20 lat Tarnobrzeskiej Agencji Rozwoju Regionalnego

6

2010-10-04

Dwudziestolecie swojej działalności obchodzi dziś Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego. TARR to instytucja otoczenia biznesu, która od 1993 roku wspiera lokalną przedsiębiorczość i kreuje działania aktywizujące rozwój gospodarczy regionu. Zatrudnia blisko 30 osób.

Uroczystości jubileuszowe organizowane przez zarząd i rade nadzorczą TARR odbyły się w Sali Sejmowej Zamku Dzikowskiego w Tarnobrzegu. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, województwa, przedstawiciele instytucji współpracujących z agencją oraz byli prezesi i członkowie rady TARR.

W ciągu 20 lat swojej działalności Tarnobrzeska Agencji Rozwoju Regionalnego przyznała 270 dotacji na utworzenie nowych firm. Ich łączna kwota wynosi 14 milionów złotych. Pozyskała środki na kolejne 320 dotacji. Przyczyniła się do powstania ponad 300 miejsc pracy w nowotworzonych podmiotach oraz udzieliła milion dwieście tysięcy pożyczek.

Funkcjonując w sieci Krajowego Systemu Usług, oferuje przedsiębiorcom m.in.:
Inkubator Przedsiębiorczości – powierzchnie biurowe do wynajęcia na preferencyjnych zasadach w celu prowadzenia działalności gospodarczej, oraz
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, czyli możliwość prowadzenia działalności gospodarczej bez konieczności jej rejestrowania,
szkolenia dla kadr przedsiębiorstw oraz pracowników jednostek samorządowych, pomoc dla przedsięwzięć w zakresie kształtowania terenów inwestycyjnych oraz Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo Technologicznego.
opracowanie studium wykonalności dla lokalnych samorządów oraz dokumentacji projektowej związanej z aplikowaniem o wsparcie finansowe ze środków z funduszy europejskich dla samorządów.

TARR S.A. ma w swoim dorobku sporo sukcesów w realizacji projektów ze środków Funduszy Unijnych:
zarządza Tarnobrzeskim Parkiem Przemysłowo-Technologicznym,
wspiera procesy restrukturyzacyjne przedsiębiorstw – „Program outplacementowy dla pracowników Kopalni Siarki Machów S.A.” (Poddziałanie 8.1.2 PO KL);
opracowuje i wdraża innowacyjne programy nauczania dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów powiatu tarnobrzeskiego w ramach „Apetyt na przyszłość” (Poddziałanie 3.3.4. PO KL),
od 2009 r. prowadzi Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Tarnobrzegu, którego pracownicy bezpłatnie oferują pomoc w przygotowaniu i realizowaniu projektów w ramach PO KL,
ułatwia start w biznesie początkującym przedsiębiorcom bezzwrotną dotacją (40 tyś. zł.), szkoleniami i fachowym doradztwem z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej (projekty w ramach Działania 6.2 PO KL). Rozdano dotychczas ponad 7 mln dotacji.
· Fundusz Pożyczkowy oferuje korzystnie oprocentowane pożyczki na start i rozwój mikrofirm z województwa podkarpackiego. Już w tym roku wypłaciliśmy pożyczki 20 firmom na kwotę przekraczającą milion złotych.

/info

6 KOMENTARZE

  1. Chodzili Wy do szkoły podstawowej za komuny ???. Uczyli Was wtedy, że kapitalizm to – bezrobocie i wyzysk człowieka przez człowieka. – Nie wierzyli Wy ???. Chcieliście mieć dobrobytu więcej ???. Wrzeszczeliście Wy wtedy – Precz z komuną ???. Nie chcieli mieć sierpa i młota – no to teraz mota co mota !, czyli BEZROBOTA !!!.

  2. Komuny w Polsce NIE BYŁO. (Chyba,że w głębokich latach pięćdziesiątych )Był REALNY :D Socjalizm! Kapitalizm był okrutny w XIX w – wyzysk w czystej formie.Czasy się zmieniły – Patrz T.ZW. Stare Demokracje..ONI to przerobili lata w tył – w Wolsce kapitaliści chcą się nachapać . Kapitalizm – innymisłowy gospodarka wolnorynkowa – a Demokracja to To teoretycznie jak konstytucja – Jakoby masz prawa – lecz jak moszna – dwa jądra a "wskazówka" jedna. Nie jesteś jednostką wybitną,brak sensownej kasy na START = BĘDZIESZ dymany.. Takie realia..

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here