Czy Aleja Zwycięstwa zniknie z mapy miasta?

5

Prezydent Andrzej Duda podpisał  ustawę o zakazie propagowania komunizmu. Samorządy będą miały rok na usunięcie z przestrzeni publicznej nazw upamiętniających osoby, organizacje, wydarzenia i daty symbolizujące komunizm lub propagujące go. Czy z mapy Nowej Dęby znikną takie nazwy jak Aleja Zwycięstwa czy 1 Maja ?

Zgodnie z ustawą nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym dróg, ulic, mostów i placów, nadawane przez jednostki samorządu terytorialnego nie mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny, ani w inny sposób takiego ustroju propagować. W ustawie określono, że „za propagujące komunizm uważa się także nazwy odwołujące się do osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących represyjny, autorytarny i niesuwerenny system władzy w Polsce w latach 1944-1989″.

Zmiana po kosztach

W ustawie zapisano, że zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie będzie miała wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową. Oznacza to, że np. dowód osobisty, mimo zmiany nazwy ulicy, przy której mieszka osoba legitymująca się nim będzie ważny, dopóki nie upłynie jego termin ważności. Zdecydowano też, że pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących zmiany nazwy dokonanej na mocy ustawy, w księgach wieczystych, rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych będą wolne od opłat. Gorzej w przypadku np.  pieczątek dla firm i stowarzyszeń, zmiany papierów firmowych, gadżetów reklamowych itd…

Dekomunizacja nazw ulic w Nowej Dębie

W Nowej Dębie dekomunizacja nazw ulic miała miejsce za czasów burmistrza Wacława Wróbla. Najpierw 23 maja 1996 roku Rada Miejska podjęła decyzję o zmianie nazwy ulicy z „Generała Karola Świerczewskiego” na „Jana Pawła II”. Następnie  Uchwałą Nr XLVIII/357/98 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z 26 lutego 1998 r. w sprawie zmiany nazw ulic na terenie miasta Nowa Dęba zmieniono nazwy następujących ulic: – „22 Lipca” na „ks. Henryka Łagockiego” – „Kosmonautów” na „Eugeniusza Kwiatkowskiego” – „Jana Krasickiego” na „Ignacego Krasickiego” – „Tomasza Dąbala” na „Władysława Sikorskiego” – „Piaskowa” na „Bronisława Zybury”. Następnie już za rządów burmistrza Wiesława Ordona zmieniono oficjalną nazwę „plant” z „Placu Wyzwolenia” na „Plac im. mjra Gryczmana„.

Na dzień dzisiejszy otwarte pozostaje pytanie jak w kontekście przytoczonych wyżej zapisów ustawy traktować nazwy takich ulic jak „Aleja Zwycięstwa” czy „1 Maja„. W pierwszym przypadku owo „zwycięstwo” nawiązuje do wkroczenia do takich wydarzeń jak wkroczenie do Polski Armii Czerwonej i zniewolenie kraju na ponad pół wieku. W drugim przypadku data ta przez lata nawiązywała do święta robotniczego, hucznie fetowanego w czasach PRL-u. Dzisiaj data 1 Maja, może być również interpretowana jako data wejścia Polski do UE (1 maja 2004 r.), aczkolwiek ważny jest również kontekst sytuacyjny w jakim nazwa ta została przyjęta, oraz intencje ówczesnych decydentów.  Decyzję w takich przypadkach będzie podejmował wojewoda, który przed wydaniem decyzji jest zobowiązany do zasięgnięcia opinii Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. W razie zakwestionowania nazwy władze samorządowe mają trzy miesiące na to, by nadać danemu obiektowi nową nazwę.

/rek
Zdjęcie: Google Earth

5 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here