OFERTA PRACY dla Inspektora ds. Inwestycji i Remontów

4

Dyrektor  Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki  ZdrowotneJ w Nowej Dębie ogłasza  nabór  na stanowisko Inspektora ds. Inwestycji i Remontów.

 

Wymagania  od  Kandydatów:

 

        I.Kwalifikacje:

– wykształcenie  wyższe  techniczne  lub pokrewne,

 

        II. Wymagania:

– znajomość  przepisów  ustawy Prawo Budowlane,

– znajomość przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

– znajomość zagadnień z zakresu przygotowania i realizacji inwestycji i remontów,

– minimum  3-letnie  doświadczenie  na w/w   lub  podobnym stanowisku,

– prawo jazdy kat. ”B”,

 

        III. Umiejętności:

– umiejętności  interpersonalne,

– umiejętności organizacji pracy,

– umiejętność pracy na kilku projektach jednocześnie oraz efektywnego działania pod presją czasu,

– mile widziana znajomość obsługi programów kosztorysowych,

Do obowiązków inspektora ds. inwestycji   i remontów należy:

  1. Przygotowywanie  postępowań  przetargowych.
  2. Przygotowywanie dokumentów do urzędów w sprawach administracyjnych związanych z przygotowaniem, prowadzeniem i  oddaniem  do  użytkowania inwestycji.
  3. Przygotowywanie   dokumentacji   wstępnej,   programów   funkcjonalno   użytkowych, kosztorysów   inwestorskich,  specyfikacji   i  innych   niezbędnych    do  zaplanowania i Nwdrożenia  danego  zadania.
  4. Uzyskiwanie   dokumentów   niezbędnych   do    prowadzenia   robót     budowlanych i użytkowania   obiektów.
  5. Koordynacja   procesu   inwestycyjnego   zgodnie  z wymogami  prawa   budowlanego oraz  zgodnie  z  ustawą  – prawo zamówień publicznych.
  6. Organizacja  procesu  inwestycyjnego.
  7. Organizacja  napraw  i  remontów  nieruchomości.

 

Kandydaci   na  w/w  stanowisko  proszeni  są  o  składanie  ofert  na piśmie

w  Sekretariacie  SPZ ZOZ  w Nowej  Dębie   w terminie  do 27 grudnia 2016 r.

O terminie  i  miejscu przeprowadzenia   rozmowy   kwalifikacyjnej   kandydaci

zostaną  powiadomieni telefonicznie.

4 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here