Gmina sprzedaje działki na ul. Sosnowej pod domki jednorodzinne

43

Urząd Miasta i Gminy Nowa Dęba ogłosił przetarg na sprzedaż nieruchomości położonych w osiedlu Dęba. Do licytacji może przystąpić każdy chętny, pod warunkiem wpłaty od 7 do 11 tysięcy złotych wadium, które zwracane jest po wylicytowaniu działki.

Działki nie są duże (od 5 do 8 arów), ale możliwe jest ich zasiedlenie. Wszystkie posiadają dostęp do mediów. Na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie Dęba – miasto Nowa Dęba, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne wolnostojące:

1) działka nr 972/1 o pow. 0,0866 ha, wraz z udziałami stanowiącymi dojazd do drogi publicznej: 1/4 w działce 972/5, 1/6 w działce 971/4, 1/7 w działce 970/7, 1/7 w działce 965/10, 1/77 w działce 964/11, cena wywoławcza 54000,00 zł + 23% podatku VAT,

2) działka nr 972/2 o pow. 0,0889 ha, wraz z udziałami stanowiącymi dojazd do drogi publicznej: 1/4 w działce 972/5, 1/6 w działce 971/4, 1/7 w działce 970/7, 1/7 w działce 965/10, 1/77 w działce 964/11, cena wywoławcza 55000,00 zł + 23% podatku VAT,

3) działka nr 972/3 o pow. 0,0540 ha, wraz z udziałami stanowiącymi dojazd do drogi publicznej: 1/4 w działce 972/5, 1/6 w działce 971/4, 1/7 w działce 970/7, 1/7 w działce 965/10, 1/77 w działce 964/11, cena wywoławcza 31000,00 zł + 23% podatku VAT,

4) działka  nr 972/4 o pow. 0,0652 ha, wraz z udziałami stanowiącymi dojazd do drogi publicznej: 1/4 w działce 972/5, 1/6 w działce 971/4, 1/7 w działce 970/7, 1/7 w działce 965/10, 1/77 w działce 964/11, cena wywoławcza 36500,00 zł + 23% VAT.

Nieruchomości są własnością Gminy Nowa Dęba i posiadają urządzone księgi wieczyste prowadzone przez Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu – VI Wydział Ksiąg Wieczystych:
Działki nr 972/1, 972/2, 972/3, 972/4 – KW TB1T/00054982/1, działka nr 972/5 – KW TB1T/00080991/8, działka nr 971/4 – KW TB1T/00057972/9, działka nr 970/7 – KW TB1T/00080993/2, działka nr 965/10 – KW TB1T/00080992/5, działka nr 964/11 – KW TB1T/00036662/0. Realizacja zabudowy,  zgodnie  z ustaleniami określonymi w prawomocnych decyzjach o warunkach zabudowy (z decyzjami można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba ul. Rzeszowska 3 I p. pok. 110). Przeznaczone do sprzedaży nieruchomości nie są obciążone.

Przetarg odbędzie się 10 grudnia 2020 roku  w sali narad Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3, I piętro, pok. nr 104 w godzinach:
1)  1000 dla działki nr 972/1 o pow. 0,0866 ha,
2)  1030 dla działki nr 972/2 o pow. 0,0889 ha,
3)  1100 dla działki nr 972/3 o pow. 0,0540 ha,
4)  1130 dla działki nr 972/4 o pow. 0,0652 ha.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. W przypadku osób fizycznych oferenci mogą działać osobiście lub przez pełnomocników (wymagane jest pełnomocnictwo udzielone w formie pisemnej). W przypadku małżeństw posiadających ustrój wspólności majątkowej, wymagana jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich posiadającego pisemne upoważnienie współmałżonka do udziału w przetargu i dokonywania postąpień. W celu stwierdzenia tożsamości oferenci zobowiązani są okazać Komisji Przetargowej dokument tożsamości. W przypadku osób prawnych wymagana jest obecność osób upoważnionych do składania oświadczeń woli oraz okazanie aktualnego wypisu z odpowiedniego rejestru lub ewidencji.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w kwocie:
1) dla działki nr 972/1 o pow. 0,0866 ha – 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100),
2) dla działki nr 972/2 o pow. 0,0889 ha – 11 000,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych 00/100),
3) dla działki nr 972/3 o pow. 0,0540 ha –   6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100),
4) dla działki nr 972/4 o pow. 0,0652 ha –   7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100).

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba nr 88 1240 2744 1111 0010 7170 2040 Bank PEKAO S.A. w terminie do dnia 4 grudnia 2020 roku.  Za datę wpłacenia wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia działki. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej. Wadium zwraca się niezwłocznie jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Nabywca ponosi wszelkie koszty związane ze sporządzeniem aktu notarialnego. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów. Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba, ul. Rzeszowska 3, pok. nr 110, tel. (15) 846 2671 wew. 110 w godzinach pracy Urzędu.

43 KOMENTARZE

  • też uważam że z tych czterech działek powinni zrobić ładne dwie. ale nie oczkuj wiele od wójta Ordona i jego urzędników. nie dość że działki lipne to jeszcze ceny za ar ponad 8 tysięcy. ale jeśli za gospodarkę przestrzenną odpowiada zastępca wójta czyli niejaki Leszek Mirowski to nie ma się co dziwić, że wygląda to jak wygląda. Wystarczy popatrzeć na jego podwórko. Tam to dopiero gospdoarka przestrzena.

 1. Ja bym nie wierzył czy działka jest gminy.. Te pod garaze na kaczym osiedlu też niby były gminy A teraz garazowicze muszą się wynosić bo ordon w kaczkę wali

 2. Jedno jest pewne. Wreszcie coś ruszyło. Ordon i jego ludzie cały czas przeszkadzali w rozwoju miasta. Nie chcieli sprzedawać działek, nic nie robili. Dopiero nowa rada zmieniła politykę i zaczęła uchwałami wystawiać działki na przetarg. Niestet, ceny ustala Ordon i Mirowski więc to od nich zależy że jest tak drogo. Tak czy owak powstały już 3 bloki. Miejmy nadzieję, że powstaną kolejen 3 na północy. Gdyby nie Ordon to miasto rozwijałoby się szybciej. Straciliśmy mnóstwo czasu przez tego człowieka. I żeby było śmieszniej, on dzisiaj próbuje sobie przypisywać zasługi za to, że wbrew jemu i jego polityce rada poczyniła takie kroki. Bezczelność owsika.

  • wiesz dlaczego sie tak kolba rozwija? bo tam nie miała burmistrz Ordona ktory blokowal wiele pomyslow na rozwoj miasta

  • Super. Zobacz ile jest pustych mieszkań na tym które ostatnio wybudowali. Zobacz ceny. Ciekawe kiedy je sprzedadzą, tam jest inne miasto, kilka bloków reszta mieszka w domach jednorodzinnych bo wokoło pełno pol i wsi.

 3. Do Anonim i zainteresowanych cenami.
  Uprzejmie informuję że cen nie ustala Twój nie lubiany Ordon tylko rynek. Czym więcej będzie osób jak Ty którzy będą licytować działki i podbijać cenę tym będzie drożej _ tak to działa. Więc tych zasług to akurat burmistrzowi nie przypisuj. Nie stać to alternatywa w bloku lub w okolicznych wsiach.

  • Do Irytyacji. To nie są ceny rynkowe! To są ceny które wójt narzuca, posiłkując się rzeczoznawcą który daje te ceny wedle własnego upodobania. Na niżańskiej jak gmina wystawiła działki na sprzedaż, to były wystawione po wyższej cenie niż prywatne działki sąsiednie. Ludzie sprzedawali po 4 tysięcy za ar, a gmina dowaliła prawie 6 tysięcy. Chcesz poznać cenę rynkową? Zrób licytację od 1zł do ar, zobaczymy do ilu dobije działka podczas licytacji. Wtedy będziesz mieć cenę rynkową, a nie jakąś z dupy od wielkich znawców i urzędników.

 4. do Kolbuszowiak, co za bzdety wypisujesz? te bloki co powstały w Kolbuszowej przy ul.Jana Pawła II z tego co wiem mają 3 ostatnie mieszkania na sprzedaż i rusza budowa kolejnego bloku firmy dev-kol na 60 mieszkań przy ulicy Jana Pawła II w Kolbuszowej, kolejne osiedle bloków z 60 mieszkaniami buduje się przy ulicy Obrońców Pokoju park Kolbuszowa, kolejny Blok będzie się budował przy ulicy Wojska polskiego, jak to kilka bloków w Kolbuszowej? policz sobie ile bloków jest w Kolbuszowej zlicz wszystkie mi wychodzi ponad 50 Bloków w Kolbuszowej, niewiem skąd bierzesz dziwne informacje nie potwierdzone, wystarczy sprawdzić i pisać rzetelene informacje. nie lubię głupot, dokładnie wszystko sprawdzam, wiem które miasta małe do 10 tyś mają dochody, inwestycje, ile ludzie w danym mieśćie pracuje, dlaczego np. w Kolbuszowej więcej ludzi pracuje niż w Nowej Dębie, skąd tak wysokie dochody Kolbuszowej, czemu Kolbuszowa się tak bardzo rozwija porównując inne miasteczka. ot rzetelne żrodło informacji. Pozdrawiam.

  • Haha 50 bloków mają w Kolbuszowej. To chyba stolica Podkarpacia jest w takim razie, ja nie lubię za to fantazji. Mieszkania się sprzedają przed budow, a tam po kilku latach są puste, chyba coś nie tak, nie wspominając o cenach.

  • Najważniejsze, że na JPII przy nowych blokach w Kolbuszowej Dolnej będzie też alkohole24, bo tam to dopiero pijaństwo. ND to nic.

  • Bloków w Kolbuszowej nie ma nawet 20, chyba z 7 między tyszkiewiczow a 11 listopada z czego kilka to kolbuszowa dolna tak naprawdę. Na Jana Pawła 10 razem 17. Do 50 trochę brakuje.

   Poza tym to że są bloki to żaden powód do dumy lepiej jak jest dużo domów lepiej się mieszka większy metraż. Ale masz coś na punkcie Kolbuszowej nie tak. Po co wrzucisz że się tam budują bloki nowe? W Dębie też, lepiej się sprzedające zresztą. A to portal o Dębie z tego co wiem a nie Kolbuszowej.

  • #Hahaha
   Ale przyznać trzeba, że jak zrobili stadion lekkoatletyczny, to żadnych skarg jak do tej pory. A w ND do zburzenia.

  • Lekkoatleta.

   Zgadza się u nas inwestycje leżą i kwicza niestety, prawie każda większa jest zepsuta.

  • No tak,gdyby policja nie znalazła sprawcy,to z-ca burmistrza by lamentował,że nic nie robią. Jak jest sprawczyni,obiecała,że pokryje koszty to już jest cacy. Po co ta robota policji? Ku radości z-cy?

  • Ciekawe czy Leszek Mirowski odpuścić tak samo spartaczoną bieżnie ktorą osobiscie nadzorował ??? Ot to Leszek Mirowski Łaskawy

 5. Jeżeli działka w Dębie kosztuje 80-100 tysięcy złotych to mało kogo stać na taką przyjemność. Jeśli gmina zaoferowałaby młodym preferencyjne ceny działek, to taka działka byłaby wkładem własnym do kredytu i wówczas więcej młodych ludzi mogłoby się tutaj osiedlić. Ale polityka jaką prezentował pan burmistrz Wiesław Ordon (PiS), przez lata swoich rządów polegała na blokowaniu inwestycji. Dopiero nowa rada uwalnia działki pod budownictwo bloków i domków. Jednak niestety na czele urzędu stoi dalej pan Wiesław Ordon (PiS) wraz z „dobrodusznym” zastępcą panem Leszkiem Mirowskim, więc dalej jest blokada rozwoju miasta poprzez różne urzędnicze decyzję, tak dotyczące cen działek jak i opieszałość w realizacji uchwał rady. Póki burmistrzem będzie pan Wiesław Ordon (PiS) i pan Leszek Mirowski, a dyrektorami różnych instytucji osoby pokroju pana Krytsiana Rzemienia (PiS) czy pana Antoniego Kapusty, to ta gmian nie poczuje czym jest prawdziwy rozwój.

  • @Łazar Aronnsztam,zaproponuj spółce budującej bloki mieszkalne w Nowej Dębie aby sprzedawała
   młodym mieszkania w preferencyjnej cenie.Byłby to jak znalazł wkład własny do kredytu.
   Mieszkania komunalne,spółdzielcze,zakupione za 10% ich wartości słono sobie cenicie. Natomiast działkę budowlaną chcieli byście kupić za przysłowiową „czopkę śliwek”Nie stać Was na zakup działki to i domu nie wybudujecie bo i za co.Kupcie sobie ziemię w doniczce i postawcie sobie w niej domek z zapałek.
   Gdyby burmistrz sprzedawał działki w preferencyjnych,niskich cenach to podniósł by się Wasz wrzask jaki to On jest niegospodarny.Tak czy tak,będzie Wam źle,trzeba burmistrzowi d o e b a ć gdyż taka właśnie jest rola infonowadeba.

  • Ceny działek idą w górę bo coraz mniej jest do sprzedania. Dużo osób ucieka z miasta na wieś i tam budują domy. Zawsze mogą dojechać autem do np. Nowej Dęby.

 6. do Kolbuszowiak: i znowu wypisujesz bajki, w 2017 roku część Kolbuszowej Dolnej weszło do Miasta więc wszystkie Bloki są w mieście, powielasz głupoty, policz dokładnie ile jest bloków, podpowiem, przy ul.Ruczki, 11-go Listopada, Sokołowskiej, Krakowskiej, Obrońców Pokoju w 3 miejscach, Kolejowej, Wolskiej, Zielonej, Piłsudskiego, Jana Pawła II, Tyszkiewiczów, Partyzantów, przy Placu Targowym przy ul.Grunwaldzkiej, policz dokładnie bo zmyślasz i zadzwoń do biura dev-kol do Mielca i zapytaj czy na 2 bloki zostało 3 mieszkania do sprzedania bo powielasz głupoty. tylko sprawdź inaczej będziesz bajkopisarzem na info Nowa Dęba. bądź rzetelny nie bądź jeleń.

  • No fakt pominalem kilka bloków ale i tak do 50 jest jeszcze daleko więc gdzie są te 50? Chyba że klatki liczysz? Nie interesuje mnie to czy są sprzedane czy nie wiem że ceny są z kosmosu i w połowie od kilku lat nikt nie mieszka, nawet mogą wybudować jeszcze milion mieszkań w Kolbuszowej nie bardzo mnie to już interesuje, bo mieszkam w Dębie. Naszczescie nikt tu nie chce 335 000 zł za mieszkanie 63 m a takie są do sprzedania,nie muszę więc dzwonić bo są ogłoszenia dewelopera czyli mają wolne od 3 lat jeszcze nie sprzedane, więc jak wymagasz faktów od innych i chwalisz się że wszystko wies to sama nie pisz bzdur.

   Śmieszne jest to co piszesz, nie za bardzo też wiem po co? Chcesz uznania Kolbuszowej stolica Podkarpacia czy włączenie Dęby do Kolbuszowej czy po prostu się nudzisz i wypisujesz tu o Kolbuszowej? Zrób listę bloków w Kolbuszowej udowodnij mi że jest ich 50. Czekam z niecierpliwością.

 7. do Kolbuszowiak: wybacz że zawracam tu głowę Kolbuszową, Kolbuszowa jak i Nowa Dęba mają dla mnie duży sentyment, nie uważam że Nowa Dęba jest gorsza od Kolbuszowej, po prostu ma bardzo kiepskiego włodarza i Rade Miejską, słabo się rozwija brakuje tu wszystkiego, Nowa Dęba jest ładnym czystym miasteczkiem. mam do Nowej Dęby duży sentyment i trzymam kciuki za rozwój Nowej Dęby żeby rosła w siłę. co do Bloków dokładnie 38 jest łącznie z nowymi. Pozdrawiam.

 8. co znowu p.Kapusta przecież on nic nie buduje tylko jest od wody kanalizacji utrzymania zieleni i cmentarza itp i po co pisać o działkach

  • Wiesz chłopcze, jest teraz tyle nowych zadań, choćby naprawienie tych bazgrołów. Proszę wrócić za rok do tematu. W kolejce jeszcze czeka od 14 lat, jak obiecałem remont fontanny na 1-go Maja.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here