Samorządowym Ośrodku Kultury w Nowej Dębie

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Miejskiej.

4. Zapytania i wnioski mieszkańców.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Dęba,

b) przystąpienia do sporządzenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Dęba-1 obejmującego obszar położony w centrum miasta, pomiędzy potokiem Bystrzyk a ul. J. Korczaka i ul. ks. H. Łagockiego,

c) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,

d) uchylenia uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,

e) zaciągnięcia w 2021 roku kredytu długoterminowego,

f) zaciągnięcia w 2021 roku pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,

g) zaciągnięcia w 2021 roku pożyczki długoterminowej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Alfredówka wraz z Budą Stalowską i Tarnowskiej Woli, oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w Alfredówce,

h) zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Bezwykopowa renowacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Nowa Dęba i Miasta Nowa Dęba,

i) udzielenia w 2021 roku pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu (Chmielów),

j) udzielenia dotacji celowej dla SPZ ZOZ w Nowej Dębie,

k) przekazania środków finansowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie,

l) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Dęba,

m) Uchwała Budżetowa Gminy Nowa Dęba na rok 2021;

1) odczytanie projektu uchwały budżetowej,

2) odczytanie opinii komisji Rady Miejskiej,

3) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,

4) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,

5) głosowanie nad uchwałą budżetową.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy o realizacji uchwał Rady Miejskiej.

8. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2020 rok.

9. Wolne wnioski i informacje radnych.

10. Zamknięcie obrad.

 

TRANSMIJSE NA ŻYWO ZAPEWNIĆ MA DYREKTOR SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA KULTURY. 

Zobacz również:

„Projekt budżetu przedstawiony przez burmistrza odrzucony. Konieczne poprawki!”

9 KOMENTARZE

    • Dyrektor SOK od lat prowadzi cichą kampanię na stanowisko burmistrza. Swoją pracą i wystąpieniami. I swoim zaangażowaniem. Czy to pozytywnie czy nie to oceni każdy, czy ktoś go lubi czy nie, ale kampania w toku. :)

    • Zyga uczył go na remoncie domu chłopa jak być burmistrzem i jak operować środkami publicznymi. Zyga odszedł, ale jego nauki nie poszły w las. Ba! Uczeń przerósł mistrza. To jak się wydaje kasę w domu chłopa to jest coś w co sam Zyga nie jest w stanie uwierzyć. Rzemowi nigdy i nigdzie nie będzie już lepiej niż w domu chłopa.

  1. Bardzo jestem ciekaw jak zagłosują w sprawie budżetu na 2021r radni z osiedla Dęba,czy wprowadzą do budżetu budowę nowej drogi do prywatnego przedszkola pod zakładami dbając o czyjś interes ,czy też bliższy im będzie łącznik z ul. Zarzecze do DK 9 i dojazd do bloków przy jednostce. Zobaczymy jakie dostali wytyczne.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here