[FILMY] Masz głos, masz wybór

20

Już w najbliższą niedzielę odbędą się kolejne wybory samorządowe. Poniżej zamieszczamy przydatne wskazówki dotyczące głosowania.

Głosowanie w wyborach samorządowych to – z punktu widzenia wyborcy – najbardziej skomplikowana procedura spośród wszystkich wyborów. Na kartach trzeba postawić sporo krzyżyków.

Godziny otwarcia lokali wyborczych
Nadchodzące wybory samorządowe są pierwszymi wyborami w Polsce, w których będziemy mogli głosować w godz. 8-22. Do tej pory radnych wybieraliśmy w godz. 6-20. Jednak przez pierwsze dwie godziny otwarcia lokali frekwencja była bardzo niska, zdecydowanie rosła zaś wieczorem – kiedy wiele osób wracało np. z weekendowych wyjazdów. W związku z tym cisza wyborcza w tym roku rozpocznie się o północy z piątku na sobotę i zakończy z chwilą zamknięcia lokali wyborczych – a więc po raz pierwszy o godz. 22.

Jakie dokumenty zabrać ze sobą?
Według przepisów wyborczych przed głosowaniem wyborca powinien się wylegitymować komisji dowodem tożsamości. Nie wynika z nich jednak, że musi to być dowód osobisty. Można głosować na podstawie paszportu, prawa jazdy, a nawet legitymacji studenckiej czy ubezpieczeniowej. Jeżeli jednak mamy ważny dowód, weźmy go ze sobą – członkowie komisji nie zawszę są świadomi, że można glosować także na podstawie innych dokumentów. Dowód oszczędzi nam więc ewentualnych sporów.

Co po wejściu do lokalu wyborczego?
Kiedy wejdziesz już do lokalu, podchodzisz do stołu, za którym siedzi komisja. Liczy ona sobie od siedmiu do dziewięciu członków, w tym przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. Każdy z członków zwykle zajmuje się obsługą wyborców z różnych części obwodu (np. mieszkańców różnych ulic), a o części tej informuje znajdująca się przed nim kartka. Odnajdujesz więc właściwą osobę, legitymujesz się i podpisujesz przy swoim nazwisku w spisie wyborców. Na tej podstawie dostajesz pokaźny pakiet kart do głosowania we wszystkich wyborach. Upewnij się, że są wszystkie, a więc:
• karta do głosowania w bezpośrednich wyborach wójta (burmistrza, prezydenta miasta;
• karta do głosowania w wyborach do rady gminy;
• karta do głosowania w wyborach do rady powiatu;
• karta do głosowania w wyborach do sejmiku województwa.

Jak głosować do rady gminy? (poniżej 20 tys. mieszkańców)
Wybory w najmniejszych gminach odbywają się na zasadzie większościowej – radnymi zostają ci kandydaci, na których głosowało najwięcej osób. System ten przypomina więc wybory do Senatu. Głosuje się stawiając znak \”x\” w kratce z lewej strony obok nazwisk najwyżej tylu kandydatów (ze wszystkich list), ilu radnych jest wybieranych w danym okręgu. Można też głosować na mniejszą liczbę kandydatów. W każdym okręgu małej gminy wybiera się od jednego do pięciu radnych. W gminach wiejskich okręgiem zwykle jest sołectwo.

Przykładowe głosowanie do rady gminy:
W okręgu wyborczym X wybiera się dwóch radnych. Jak głosować, aby głos był ważny?
-Nie głosuję na żadnego kandydata (wrzucam do urny pustą kartę). GŁOS NIEWAŻNY
-Głosuję na jednego kandydata. GŁOS WAŻNY
-Głosuję na dwóch kandydatów. GŁOS WAŻNY
-Głosuję na trzech lub więcej kandydatów. GŁOS NIEWAŻNY

Jak głosować do rady powiatu?
Wybory do rady powiatu są przeprowadzane na zasadach analogicznych do wyborów w gminach powyżej 20 tys. mieszkańców. Wyborca głosuje tylko na określoną listę, stawiając znak \”x\” obok nazwiska jednego z kandydatów i wskazując tym jego pierwszeństwo do mandatu. Jeżeli znak „x” został postawiony przy nazwiskach dwóch lub więcej kandydatów z różnych list albo niepostawiony w ogóle – głos jest nieważny. ALE: jeżeli znak „x został postawiony obok nazwisk dwóch lub więcej kandydatów z tej samej listy, głos jest ważny. Uznaje się wtedy, że został oddany na daną listę, a pierwszeństwo przysługuje temu z oznaczonych kandydatów, który znajduje się najwyżej na liście.

Przykładowe głosowanie do rady powiatu:
-Nie głosuję na żadnego kandydata (wrzucam do urny pustą kartę). GŁOS NIEWAŻNY
-Głosuję na jednego kandydata. GŁOS WAŻNY
-Głosuję na dwóch lub więcej kandydatów z różnych list. GŁOS NIEWAŻNY
-Głosuję na dwóch lub więcej kandydatów z tej samej listy. GŁOS WAŻNY

Jak głosować do sejmiku wojewódzkiego?
Wybory do sejmiku wojewódzkiego są przeprowadzane na zasadach analogicznych do wyborów w dużych gminach. Wyborca głosuje tylko na określoną listę, stawiając znak \”x\” obok nazwiska jednego z kandydatów i wskazując tym jego pierwszeństwo do mandatu.
Jeżeli znak „x” został postawiony przy nazwiskach dwóch lub więcej kandydatów z różnych list albo niepostawiony w ogóle – głos jest nieważny. ALE: jeżeli znak „x został postawiony obok nazwisk dwóch lub więcej kandydatów z tej samej listy, głos jest ważny. Uznaje się wtedy, że został oddany na daną listę, a pierwszeństwo przysługuje temu z oznaczonych kandydatów, który znajduje się najwyżej na liście.

Warunki ważnego głosowania do sejmiku województwa:
-Nie głosuję na żadnego kandydata (wrzucam do urny pustą kartę). GŁOS NIEWAŻNY
-Głosuję na jednego kandydata. GŁOS WAŻNY
-Głosuję na dwóch lub więcej kandydatów z różnych list. GŁOS NIEWAŻNY
-Głosuję na dwóch lub więcej kandydatów z tej samej listy. GŁOS WAŻNY

Pamiętaj! Żeby twój głos był ważny, w kratce na karcie do głosowania musisz postawić znak „x”, a nie jakikolwiek inny – np. „v” czy „-„. Punkt przecięcia kresek tworzących znak „x” musi się znaleźć w obrębie kratki. Dopiski poza kratkami nie mają żadnego znaczenia. Jeśli więc przy nazwisku wybranego kandydata (lub kandydatów) postawiłeś właściwie „x”, pozostałe kratki są czyste i masz taką potrzebę – możesz pisać na karcie co chcesz. Jeśli zdarzy ci się pomylić i postawić znak „x” nie tam, gdzie chciałeś, lub w sposób niewłaściwy – nie dostaniesz nowej karty do głosowania.
Informacja o tym, jak oddać głos żeby był ważny, jest umieszczona na każdej karcie i na plakatach w lokalach wyborczych. Powinni nią służyć też członkowie komisji, oczywiście nie sugerując na kogo należy zagłosować.

A co z wyborem burmistrza?

Zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta:

Art. 17. 1. W przypadku głosowania na jednego kandydata w sytuacji, o której mowa w art. 11 ust. 3, wyborca głosuje na kandydata, stawiając znak \”X\” w kratce oznaczonej słowem \”TAK\” z lewej strony obok nazwiska kandydata.
2. Postawienie znaku \”X\” w kratce oznaczonej słowem \”NIE\” z lewej strony obok nazwiska kandydata oznacza, że jest to głos ważny oddany przeciwko wyborowi kandydata na wójta.
3. (…)kandydata uważa się za wybranego, jeżeli w głosowaniu uzyskał więcej niż połowę ważnie oddanych głosówhttp://www.maszglos.pl/index.php

20 KOMENTARZE

  1. a ja bede glosowal WIESLAW ORDON X ale w ktorej kratce to moja sprawa, do powiatu z jednej listy dostana X wszyscy,tak samo do sejmiku X dla wszystkich z jednej listy,do gminy to GRUSZKA,GAZDA,MROCZEK I DUDA – amen i kropka !!!!!!:o

  2. [quote]GRUSZKA,GAZDA,MROCZEK I DUDA[/quote]

    Kim oni są i co zrobili dla Dęby? Działają społecznie? Prowadzą biznes i dają zatrudnienie?

  3. Odnośnie tego plakatu z artykułu. Ratusz jest za bezpłatnym internetem w mieście. Swoją drogą jedyny komitet który te kwestie poruszył….

  4. Nie wprowadzajcie w bład: kratki są na TAK i na NIE. Następnie: kandydat, aby zostać burmistrzem musi uzyskać 50% głosów + 1 głos. Coś na bakier z matematyką.

  5. Do [b]5.[/b] Sugerowaliśmy się wypowiedzią Zbigniewa Kantorowicza, dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu z Echa Dnia z dnia 4 listopada 2010 [url]http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/article?AID=/20101104/WYBORYPOD01/328486754[/url] W tekście zmieniliśmy na fragment ustawy.

  6. a ja wam znowu powiem że nie ważne kto głosuje… ważne kto liczy głosy. nikt nie poprawny politycznie się nie dostanie. wygra stare.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here