Łatwiejszy dostęp do strefy ekonomicznej

13

15 grudnia przedsiębiorcy, którzy mają swoje siedziby przy ul. Szypowskiego, spotkali się z burmistrzem Wiesławem Ordonem. Tematem spotkania było przejęcie przez Gminę Nowa Dęba dróg w podstrefie nowodębskiej TSSE.

Rada Miejska w Nowej Dębie już podjęła stosowną uchwałę. Celem takiego działania jest poprawa jakości dróg i wizerunku tych terenów a tym samym dostępności strefy. Zakłady Metalowe Dezamet S.A. uzyskały już wszystkie formalne zgody, pozostało więc tylko podpisanie umowy notarialnej. Jeśli nic nie stanie na przeszkodzie powinno to nastąpić jeszcze w tym roku. Tak więc formalnie staną się one własnością Gminy i uzyskają charakter dróg wewnętrznych. Burmistrz przedstawił obecnym na spotkaniu przedsiębiorcom mapki z wyrysowanymi drogami przejętymi od Dezametu (górna brama i drogi w jej okolicy) jak również zaznaczone drogi należące do innych firm. Prowadzone są także rozmowy z Agencją Rozwoju Przemysłu w sprawie przekazania za symboliczną złotówkę \”dolnej bramy\” oraz dróg strefowych leżących w pobliżu Sanfarmu. Podjęcie Uchwały w tej sprawie i załatwienie formalności sprawi, że Gmina stanie się właścicielem prawie wszystkich dróg w strefie. Samorząd jest zainteresowany nabyciem wszystkich dróg za symboliczną kwotę, lecz wcześniej właściciele muszą dokonać wydzielenia terenów pod nimi, jak również dokonać pozostałych niezbędnych formalności. Ulica Szypowskiego natomiast, po uzgodnieniach ze starostwem, zostanie przejęta przez powiat, jako logiczne przedłużenie ulicy Kościuszki.

W projekcie budżetu na przyszły rok zabezpieczone są środki na modernizację nawierzchni odcinka od \”górnej bramy\” do rozwidlenia w kierunku Marmy i Blumaru. Remont ma dotyczyć zarówno nawierzchni drogi jak i przyległego do niej chodnika. Ponadto w przetargu na zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta zostaną uwzględnione już drogi z terenu strefy. Firma, która wygra przetarg, będzie zobowiązana utrzymać je w standardzie nie gorszym niż na terenie miasta. Dokonane zostaną odpowiednie oznakowania po wykonaniu analizy ruchu drogowego. Są to podstawowe zadania do wykonania na początku przyszłego roku.
Przejęcie dróg przez Gminę nakłada na nią szereg zobowiązań, lecz również użytkownicy zobowiązani będą do respektowania prawa drogowego oraz obowiązku utrzymania w odpowiednim stanie terenów przylegających do drogi. Burmistrz poruszył też kwestię oświetlenia ulicznego, które stanowi zadanie własne gminy. Wymiana obecnego oświetlenia szybko nie nastąpi, gdyż związane jest to ze znacznym nakładami, ma jednak nadzieję, że w przeciągu najbliższych 4 lat znaczna część starych lamp będzie wymieniona.

Pozostaje jeszcze kwestia bram. Jak podkreśla Burmistrz Wiesław Ordon, nadrzędnym celem działania było otwarcie strefy i zlikwidowanie bram, co umożliwi łatwy dostęp klientom, dostawcom i inwestorom do przedsiębiorstw położonych wewnątrz. Druga sprawa, zgłaszana Burmistrzowi przez przedsiębiorców, to uporządkowanie numeracji firm. Dotychczas wszystkie podmioty posiadają jednakowy adres – ul. Szypowskiego1. Burmistrz podkreślił, że jeżeli tylko będzie wola przedsiębiorców, to Gmina zleci wykonanie operatu geodezyjnego porządkującego numerację firm w strefie.

Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Jakub Sudoł przedstawił zasady utrzymania dróg w okresie zimowym i letnim. Odśnieżanie ulicy Szypowskiego będzie realizowane zgodnie z wymaganiami powiatu, drogi wewnętrzne będą utrzymywane zgodnie z wytycznymi przetargu gminnego. W okresie letnim natomiast będzie sukcesywnie wykonywany remont chodników.
Dyrektor ZM DEZAMET Władysław Tereszkiewicz poinformował zebranych, że od 1 stycznia brama będzie stale otwarta, szlaban podniesiony i nie będzie już strażników. Ochrona swojego mienia będzie należała do poszczególnych zakładów na terenie strefy. Natomiast prezes PRO-METu Roman Leśniak zwrócił uwagę na problem ścieków przemysłowych. Problem, który w najbliższym czasie będzie trzeba rozwiązać poprzez budowę oczyszczalni ścieków przemysłowych.

Druga część spotkania dotyczyła współpracy Gminy z przedsiębiorcami. Około pół roku temu na stronie urzędu została utworzona (o czym przedsiębiorcy zostali poinformowani) zakładka umożliwiająca prezentację ofert inwestycyjnych (terenów, lokali użytkowych i usług) nowodębskich przedsiębiorców. Oferty z tej bazy były prezentowane przez samorząd na Poznańskich Targach Inwestycyjnych Gmin 2010. Jako pokłosie tych targów już odnotowujemy pierwsze zainteresowanie inwestorów i portali prezentujących ofert inwestycyjne. Realizując swoje deklaracje zmierzające do intensyfikacji współpracy z przedsiębiorcami, Burmistrz zapowiedział położenie większego nacisku na promocję nowodębskich firm.

MS

13 KOMENTARZE

  1. Łatwiejszy dostęp do strefy ekonomicznej – na rondzie Wojska w lewo lub prawo , drogą osiedlową do lasu .Posłuchajcie CB kierowców szukających strefy:@.W zimie połówka pasa bo reszta śnieg i parkujące samochody klientów banku i targowicy.:) bardzo dobra lokalizacja .Machów to miejsca pracy dla Tarnobrzega nie dla Dęby ale to też dobrze :):)

  2. ja zbadam zasobność konta i wtedy zwołam konsylium na cito – później to rutyna – krojenie. [size=16][b]szerokokątne[/b][/size]

  3. Pan Marek O.[na 2-gim zdjęciu] powinien ruchem szachowego skoczka przesiąść się jeden rząd do przodu i dwa miejsca w lewo /zgodnie z zasadami tej kapitalnej gry/ chyba,że pragnie mieć mozille ff na głowie jak pion przed nim i jak goniec po lewo…
    Spin doktor – pansa sanczo B)

  4. Mamy prawie 2011 rok. Tę bramę trzeba było otworzyć 20 lat temu. Gdzie wy popaprańcy byliście? Łaskę robicie? Spier….. na emerytury.

    Wielka sprawa, bo można wjechać na stację benzynową bez tłumaczenia się gościowi w mundurze. To jest k… osiągnięcie w dzisiejszych czasach?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here