Zawiadomienie o XXIII Sesji Rady Powiatu Tarnobrzeskiego

12

Uprzejmie informuję mieszkańców, że w dniu 23 lutego 2021 roku (wtorek), o godzinie 13:00 w budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Baranowie Sandomierskim ul. Fabryczna 39 – zwołuje XXIII sesję Rady Powiatu Tarnobrzeskiego VI Kadencji (bez udziału publiczności).

PORZĄDEK OBRAD:

Otwarcie sesji oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

Przyjęcie porządku obrad.

Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

Działalność Zarządu Powiatu i Starostwa Powiatowego w okresie między sesjami – informacja.

Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2020 roku.

Sprawozdanie o wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Interpelacje Radnych.

Podjęcie uchwał w sprawach:

a ) w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pt. „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie tarnobrzeskim i mieście Tarnobrzeg (VII)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy,

b)w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tarnobrzeskim i mieście Tarnobrzeg (VI)” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

c) w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Tarnobrzeskiego położonej w Grębowie,

d) w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Tarnobrzeg,

e) w sprawie udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Grębów,

f) w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w roku 2021 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej,

g) w sprawie zmiany uchwały NR XXII/171/2020 Rady Powiatu Tarnobrzeskiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnobrzeskiego na lata 2021-2028,

h) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Tarnobrzeskiego na 2021rok.

Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Zamknięcie obrad sesji.

Zapraszam do oglądania transmisji obrad na żywo.

PRZEWODNICZĄCY  RADY POWIATU TARNOBRZESKIEGO                                            Krystyna Rusin

12 KOMENTARZE

  1. I co z tego śnieg jak zalega na Parkingach tak zalega szkoda że wyborów nie ma bo by znikł a tak to pług podniesiony i do przodu …jaka płaca taka Praca

  2. Dzień dobry czy można poruszyć sprawę naszego liceum nr 1.Wiekszosc teraz chodzi mi o młodzież wybiera Tbg i Rzeszów dlaczego…..? Chodzi o kadrę, profile. Może warto by o tym pomyśleć niektórzy nienawidzą np j niemieckiego może hiszpański, francuski dać tej młodzieży wybór….??! Wprowadzić jakieś zmiany…

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here