Ośrodek dla uchodźców uruchomiony

6


W Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Dęba rozgrywa się element ćwiczenia „Anakonda-14”, w czasie którego Wojskowe Zgrupowanie Zadaniowe wspiera organy administracji państwowej w zabezpieczeniu funkcjonowania ośrodka dla uchodźców.

Głównym ćwiczącym na poligonie w Nowej Dębie są elementy układu pozamilitarnego, które wykonują zadania na korzyść ośrodka dla uchodźców, w tym przedstawiciele: Urzędu ds. Cudzoziemców, Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, Nadburzańskiego Oddziału Straży Granicznej, Policji, Państwowej Straży Pożarnej. `

Zgodnie ze scenariuszem ćwiczenia „Anakonda-14”, nastąpiła nagła konieczność przygotowania i zabezpieczenia funkcjonowania ośrodka krótkotrwałego pobytu dla uchodźców. Wojewoda podkarpacki zwróciła się za pośrednictwem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie z wnioskiem do Ministra Obrony Narodowej o wsparcie administracji publicznej przez Siły Zbrojne RP. W ramach reagowania w sytuacjach kryzysowych Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych otrzymał zadanie utworzenia Wojskowego Zgrupowania Zadaniowego, którego celem jest udzielenie pomocy w zorganizowaniu ośrodka.

W skład Wojskowego Zgrupowania Zadaniowego weszli przedstawiciele Komendy Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Dęba oraz 33 Wojskowego Oddziału Gospodarczego.

Jako drugoplanowi ćwiczący zadania wykonują: Zespół Wsparcia CIMIC, Grupa Ewakuacji Medycznej, pluton likwidacji skażeń, pluton manewrowy Żandarmerii Wojskowej, ambulatorium medyczne, a także grupa zabezpieczenia sanitarno-epidemiologicznego.

Zgodnie z instrukcjami, przedstawiciele Urzędu ds. Cudzoziemców przejęli kontrolę nad obozem dla uchodźców i nawiązali ścisłą współpracę z żołnierzami z Wojskowego Zgrupowania Zadaniowego.

Następnym krokiem było podjęcie przez funkcjonariuszy Straży Granicznej na pozorowanym przejściu granicznym w m. Nisko kilkudziesięciu uchodźców i przetransportowanie ich do przygotowanego wcześniej ośrodka. – Po przyjęciu do ośrodka uchodźcy przeszli procedurę filtraepidemiologiczną, ideą tej procedury jest zapewnienie właściwej ochrony sanitarno-epidemiologicznej osób przebywających na terenie ośrodka oraz wczesne wykrycie i izolacja osób podejrzanych o chorobę zakaźną – tłumaczył Grzegorz Randzio, Kierownik Administracji Ośrodka dla Cudzoziemców w Białej Podlaskiej, występujący w roli koordynatora z ramienia Urzędu ds. Cudzoziemców. Przy przyjmowaniu osób do ośrodka podało podejrzenie, że część z nich może być nosicielami choroby zakaźnej, dlatego też przedstawiciele Urzędu ds. Cudzoziemców wystąpili z prośbą o zweryfikowanie podejrzenia przez Medyczny Moduł Zadaniowy.

W piątek, 26 września Wysunięte Stanowisko Kierownictwa Ćwiczenia „Anakonda-14” w Nowej Dębie wizytował gen. broni Edward Gruszka – Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. Generał odwiedził ośrodek tymczasowego pobytu dla uchodźców i sprawdził realizację zabezpieczenia logistycznego ośrodka przez Wojskowe Zgrupowanie Zadaniowe.

Tekst i zdjęcia: por. Anna Żuchowska

6 KOMENTARZE

    • @wesoło mi – obawiaj się ISIS z ich postrzegania „poprawności religijnej”niż Słowian pół wieku temu co Ukraińcy wyprawiali a my dłużni im nie byliśmy..

    • @wesoło mi – obawiaj się ISIS z ich postrzegania „poprawności religijnej”niż Słowian ponad pół wieku temu co Ukraińcy wyprawiali a my dłużni im nie byliśmy..

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here