Rada Miejska ustaliła wynagrodzenie burmistrza. Zarobi ponad 5 tysięcy złotych

222

W czwartkowe popołudnie odbyła się II sesja Rady Miejskiej VIII kadencji. 

Uchwały podejmowane przez samorządowców dotyczyły zmian w budżecie miasta i gminy, upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania, zmian w programie profilaktycznym, i wyrażeniu zgody na najem lokali użytkowych. Ponadto podjęto uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza.

W najbliższej kadencji apanaże burmistrza wyniosą 5160 zł brutto na co składać się będzie: 1) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie: 3600zł; 2) dodatek funkcyjny w kwocie: 100zł;  3) dodatek specjalny w wysokości 20 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego w kwocie: 740zł; 4) dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 20% wynagrodzenia zasadniczego w kwocie: 720zł.

W uzasadnieniu uchwały odwołano się do wskaźników ekonomicznych: „Zarobki samorządowców winny być ustalane na podstawie i w granicach prawa, z racjonalnego punktu widzenia winny być również kształtowane w odniesieniu do sytuacji gospodarczej regionu i gminy, która w dużej mierze zależy od decyzji i działań samorządowców. Średnie miesięczne wynagrodzenie na terenie powiatu tarnobrzeskiego wynosi ok. 3900 zł brutto, czyli ok. 2800 zł netto, co stanowi 85,7 % średniego wynagrodzenie w Polsce. Z kolei mediana wynagrodzeń w powiecie grodzkim Tarnobrzeg wynosi 3195 zł brutto. Wynagrodzenie zaproponowane w uchwale stanowi 141% średniego wynagrodzenia w powiecie tarnobrzeskim i ponad 160 % mediany wynagrodzeń w powiecie grodzkim Tarnobrzeg. Stanowi również około 50% kwoty wskazanej w „widełkach” (Rozporządzeniu). Radni Rady Miejskiej w Nowej Dębie otrzymują diety w wysokości ok. 31% maksymalnej diety określonej prawem. Zaproponowane wynagrodzenie spełnia wymogi przepisów prawa, jak również uwzględnia sytuację gospodarczą gminy, gdzie założony w Wieloletnim Programie Finansowym Gminy Nowa Dęba dług gminy na rok 2019 wynosi 20 669 809 zł, deficyt budżetu 4 152 299 zł, a całkowita kwota pożyczek i kredytów 7 458 299 zł (w tym na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 3 305 870 zł). Zarówno poziom długu jak i deficytu ogranicza możliwości rozwojowe gminy w latach następnych, co skutkować musi rozwagą w ustalaniu poziomu wynagrodzeń samorządowców, w tym burmistrza.

Radny Tomasz Gazda sprzeciwiając się przedstawionemu projektowi uchwały zaznaczał, że w jego ocenie zaproponowane przez samorządowców wynagrodzenie ma na celu „upokorzenie” burmistrza. Nie zauważył jednak, że wielu pracowników z terenu miasta i gminy Nowa Dęba chciałoby być „upokorzonych” takim wynagrodzeniem gdyż większość mieszkańców zarabia najniższą krajową lub niewiele więcej. Z kolei radny Tomasz Wolan broniąc projektu uchwały podkreślił, że wynagrodzenie zawsze może zostać zwiększone jednak wszystko zależy od tego jak burmistrz będzie pracował i czy będzie właściwie wykonywał uchwały rady miejskiej.

O wypowiedź na temat uchwały zwróciliśmy się do przewodniczącego komisji budżetowej Pawła Grzędy.

InfoNowaDeba: Dzisiejsza sesja Rady Miejskiej upłynęła pod znakiem uchwał związanych z budżetem. Samorządowcy ustalili wynagrodzenie burmistrza w kwocie 5160 zł brutto. Dotychczas Wiesław Ordon zarabiał dwa razy tyle. Skąd taka decyzja?

Paweł Grzęda: Decyzja ta zapadła po analizie danych ekonomicznych dotyczących naszego regionu jak również sytuacji finansowej naszej gminy. Na ten temat należy spojrzeć na sucho i bez niepotrzebnych emocji. Zacznijmy od tego, że średnie miesięczne wynagrodzenie na terenie powiatu tarnobrzeskiego wynosi 3900 zł brutto czyli ok. 2800 zł „na rękę”. Warto jednak zaznaczyć, że zdecydowana większość mieszkańców zarabia zdecydowanie mniej. Kwota jaką na ostatniej sesji zaproponowaliśmy burmistrzowi jest o 41% większa niż średnia pensja w powiecie i o ponad 100% większa od pensji minimalnej. Trzeba stanowczo powiedzieć, że zarobki polityków muszą odpowiadać sytuacji w regionie, która co tu dużo mówić w dużej mierze zależy właśnie od nich. Nie może być tak, że ludzie pracują za grosze, a politycy który nieumiejętnie kształtuje lokalną gospodarkę zarabiają pięć razy więcej niż oni. To po prostu nieuczciwe i niemoralne.

Czyli zarobki polityków powinny być uzależnione od sytuacji ekonomicznej w kraju i regionie?

Ktoś kiedyś powiedział: dajmy politykom najniższą krajową, a zobaczycie jak wszystko zacznie się szybko zmieniać na lepsze. I coś w tym jest. Ja tylko przypomnę słowa prezesa Prawa i Sprawiedliwości, że „Do polityki nie idzie się dla pieniędzy”. Wydaję mi się, że 5160 zł brutto to dobre jak na Nową Dębę wynagrodzenie. Większość mieszkańców, może pomarzyć o takich zarobkach. Warto przypomnieć, że burmistrz otrzymuje również „13stkę” oraz szereg przywilejów jak służbowy samochód, diety, nagrody. To globalnie daje naprawdę dobre jak na gminę o takiej wielkości apanaże.

Dotychczas burmistrz Ordon zarabiał prawie tyle samo co prezydent Rzeszowa…

To pokazuje skale patologii w naszym kraju. Właściwie burmistrz Nowej Dęby zarabiał nie wiele mniej niż prezydent Polski czy premier naszego kraju, a przecież skala zadań i odpowiedzialności jest widoczna gołym okiem. I nie ma w tym nic osobistego. Nie ma tutaj znaczenia czy chodzi o tego czy innego burmistrza. Zarobki wójtów muszą być wyznaczane racjonalnie w zależności od skali gminy i skali odpowiedzialności, a przede wszystkim w zależności od rozwoju sytuacji gospodarczej w mieście. Tylko, że tutaj potrzeba współpracy władzy wykonawczej i uchwałodawczej i mam nadzieję, że taka współpraca będzie. Spotykamy się na sesjach i komisjach. Mamy wiele wspólnych punktów programowych. Wydaję mi się, że te pięć lat będzie bardzo owocne dla naszego miasta i gminy.

Z tego można zrozumieć, że burmistrz może liczyć na podwyżkę?

Oczywiście. Jeżeli wskaźniki ekonomiczne pokażą poprawę sytuacji będę pierwszą osobą, która będzie optowała za podwyżką dla pana burmistrza. Proszę zauważyć, że do tematu podchodzimy bardzo oszczędnie. Ustalona dieta radnych stanowi tylko 30% kwoty jaką mogą sobie przyznać radni w miejscowościach takich jak Nowa Dęba. Radni podeszli więc do tematu z pokorą i byli dla siebie bardziej surowi niż dla burmistrza, bo pan burmistrz otrzymał prawie 50% maksymalnego wynagrodzenia przewidzianego w przepisach. Myślę, że przedstawione dane liczbowe jasno pokazują, że nasza decyzja wynika z suchej analizy ekonomicznej. Nowa Rada Miejska w przeciwieństwie do poprzedniej składa się w większości z przedsiębiorców. Ktoś kto każdego dnia ciężko pracuje potrafi liczyć. Samorząd to nasza wspólna sprawa. Każda wydawana złotówka musi być oglądana wiele razy. Tak również jest z wynagrodzeniami dla radnych i burmistrza. Chcemy aby było godnie, ale jednocześnie skromnie. O naszych zarobkach będzie decydował rachunek ekonomiczny, a nie emocje.

Radny Marian Tomczyk zaznaczał, że burmistrz zarobi mniej niż skarbnik i sekretarz. Podkreślano również, że w Gorzycach wójt zarobi więcej. Co pan na to?

Burmistrz zarabia mniej od urzędników w wielu innych miejscowościach i nikogo to nie dziwi. Weźmy chociażby Rzeszów. Prezydent Ferenc zarabia mniej nie tylko od skarbnika czy sekretarza, ale również od dyrektorów wydziałów i jakoś nie przeszkadza mu to w dobrym wykonywaniu swoich obowiązków. Proponuję aby burmistrz wraz z radnymi skupił się na rozwoju gospodarczym naszej miejscowości. Jeśli mieszkańcy odczują poprawę, wówczas samorządowcy zostaną właściwie nagrodzeni. Nie porównywałbym się do Gorzyc czy Grębowa bo to nie jest dla nas żaden wzór do naśladowania. Z całym szacunkiem ale myślę, że powinniśmy mierzyć dalej niż Grębów czy Gorzyce. Poza tym jeżeli radni tych miejscowości uznali, że ich na to stać to jest ich sprawa i oni będą ponosić konsekwencje swoich decyzji. Nowa Dęba po 12 latach rządów pana burmistrza i poprzednich radnych ma trudną sytuację gospodarczą co wskazaliśmy w uzasadnieniu uchwały i naszym zadaniem jest te sytuacje naprawić. Jeżeli radni i burmistrz naprawią te sytuację wówczas będzie można myśleć o podwyżkach pensji.

Dziękuję za rozmowę.

222 KOMENTARZE

 1. Pracuję 10 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu. I to jest ciężka praca a nie siedzenie na fotelu lub jedzenie ciastek z emerytkami. O 5 tysiącach mogę panie Gazda tylko śnić. Jak pan taki dobry to niech pan swoją dietę odda burmistrzowi. Ale nieee.. Szastać to pan potrafi tylko publicznymi pieniędzmi. Swoje pan potrafi liczyć. Uważam, że wójt takiej miejscowości jak Dęba nie musi zarabiać tyle co prezydent Polski czy premier. 5 tysięcy to bardzo dużo jak na dębskie warunki. Ciesze się że nowa rada działa racjonalnie.
  Przypominam, że obiecano mi w kampanii parkingi na Mickiewicza.

  • Hm tylko chyba te parkingi na mickiewicza to na dachach bloków ci obiecał radny Grzęda bo parkingi są. Na chodnikach chcesz je zrobić. Miasto nie ma być jednym wielkim parkingiem.!!!

  • Miasto już śmiesznie wygląda z tymi tysiącami blaszanych garaży rozsianych po okolicznych lasach.

  • Według mnie, więcej parkingów na ul. Mickiewicza by się stanowczo zdało. Często mieszkaniec ul. Mickiewcza nie ma gdzie zostawić samochodu, już nie mówiąc o gościach…

  • Mickiewicza, a jakie masz wykształcenie, jeśli można wiedzieć?? Nie można wkładać do jednego worka osób z wyższym wykształceniem i np. z zawodowym. Uważam, że nowa rada to porażka. Młodzi mszczący się. Skończcie najpierw studia, osiągnijcie coś w życiu, drukowanie obraźliwych ulotek w kampanii nie wyszło, to teraz układziki Wam pomogą? Nie wieszczę długiej kariery politycznej, niestety

  • No i mamy pierwszy „wielki sukces” rady w nowym składzie! Wstyd!
   Szanowni mieszkańcy gminy obudźcie się! Nie pozwólcie sobą manipulować intrygantom i ludziom z chorymi ambicjami. Im wcale nie chodzi o Wasze dobro tylko o korzyści własne. Traktują Was jak bezmyślne stado. Najprościej jest zabrać i kreować się na trybuna ludu kosztem całej gminy. Pierwszy przykład to ; szkoła w Alfredówce.Utrzymywanie przy życiu tej placówki zwanej szkołą kosztuje gminę rocznie kilkaset tysięcy. Placówka nie ma na celu dobra dzieci tylko prywatne interesy osoby czerpiącej z tego korzyści, kreującej się na obrończynię uciśnionych.Do tej szkoły uczęszcza 13 dzieci. W pierwszej klasie jest dwie pięciolatki. Jak rodzice mogli zrobić taką krzywdę maluszkom? Bywa tak , że na lekcji jest jedna osoba. Poziom edukacji pozostawia wiele do życzenia. A pracownikom trzeba płacić jak za pracę w normalnej placówce.
   Stowarzyszenie Veritas et Bonum nie ma nic wspólnego z prawdą i dobrem , to perfidna manipulacja. Jak można zaufać komuś kto intryguje, obrzuca innych błotem,posuwa się do nikczemnych czynów.
   Już czas skończyć z:prywatą, nepotyzmem i lojalkami.
   Najwyższa pora zainteresować tym TVN i Gazetę Wyborczą.

  • Może napiszesz wprost o kogo ci człowieku chodzi. TVN czy „wybiorcza” trzeba było wzywać na pomoc kiedy niszczone były plany, wycinane stare drzewa czy zwalniano z pracy np. za odmowę grabienia liści Teraz , fakt nie jest miło, ale może to takie memento dla następców. Taki precedens , który zawsze może się zdarzyć. A o tym trzeba myśleć, kiedy odzie się do mniejszej czy większej polityki Pokory nigdy za wiele.

  • Gratuluje radnym mądrej i potrzebnej w tych warunkach decyzji. Gdyby nie ta decyzja to by dzisiaj pan sołtys się z was śmiał. Dziś wie, że musi was szanować. Miał plan brania dużej kasy przez 5 lat i nic nie robienia. Brałby hajs i mówił że ja nic nie mogę bo to rada decyduje. Teraz niech pokaże że wykonuje uchwały rady, że robi to co do niego należy to zawsze może dostać podwyżkę.

  • Normalny człowiek, gdy zostaje burmistrzem i widzi, że nie ma większości w radzie powinien udać się do nowych radnych i każdemu z nich pogratulować mandatu, oraz zapytać „chłopaki! wy wygraliście, ja wygrałem, jak widzicie współprace? jakie kompromisy programowe i personalne możemy razem wypracować?”. Po prostu męska gadka, na luzie i bez spiny. I wtedy się rozpoczyna dyskusja nad współpracą. Pisze się to co jest wspólnego, wymienia się różnice, robi się protokół rozbieżności. Tak to działa na całym świecie. Ale nie tutaj. Tutaj rozpieszczony przez klakierów jegomość nie ma zamiaru dyskutować. On uważa, że wszyscy mają go słuchać i spełniać jego zachcianki. Sorry, misiek. Coś ci się pomyliło. Tak się dzieje gdy komuś ego wystrzeliło w kosmos a pycha aż kipi no to nie jest zdolny do normalnej dyskusji.

  • Czytam te wpisy i oczom nie wierzę. Ludzie skąd w was tyle jadu i bezmyślności? Nie poruszacie ważnych problemów tylko atakujecie Burmistrza. Przecież o tym co dzieje się w gminie decyduje rada.Czy komuś przyszło do głowy, że roczny koszt utrzymania atrapy szkoły w Alfredówce jest równy pięcioletnim „oszczędnościom” na obniżonym wynagrodzeniu Burmistrza. Tym się chełpicie?

  • Teraz to dopiero będzie w naszej gminie kwitnąć oświata, wszyscy będą zdrowi i wysportowani dzięki komisji , na której czele stoją nieprzeciętny intelekt i dewocja :))))))))Sory taki mamy klimat.

  • Ty Kazik , idź i się pomódl o zdrowie , bo na rozum nie masz już co liczyć . Niestety.

  • Mickiewicz…a co Ty potrafisz robić? Wszystkim po równo, to już było (i mam nadzieję, że nie wróci). Panowie radni zaczynają pełnymi garściami czerpać ze starych wzorców. Ciekawe czy jak bedą mieli „swojego” burmistrza to dalej bedzie zarabiał 5000PLN. Zobaczymy

  • Pytasz co ja potrafię robić? Coś czego Pan burmistrz nigdy w życiu by nie opanował. Natomiast ja zaciągania kredytów i wydawania kasy z pożyczek na lewo i prawo nie musiałbym się długo uczyć. Chociaż nie. Musiałbym, bo mnie w domu uczono że pieniądz i dobrobyt bierze się z pracy i oszczędności a nie z zadłużenia.

  • Pan Ordon i Chmielowiec pokazali swoimi kłamstwami i intrygami, że w polityce żadne zasady nie obowiązują. Dlaczego więc się dziwią i oburzają gdy wyrządzone „dobro” do nich wraca? Obaj panowie utrali szlak, którym postanowili pójść radni. Myślę, że pan Ordon i Chmielowiec powinni się cieszyć, że stanowią dla młodych ludzi wzór godny naśladowania.

 2. Gratuluję mądrej i odważnej decyzji. Jestem dumny, że nasze miasto ma taką radę. Mam nadzieję, że te 5 lat to będzie nowa jakość.

  • będzie taka jakość, że zostaniecie w tyle za całą Polską jeśli będziecie wartościować się wg takich samych żołądków :))))))))

  • Ludzie czy was Bóg opuścił , czy Szatan opętał? Zamiast się skupić na działaniu dla dobra własnego i całej gminy, opluwacie się i ujadacie. Pozwalacie aby cwaniacy i manipulatorzy waszymi rękami załatwiali swoje interesy.Opamiętajcie się, nie pozwalajcie robić z siebie marionetek.Wy z tego nie będziecie nic mieć.
   Zapomnieliście jaką dziurą było nasze miasto po upadku Dezametu? Naprawdę nie widzicie zmian na korzyść????? Teraz jest to schludne , nowoczesne miasteczko. Naprawdę nie widzicie w tym zasługi Burmistrza i byłej rady?????? Popatrzcie w lustro i odpowiedzcie sobie sami na to pytanie.
   A mieszkańcy wsi nie widzą też zmian( drogi, chodniki, oświetlenie, kanalizacja, boiska)??????

 3. 1. W 2016 roku jednym z punktów porozumienia zawartego z opozycją mającego na celu zakończenie wojny było, że p. Ordon za to co zrobił (zniszczenie plant, fuszerki na inwestycjach, strata dotacji itd.) nie będzie więcej startował i wycofa się z życia politycznego. Dlatego pewne sprawy zostały wyciszone. Jak widać OKŁAMAŁ.
  2. Mało tego, że OKŁAMAŁ to jeszcze wraz z deputowanym z Kolbuszowej zablokowali start na burmistrza z PiS Wackowi Wróblowi. Wiedzieli, że Wacek idąc z PiSu wygra. Polityczną gangsterką pozbyli się rywala.
  3. Lokalny PiS proponował Ordonowi rozwiązanie polubowne. Chcieli aby poszedł do powiatu i został starostą. Wyśmiał ich. Postanowił jak wyżej opisano.
  4. Wiecie, że jak Kaczyński nakazał obniżkę pensji polityków o 20% to Ordona pensja zmniejszyła się tylko o 6% ? To już wiecie.
  5. Jeżeli pan Ordon kłamie, gra nieczysto (eliminacja rywala w wyborach) to nie można mu ufać. Musi udowodnić ciężką pracą i uczciwością, że zasługuje na więcej.

  • Wrobel tylko nie Wrobel wygralby to smiechu warte.Wrobel to ignorant, ktory ma za nic Czlowieka. Pamietam niszczenie ludzi za jego marnej kadencji

  • 1) Zniszczenie plant jest dyskusyjne (jednym się podobają, innym nie – mi osobiście nie). Jeśli sa jakieś istotne nadużycia to prosze zgłosić do prokuratry, a nie WYCISZAĆ! No chyba ze ta tak jak z „Polską w ruinie”
   2) Wróbel to porażka (nie miał szans). Zdaje się, że ten deputopany to z PIS :)
   3) No i dobrze, że ich wyśmiał. Ludzie go wybrali na kolejną kadencje, to chyba coś znaczy?
   4) Obniżanie pensji…śmiech na sali…tyle

  • 1) Zniszczenie plant i fuszerka to fakt. Ile było przeróbek? Nie widziałeś krzywych murków? Nie widziałeś klawiszujących płyt? Prokuratura? Dobre sobie. Żeby poseł jeden lub drugi zamiótł sprawę pod dywan? Jakbyś wiedział do kogo trafiła kasa z tzw „inwestycji” to byś bzdur nie pisał. Chociaż, możliwe że wiesz i dlatego piszesz to co piszesz zachwalając oczywistą fuszerkę.
   2) Wróbel nie miał szans? To dlaczego poseł i burmistrz zablokowali jego start z listy PiS? Przyczyna jest jedna: strach. Trzeba było zostawić te decyzje wyborcom. Ordon miał zawsze 30% na nie. Premia za start z PiS w miejscowości gdzie PiS zbiera 70% poparcia to kolejne 15-20%. W Kolbuszowej i w Tarnowskiej Woli sobie to dobrze policzyli i zachowali się jak kanalie, którymi kieruje tylko żądza władzy a żadne zasady się ie liczą. Dlatego pan Ordon i Chmielowiec nie mają prawa nikogo umoralniać.
   3) Wybrali na kolejną kadencję? Nie było żadnych wyborów. Było głosowanie. Przegrać z samym sobą to tylko największa łajza może. Nawet ja nie mam o panu Ordonie tak złego zdania żeby uważać, że przegra sam ze sobą. Niestety zachował się jak kanalia niszcząc wybory w Nowej Dębie. Patrz punkt 2.
   4) Obniżenie pensji to konsekwencja 12 lat kpienia i szydzenia z opozycji, kłamstw, pomówień, szczucia. To konsekwencja zablokowania startu w wyborach konkurencji. To konsekwencja pychy i buty.

  • Do Pana Wasyla: Nie zgadzam się z punktem 2! Tylko niw Wróbel. Dajcie spokoj, poszukajcie kogoś kto nie jest spalony w środowisku.Wróbel to jest taki typpwy aparatczyk, jego wypowiedzi godne wypowiedziom bylego sekretarza W. Gomułki. Co on takiego zrobił? Puszył sie za tym biurkiem w urzędzie, wiercił się na tym swoim stołku i bez przerwy patrzyl na zegar, kiedyprzyjmował mieszkańców, a inne grzeszki? Oj uzbieraloby się duzo. A poza tym, czyżby nudził się na emeryturze?

  • Panie Wasyl. Jak Wróbel taki dobry, to mógł pod własnym szyldem startować. Reszty nie chce mi się komentować…no może jeszcze to, że można było na Ordona nie głosować. Jakby otrzymał poniżej 50% to ie byłby burmistrzem, prawda?

 4. Witam. To pewnie teraz Burmistrz pójdzie na chorobowe :) Bardziej mu się opłaca chorować niż pracować :) 80% chorobowego to i tak lepiej niż najbliższa pensja. Teraz się okaże jakim jest wlodarzem :)

 5. Brawoooo za odwagę ! naprawdę gratuluje odwagi! mogę śmiało powiedzieć w tym miejscu brawo Nowi Radni !!!! panie Gazda wie Pan Co proszę o takie upokorzenie i Pewnie wszyscy wasi pracownicy Społem też proszą ! pomyśl Pan co Pan gadasz ! P.S nam w kampanii obiecano poprawę placu targowego :)

  • Działanie radnych PIS w Nowej Dębie to klasyczne rozwalanie PIS od dołu.Burmistrz,który za swojej kadencji zmienił oblicze Miasta i Gminy,człowiek prawy,sumienny,gdzie na każdym kroku widać że jego dewizą jest Bóg Honor Ojczyzna zostaje poniżony i to przez kogo? Przez RADNYCH PIS.Takie działanie radnych PIS w Nowej Dębie sterowanych przez człowieka rządnego władzy polecam Kierownictwu Władz Centralnych PIS.

  • Mam pomysł dla ordonowców. Zróbcie zbiórkę ze swoich prywatnych pieniędzy na pensje dla Ordona. Ja nie chce aby z moich podatków zbijał kokosy. Jak będziecie robić zbiórkę to zagadajcie z Adamem. On ma doświadczenie i z puszek nie bierze.

  • No rzeczywiście burmistrza dewizą jest Bóg Honor Ojczyzna, szczególnie gdy za plecami PISu z Nowej Dęby dogaduje się z posłem PIS z Kolbuszowej, to się nazywa rozwalanie PiSu od dołu!

  • jeśli według ciebie dbanie o finanse gminy oraz o inwestycje jest to działanie na szkodę naszego miasta to ty się Centralnie stuknij w główkę człowieku. Pytanie kolejne czy nie na szodę Pisu z z ND było popieranie przez posła kandydata nie pochodzącego z Pisu który wystawił swoich radnych nie mających nic wspólnego z Pisem! to władze centralne powinny sie zająć panem posłem bardziej czyż nie ? czy to nie było działanie na szkodę partii ??

  • Samorządowcy mają dbać o dobro mieszkańców a nie jakiejś partii, która dziś jest a jutro jej nie będzie. Oby jak najszybciej!

  • Nareszcie mądry komentarz.Są jednak ludzie uczciwi i rozsądni. Tacy , którzy pamiętają jakim grajdołem była Nowa Dęba jeszcze nie tak dawno.

  • Mirek, to może radni powinni swoje diety również obniżyć? Jak myślisz?…przecież to też pieniądze publiczne.

  • Ty kostka…jeszcze by tego brakowało, żeby brali 50% (czyli ok 1000PLN).
   Za co? Za to, że się raz na miesiąc spotkają? Każdy z radnych ma swój zawód i swoją prace. Dla burmistrza, to podstawowe (często jedyne) źródło utrzymania. Ogarnij sie człowieku…co ty porównujesz?

  • Nie oceniaj pracy radnego przez 12 lat opierdzielania się radnych pana Ordona. Praca radnego nie polega na tym co reprezentowali sobą poprzednicy. Im się nie należało nawet 100zł, a nawet powinni zapłacić za swoje błędne i szkodliwe decyzje. Jeśli ktoś serio traktuje funkcję radnego to jest to naprawdę ciężka praca. Może dla twoich kolegów z poprzedniej rady ich praca zaczynała się na przyjściu raz w miesiącu na sesję. Ale jeśli ktoś chce być radnym na serio to musi przerobić : budżet, projekty inwestycji, budżety jednostek samorządowych, kontrolować umowy zawierane przez urząd, sprawdzać jakość wykonanych inwesycji, organizować spotkania z mieszkańcami, często pomagać mieszkańcom przy załatwieniu różnych spraw lub przygotowaniu pisma i wiele wiele innych. 600 zł to nie zwraca kosztu ksera, druku, paliwa. A jeszcze z tych 600 zł dajesz na organizacje różnych wydarzeń bo do radnych też przychodzą po sponsoring. Nie wiesz, to nie się nie wypowiadaj.

  • kostka…jeszcze jedno sobie przypomniałem. Burmistrzowi rada ustaliła wynagrodzenie na poziomie najniższym możliwym (3600). Reszta to dodatki(z tego co rozumiem nie mogli ich obniżyć), wiec bedzie ok jak radni obniżą swoje do najniższego możliwego.
   P.S nie ma to jak Populizm i Socjalizm prawda?

  • I bardzo dobrze. Należało mu się. Zapracował sobie. Przypominam ulubioną odpowiedź ekipy rządzącej jaka przez 12 lat padała w stronę opozycji gdy miała ona swoje pomysły i propozycję i gdy w dyskusji prosiła o pewne sprawy: WYGRAJCIE SOBIE WYBORY TO BĘDZIECIE RZĄDZIĆ. No to teraz wygrajcie sobie wybory to sobie podwyższycie do 12 tysięcy.

 6. I bardzo dobrze powinien zarabiać najniższą krajową za to co zrobił.. poparcie dostał po tych wiochach bo na wiochach robi jakieś chodniki kanalizacja A dęba zgnoil planty rozwalił nad zalewem też mu pieniędzy brakło że nie ma lamp do Okola zalewu tylko przerwa(od strony szeregowek nie ma lamp) Ale no przecież od przodu zalewu nie widać że tam nie ma to po co.. Ale kasa pewnie do kieszeni poszła…

  • Dęba bardzo się zmieniła. Nie udaj, że tego nie widzisz. Ja nie wstydzę sie naszego miasta. Że nie wszystko udało się zrobić, albo nie wszystkim sie podoba…no tak to już jest

  • Dęba się bardzo zadłużyła. To nie sztuka wziąć kredyt i wydać kasę na radosną twórczość. Każde dziecko może tak zarządzać i nie ma tutaj niczego godnego podziwu.

  • Zadłużenie Nowej Dęby jest na średnim poziomie, jak na taką gmine. Ani duże ani małe.
   Wynosi ok 1000PLN na mieszkanca. W 2017 pod wzgledem zadłużenia Nowa Dęba była 914 miejscu w Polsce (913 było bardziej zadłużonych), wiec bądź łaskaw nie opowiadać bzdur.

 7. Tomasz Gazda to jest największa pomyłka w tej radzie, który całą kadencję nie zabiera głosu a jedynie podnosi rękę. Brawo dla Pana Pawła Grzędy za wypowiedzi odwagę!

  • Sam pan jest pomyłką. Nikt na nikogo ręki nie podnosił ;) Poplecznik Grzędy się znalazł.Trzeba patrzeć obiektywnie.

  • Wolna. Źle interpretujesz moją wypowiedź. „podnosił rękę” do głosowania nie na kogoś! Tyle ten pan potrafi.

  • Nie tylko problem z czytaniem, ale większy problem ma z pisaniem. Ludzie z PSS wiedzą o co chodzi.

  • Słuszna uwaga :)
   Ale tam raczej ludzie partyjni, a co zatem idzie dla naszego oczywiście dobra oddadzą wszystko, bo to przecież człowiek szlachetny, a szlachectwo lasoviackie do czegoś zobowiązuję :)
   No chyba, że nasz starosta swój Lasoviak w geście solidarności sam zaproponuje 5000zł :) Raczej na to bym nie liczył :)

 8. Robi się ciekawie nawet bardzo ciekawie na naszym Lasoviu. Jak sytuacja się rozwinie? Może:
  1. Burmistrz podejdzie olewając do swoich obowiązków i będzie sobie chorował w najlepsze (w naszym systemie prawnym chorobowe to jak urlop szczególnie na państwówce), a sprawy się będą jakoś toczyć swoją bezwładnością urzędniczą co zdecydowanie obniży efektywność realizacji uchwał młodych jakobinów i dalszy powolny rozkład miasta. Wariant prawdopodobny
  2. Pójdzie po rozum do głowy i jakoś się dogada z jakobinami i coś im da, bo obietnice raczej nikt z nich nie uwierzy. Szału nie będzie, ale może parę spraw ruszy z miejsca. Nie mniej jednak uraza pozostanie i będzie rzucać cień. Wariant prawdopodobny, może mniej niż 1.
  3. Zrezygnuje – raczej mało prawdopodobne – nikt koryta dobrowolnie nie odstawia. Wariant 3 z punktu widzenia gminy i miasta optymalny. Łatwiej wymienić jednego niż 10 :). Sprawy z pewnością nabrałyby dynamiki, ale głowy z poligonu :) pewnie by się posypały, a z nimi cała nepotyczna układanka. A na to pozwolić nie można :) To już sama myśl to zbrodnia :)

  Z jednej strony rada pokazała, że mam jaja oraz wodzenia za nos nie będzie i gdzie jest kogo miejsce. Ale z drugiej strony jest ryzyko wojenki, a co za tym idzie walki na wyniszczenie, a to z pewnością nam wszystkim odbiłoby się czkawką i to szybko.

 9. Smutne jest to, że burmistrz tak szybko idąc na zwolnienie lekarskie udowodnił, że chodzi mu tylko o pieniądze a nie o wspólne działanie i współpracę – dobro miasta i gminy

  • dlaczego siejesz pisowską propagandę, że burmistrz poszedł na zwolnienie lekarskie, wstydził byś się ale musiał byś nie popierać pisu

  • A nie wziąłeś pod uwagę ze człowiek po takich emocjach może po prostu się zle poczuć? Empatii w nowodebskich szmatach za grosz

  • ciekawe czy jakby tobie pracodawca obniżył pensje o połowe, to dalej byś chodził/a do pracy dla dobra zakładu.

 10. w dyskusji zabrał głos p.Wolan. Moim zdaniem jego wypowiedz była typową propozycją korupcyjną cyt. „może gdyby pan burmistrz przyszedł i porozmawiał z nami…” to co jak by zaproponował stołek zastępcy to burmistrzowi nie obniżono by wynagrodzenia ?

  • Pan Wolan niech się uderzy w piersi bo wie że gdyby nie Burmistrz to …. resztę niech dobie dopowie rany Wolan!!!!!

  • Obserwowałam z boku z i za te słowa to by mi się oberwalo: Pan Wolan, to akurat jest jednym z najlepszych w tej radzie nie przekupny z doświadczeniem i własnym zdaniem udowodnił to w poprzedniej radzie w której było tylko kilku myślących Janina, właśnie Wolan, Dziemianko i ta Chmielowiec nie ślepo tylko racjonalnie. A cała reszta to był motłoch który podnosił rączkę kiedy kazał Wie….. Bez jednego pytania czy zająknięcia bez sprawdzania czy jest coś słuszne czy nie.

 11. proponuję nową nazwe jak w pewnym filmie wojennym…tylko 12 zamienic na 10

  po dzisiejszej sesji….będąc mieszkańcem Nowej Dęby od urodzenia) jest mi wstyd za was 10 radnych, tak sprzedanych chłopców nie widziałem….
  Damian / sprzedałeś się za stanowsko, masz teraz najwyższe stanowisko wśród marionetek w radzie,a co powiesz jako prezes mks jak pis każe ci sprzedać mecz….
  Seru / ty sie nie sprzedałeś, ty sie oddałeś w całości, napewno twój syn o ktorym mówiłeś będzie z ciebie dumny.
  Cyganie vice z pis u/ właśnie powiedziałeś na czym polega polityka pis, p…oniżyć i s. widzisz…pis może wyjść ze wsi..ale wieś nie wyjdzie z pisu….
  nowy młody cukierkowy hubert….myslałem, ze chociaz troche masz niezależności i poczucia własnej wartości i jaja, ale jaja ubiłeś jak piankę do bezy, nie masz nic ale jesteś żołnieżem.
  Tomek / z czasem niektórzy nabierają własnej wartości, własnego zdania, mają swoje przekonania i honor…niestety nie ty, upadasz pod czyjeś nogi, straciłeś poważanie wsród wielu znajomych, wypicie z tobą piwa to nie to co kiedys
  pani H / zawsze mówiła pani że po chrześcijańsku, ale co tam słowa teraz ma pani nowego B…a, dobrze będzie w niedzielę w kościele popatrzeć na przed siebie ?
  nowi radni/ cóż sie dziwić bezradnośc i bezosobowość was sparaliżowała ale jak większość sie sprzedała to co mieliście biedni zrobić, lizusostwo, brak honoru to cechy pożądane w waszym klubie….dobrze będzie nie musicie sie wysilać, podnosić drżące rączki jak sąsiedzi.
  paweł/zwyciezca, nie masz honoru i politycznej odwagi wiec nic nie straciłes, nizej juz nie upadniesz.
  ogólnie państwo 10 ….popatrzcie burmistrzowi i ludziom w oczy, juz nie bijcie sie ale chociaż dotknijcie w piers ale ostrożnie bo zaboli, bez honoru..wstydzę sie was..
  brawo dla tych, którzy potrafili wykrzesać honor, obronić, normalnie zapytać o ludzkie uzasadnienie, po prostu >o co po ludzku chodzi<,
  kiedys jeden z was chciał powierzyc gmine ricie…..to będzie najlepsza patronka teraz dla naszej rady z pa…….j 10 tki….

  • Heheh to chłopie pojechałeś :)
   Ale coś w tym jest :)
   W sumie olali z góry na dół pozostałą 5, wiec zanosi się na biedę w Chmielowie, Tarnowskiej i Cyganach.

  • Panie Mirku daj Pan sobie już na wstrzymanie jedno i toi samo , nie ma pan innych ciekawych zajęć tam za biurkiem

  • a ja sie ciesze i Popieram radnych w 100% – na mieście ludzie gadają że w końcu jest Urząd Miasta i Gminy Nowa Dęba a nie jak do tej pory było ” Urzad Gminy i Miasta Nowa Dęba „

  • Jeśli, żeś jest mądry to bys zrozumiał że uchwały są podejmowane na komisjach i tylko przeglosowywane na sesji.zbedna jest dyskusja między radnymi na sesji jeśli mają na to czas na komisji. Nie obrażaj ludzi i tyle. A sprzedałes to się tym wpisem

 12. Jak już policzyłem wychodzi, że za całą kadencję gBurmistrza zostanie w kasie około 300.000zl!! Ludzie 300k. Za tą kasę można cuda zrobić – chodniki, parkingi, place zabaw i wiele innych inwestycji.

  • Jaka taki jesteś szybki w liczeniu, to policz jeszcze ile możnaby zaoszczędzić na dietach radnych. Mi sie wydaje, że dużo więcej.

  • Nie ciesz sie za bardzo ja bym na taki afront natychmiast oglosil strajk glodowy w gabinecie do konca Grudnia

  • Grzęda a PIS to tak jak Woda i Ogień.On i jego ludziki weszli na radnych tylko dzięki zaufaniu jakim mieszkańcy darzą PIS.W rzeczywistości okazało się to wielką porażką nowodębskiego środowiska,i oby nie zaszkodziło w wyborach do parlamentu.Oby to nie odbiło się czkawką dla PIS.

 13. A teraz poważnie bo chcę wiedzieć jako wyborca. ILU RADNYCH PRZEDSTAWIAJĄCYCH SIĘ JAKO Z PIS-U NALEŻY DO PARTII PIS – PŁACĄ SKŁADKI ITP. PROSZĘ O „OKAZANIE LEGITYMACJI PARTYJNYCH”. BO WIĘKSZOŚĆ CHYBA DORWAŁA SIĘ DO WŁADZY JAKO PRZYLEPKI STARTUJĄC Z PIS-U KTÓRY NIE MA TZW. DOŁÓW PARTYJNYCH I ROBILI ŁAPANKI W WIELU GMINACH NIE MAJĄC SWOICH CZŁONKÓW. PROSZĘ O ODPOWIEDŹ REDAKTORA OSTAPKĘ KTO NAPRAWDĘ NALEŻY DO PARTII PIS !!!!
  JEST TO WAŻNE BO CZY SIĘ STARTUJE Z LIST PIS CZY NALEŻY DO PIS TO DWIE ODRĘBNE RZECZY. PRAWDĘ MÓWIĄC TO JEŻELI NIE NALEŻĄ DO PIS TO KTO ICH ROZLICZY – NIKT.

  • Przepraszam ze taki jestem bardzo przepraszam .jutro z samego rana w gdy kogut zapieje przybiegne okazac legitymacje partyjną ;) heh

 14. Ujadają zwolennicy starego układu, radni, ktorzy za comiesięczną dietę rękę tylko podnosili do góry na znak dany przez burmistrza, pyszni i obłudni nie mogą uwierzyć w to co się stało, obwiniają PiS i wszystkich po kolei,długo jeszcze gorycz porażki będzie z nich wychodzić.

 15. Oj leszczyki. Chcieliście zabrać pryncypałowi? A on jest menedżerem regionu i nie znim takie numery. Szybkie L4 u zaprzyjaźnionego lekarza i do kieszenie wpada 80% sredniego wynagrodzenia za ostanie 12 miesięcy. Wszystko z Bogiem – Honorem i Ojczyzną na ustach. Wszystko w imię wysokich standardów jakimi szantazujemy maluczkich. Najuczciwszy burmistrz na świecie! Burmistrz któremu nie chodzi o pieniądze bo gmina jest najważniejsza i takie tam. A wiecie co najlepsze? Teraz ja obejme stery władzy nad światem! Hłe Hłe Hłe.

  • Panie Mirku nawet sie zgosze z tym . Teraz czekamy na informacje czy burmistrz poszedl na L4 . Bardzo prosze o takie info ok. Pozdrawiam nasz wasz mój twoj samorząd.

 16. Zapomniał wół jak cielęciem był… Mareczek jeszcze koszulę w zębach nosił, jak p. Paweł był wiceburmistrzem , jednak nie mogę sobie przypomniec by pracował nan najniższej stawce

 17. Wspaniała wiadomość brawo nowa rada. Tylko być zrównoważony rozwój w gminie a nie tylko na wiochy burmistrza kasa szła Alfredówka Rozalin Tarnowska kute ławki z kilometrowymi chodnikami przy zerowym ruchu, nawet droge w polach przy szkole zrobił skandal.

 18. Czuję się cudownie uśmiech z twarzy nie schodzi a jednak jest sprawiedliwość i prawo pazerność wladzy jest straszna powinien oddać za 5 lat do tyłu i niech za to wybuduje chodnik da premie Mirowskiemu plotkarzowi.

  • Jeszcze ci się to czkawką odbije i uśmiech na twarzy zniknie,pozostanie tylko płacz i lament.

  • Nie zgadzam się z tym zupełnie, krytyka jest tu konieczna i nie jest przesadna w obliczu tylu lat pozbawionych samokrytyki ze strony burmistrza i jego radnych byłych kadencji.

  • Szanowna/ny @Megi,trzeba nauczyć się krytykować z głową i dowiedzieć się, co to w ogóle jest konstruktywna krytyka i jak ją stosować.Konstruktywna krytyka to rodzaj krytyki, którego celem jest pomoc, a nie piętnowanie.Nie sztuką jest pluć anonimowo zza klawiatury,tyle w temacie.

  • Nie zgadzam się zupełnie, krytyka jest tutaj potrzebna i nie jest przesadna w obliczu tylu lat pozbawionych samokrytyki ze strony burmistrza i jego podwładnych radnych poprzednich kadencji.

  • Megi leczysz swoje kompleksy , czy próbujesz wziąć odwet za niespełnione życie????

 19. Bardzo dobre posunięcie.
  Czas rozliczyć Ordona, czas popatrzeć na spadochroniarzy w PGKiM z prezesem Kapustą na czele. Zobaczyć co się dzieje w SOK-u u Rzemienia. Czas na normalność w tej gminie.
  Miejmy nadzieję, ze ta rada zmieni wiele na to liczymy.

  • następnym krokiem który rada miejska powinna uczynić to analiza stanowisk kierowniczych i dyrektorskich zatrudnionych tam osób (wszystkie stanowiska placówek samorządowych)…. rozpisać nowe konkursy , wybrać powołać uczciwą komisje do wyboru osób z kwalifikacjami zawodowymi a nie kolesiostwo i rodzinne przywileje stosowane przez lata rządzenia burmistrza

  • Do Mariana: Wierzysz w to? To jesteś idealistą, bo znajdzie się ktoś kto stworzy inny uklad. Ale przydalaby się rzetelna, profesjonalna kontrola nad dzialaniami tych instytucji. Tylko kto to zrobi? Zauważam, przez lata kadencji Burmisrrza, ze osoby mierne, bierne, ale wierne mogą spać spokojnie.

  • Radni już mają obniżone diety do 30% możliwych widełek. Mają mniejsze diety niż ci w Gorzycach na które powoływał się radny Tomczyk. Burmistrz ma 50% widełek a miał 100%. Gdyby radni mieli 50% widełek to by najniższa dieta wynosiła 1000 zł. Tymczasem wynosi ona 644 zł. Gdyby mieli największą dozwolona prawem dietę to wynioslaby ona 2000zl. Dlaczego burmistrz miał 100%widełek a radni 30%? No fakt. Ci z jego ekipy na więcej nie zaslugiwali. Natomiast obserwując cała te dyskusję w komentarzach to jakoś nikt nie odnosi się do uzasadnienia uchwały. Ludzie!! Orodn jak przejmował władze to było jeżeli się nie mylę 3 mln długu. Dzisiaj jest 20 milionów! I w takiej sytuacji gospodarczej radni Tomczyk i Gazda którzy żyrowali to zadłużenie, domagają się wysokich pensji. Oszaleliscie chłopy???

  • Dendryt…dla burmistrza to jedyne źródło utrzymania, wiec co ty porównujesz? Chcesz porównywać pełny etat do 1-2 kilkugodzinnych posiedzeń w miesiącu?
   Radni uchwalili pensje burmistrza na mininalnym poziomie 3600 BRUTTO (reszta to obligatoryjne dodatki). Bez dodatków, do ręki ok 2600.
   A te diety, to radni tej kadencji sobie obniżyli? No skoro takie „robin hoody” to może niech dadzą teraz przykład i sobie obniżą.

  • Diety mają obniżone do najniższych. Nie oceniaj pracy radnego przez pryzmat 12 lat opierdzielania się radnych pana Ordona. Praca radnego nie polega na tym co reprezentowali sobą poprzednicy. Im się nie należało nawet 100zł, a nawet powinni zapłacić za swoje błędne i szkodliwe decyzje. Jeśli ktoś serio traktuje funkcję radnego to jest to naprawdę ciężka praca. Może dla twoich kolegów z poprzedniej rady ich praca zaczynała się na przyjściu raz w miesiącu na sesję. Ale jeśli ktoś chce być radnym na serio to musi przerobić : budżet, projekty inwestycji, budżety jednostek samorządowych, kontrolować umowy zawierane przez urząd, sprawdzać jakość wykonanych inwesycji, organizować spotkania z mieszkańcami, często pomagać mieszkańcom przy załatwieniu różnych spraw lub przygotowaniu pisma i wiele wiele innych. 600 zł to nie zwraca kosztu ksera, druku, paliwa. A jeszcze z tych 600 zł dajesz na organizacje różnych wydarzeń bo do radnych też przychodzą po sponsoring. Nie wiesz, to nie się nie wypowiada

  • Jestem za, powinni działać społecznie za przysłowiową złotówkę i to nie dlatego że obniżyli pensję burmistrzowi, ale za rozwiązywanie problemów finansowych w ten sposób. Jeśli nowi radni znają wyłącznie takie możliwości to boję się o przyszłość. Miała być młoda, dynamiczna, kreatywna rada, a jest buta i brak skrupułów. Ogólnie patrząc, to sami sobie strzelili w kolano, wstyd żeby burmistrz zarabiał tyle co operator koparki albo spawacz? Już wczoraj słyszałem komentarze z ościennej gminy, nie były to komentarze przychylne nowej radzie. Ładnie w nagłówku jest napisane 5000 zł, może uczciwiej należało napisać 3600 na rękę. Należy pamiętać, żę dieta radnego to nie jest jego główne źródło dochodów. 3600 burmistrza to wynagrodzenie za 7 dni w tygodniu oraz swięta, a wystarczyć musi na utrzymanie domu i rodziny, ba pasowało by jeszcze żeby elegancko wygladał jako przedstawiciel Miasta i Gminy Nowa Dęba. I jeszcze jedno, sprawdźcie poparcie burmistrza w wyborach, ponadto natura człowieka jest taka, że wspiera słabszego i poszkodowanego. Nasi radni, pewnie usłyszycie kilka słów od swoich wyborców.

  • A niby dlaczego powinni działać za przysłowiową złotówkę? Bo tobie się tak wydaje? Bo tobie się coś nie podoba? Przypomnę słowa twoich idoli jakie przez 12 lat wypowiadali w stronę tych, którzy mieli inne pomysły na gminę niż twoi idole. Mówili wówczas: WYGRAJCIE SOBIE WYBORY TO BĘDZIECIE RZĄDZIĆ. To sobie wygrali i sobie rządzą. Problemy finansowe nie wzięły się znikąd. Problemy finansowe są wynikiem działalności twoich idoli. Rozumiem, że oni naważyli piwa, ale konsekwencje ma ponosić ktoś inny? Wolne żarty. Dodam, że jeśli radny chce poważnie pełnić swoją funkcję to jest to tak naprawdę drugi etat. Ale ty tego nie rozumiesz bo twoi idole tylko podnosili rączki jak im Wiesław kazał i to było w większośći przypadków wszystko co robili.

  • Do Dendryt. Rozpędziłeś się z tymi idolami. Czy znasz wogóle znaczenie słowa idol? W demokratycznych wyborach zostali wybrani radni oraz został wybrany burmistrz. Obie strony powinny się szanować i dojść do porozumienia. Rada swoja decyzją to zaprzepaściła, widać brak ogłady i obycia. Młodzież ma jeszcze sporo nauki. Nowi radni, spójrzcie w lustro i zróbcie rachunek sumienia, co osiągneliście w życiu żeby oceniać osiagnięcia czyjeś. Miłej nocy.

  • Magik…co ty porównujesz? Sześć stów za 2-3 sesje w miesiącu do pełnego etatu za ok 2600 (netto)?…bo tyle by burmistrz dostal bez dodatków, które mu sie obligatoryjnie należą i których populiści obniżyć nie mogli. A te 30% to obecni radni uchwalili? Czy może poprzedni?
   Ogarnij się.
   Populizm i Socjalizm rządzi w najlepsze w Nowej Dębie.

 20. Radny Gazda i radny Tomczyk dyskutowali na sesji zupełnie nie na temat. Wynagrodzenie zaproponowane burmistrzowi wynika z sytuacji gospodarczej gminy do której to sam pan Ordon doprowadził. W uzasadnieniu uchwały mowa jest o ogromnym zadłużeniu gminy na 20 milionów złotych. Mowa jest o zarobkach w regionie. Sorry, ale to co podano w uzasadnieniu uchwały to jest konkret i suche liczby. Natomiast pan Gazda i pan Tomczyk skupili się na emocjach. My Wieśka lubimy to chcemy aby dużo zarabiał. Sorry panowie ale to nie o to chodzi. To są pieniądze publiczne. Tu nie ma miejsca na emocje. Tu musi decydować rachunek ekonomiczny. Niestety nie przejmowaliście się tym rachunkiem przez 12 ostatnich lat i dlatego dziwi was, że ktoś może patrzeć na wydatkowanie środków publicznych w ten sposób. Tutaj jest dobry wykres jak rosło zadłużenie za ostatnich burmistrzów. Szkoda, że kończy się na 2013 roku, ale i tak dużo te wykresy mówią. Oczywiście pod warunkiem, że ktoś rozumie co czyta: http://infonowadeba.pl/dlug-ordona-kto-za-to-zaplaci/

  • Przeczytałem chyba wszystkie twoje komentarze. Ty sie dendryt podpisz może Paweł G. Jeśli rachunek ekonomiczny ma tu rządzic, to może niech radni zrezygnuja z diety! Oszczędności będą jeszczd większe.
   P.S Proszę daruj sobie pisanie o 30% dietach i 50% burmistrza, bo nijak sie maja te liczby do siebie, i nie obecni radni uchwalali diety na tym poziomie. Amen

 21. Wiesiek na ringu dostał z prawej prostej i lezy na deskach – trwa liczenie. Co na to Mirek sekundant i sedzia deputowany ?!

 22. Wstydźcie się kukiełki. Adekwatne do kurzego rozumku! Praca samorządowca to służba, to działalność, która wymaga serca! Wy nie macie ani serca ani rozumku!!!

  • Kukiełkę to masz w spodniach. Wiechu właśnie pokazał czym jest dla niego ta służba udając się na wypoczynek. Skończyło się dojenie podatników. Wiem. Boli was to bo zastawiacie się komu następnemu urwie się koryto.
   A jak tam schody domu kultury wykonane przez uczciwego wykonawce pod nadzorem uczciwego burmistrza? Podobają się? Podobno na nowe uczciwy burmistrz ma zamiar przeznaczyć 200 tysięcy złotych. A odpowiedzialność za błędy i marnotrastwo jest czy nie ma???

 23. To pasuje isc dalej… zajac sie OSP po ościennych miejscowosciach, ktore nie robia nic oprocz generowania kosztów, o sztucznie podtrzymywanych szkołach w ktorych prawie nie ma dzieci… jak rada chce isc droga oszczednosci to niech idzie na całość…

 24. Jedno trzeba przyznać – oszczędności się zaczęły. Rozpoczęto od wynagrodzenia gBurmistrza i radnych, teraz kolej na resztę „urzędu”, Pgkim, jak ktoś napisal przegląd szkół i innych generujacych niepotrzebne wydatki. Może wymiana oświetlenia na Led, skoro prąd ma tak drastycznie podrozec. Oszczędności trzeba szukać wszędzie.

  • Koło się zatoczy, jeśli historia kołem się toczy oczywiście, a nie jest to poparte doświadczeniami historycznymi… natomiast autor miał na myśli ze nowa rada straci władzę. Pewnie ze kiedyś straci, ale nie może do tego czasu robić błędów poprzednich 12 lat. Zaczyna dobrze i nie
   może zwolnić tempa. Kiedy po następnych 10 czy ilus latach odda władzę musi oddać miasto w lepszym stanie niż obecnie. Tak Andrzej?

 25. DO OT JA I POWIELONY
  Pełen szacunek za taki komentarz , bez arogancji ale jak trafnie, chociaż oni i tak tego nie zrozumieją , do nich to nie dociera, słuchają swojego wodza

 26. Panie Ordon, miales 12 lat TLUSTYCH, teraz nastapilo 5 lat CHUDYCH,i powinienes sie cieszyc ze Rada wspanialomyslnie dala 5160 zlotych, wedlug mnie powinni dac tyle zlotowek ilu wyborcow udzielilo Panu poparcia tj. 4 tysiace

  • My poddani Wieska nie damy mu umrzec z glodu,przed gabinetem ustawimy skarbonke z napisem wspomagaj Wieska, ponadto wolentariusze [czytaj przydupasy]kilka razy w EOKU zorganizuja zbiorke ZYWNOSCIw postaci szlachetnej paczki z dostawa do domu a i PSS wyda darmowa karte zywnisciwa tak wiec Wiesiu te lata chude przetrwa a nawet przytyje cos tam

  • @swir,jesteście odważni i górnolotni w swoich wypowiedziach, oczerniacie i narzekacie, bo jesteście anonimowi. Przecież nikt Wam nie bronił kandydować w wyborach na burmistrza.Jak to fajnie być anonimowym,pisać bzdury,opluwać,rzucać obelgi.Jestem bardzo ciekawym czy równie odważni i agresywni byli byście patrząc obecnemu burmistrzowi w oczy.Mam poropozycję podpiszcie się pod swoimi wypowiedziami z imienia i nazwiska,oczywiście swojego.
   Dla jasności,nie jestem stronnikiem burmistrza,czytam te Wasze wpisy i w zasadzie proponuję abyście przestali się kompromitować!

  • Szczerze to gówno obchodzi mnie Twoja opinia na mój temat jak również zbędnym jest mi Twoje nazwisko.Nie będę zniżał się do Twojego poziomu intelektualnego trolla. Będziesz kąsał, bo na więcej Cię nie stać,masz rozumek misia Puchatka.

 27. Czytając Wasze komentarze,pełne jadu i nienawiści nasuwają mi się na myśl słowa z listu aresztowanego Adama Michnika do ówczesnego ministra spraw wewnętrznych,Czesława Kiszczaka które to słowa pozwolę sobie zacytować:
  ” (…) Wy nie umiecie o nas myśleć inaczej, bowiem myśląc inaczej musielibyście – choćby w jednym błysku chwili – odgadnąć prawdę o sobie samych. Te prawdę, że jesteście mściwymi i pozbawionymi honoru świntuchami, te prawdę, że jeśli nawet kiedyś było w waszych sercach troszkę przyzwoitości, to dawno pogrzebaliście te uczucia w brutalnej i brudnej grze o władzę jaką toczycie między sobą. Dlatego, sami złajdaczeni, chcecie nas ściągnąć do swojego poziomu (…)

  • @Eca,o nie,swoją wypowiedzią potwierdziłeś/aś że przykład bardzo dobry,wręcz idealny.Jedni i drudzy,ci byli i obecni radni są siebie warci w tym sporze. Wy skaczecie sobie do gardeł, a prawda jest taka, że tych z byłej jak i obecnej rady gówno interesujecie. Oni troszczą się o własny interes i dupska.Kiedy w końcu zrozumiecie, że jesteście pionkami w ich grze. Przyjadą raz na parę lat,pomachają łapkami, naobiecują,a później będą nam robić wodę z mózgu i,przepraszam za wulgaryzm,chuja ich obchodzimy.

  • Masz poniekąd rację, ale tylko poniekąd. Otóż w skali makro i owszem , masz całkowitą rację. Jest tak jak piszesz. Natomiast tu na wspolnym podwórku, gdzie wszyscy dobrze się znają i wiedzą o sobie nieraz więcej niż osoba zainteresowana bezpośrednio, juz tak nie jest. Tak się składa, że znam osobiście powiedzmy w stogniu dobrym jednego czy dwóch, może trzech obecnych radnych i uwierz , są to ludzie z klasą. Nie przekupi, z cywilna odwaga i uczciwi do bolu! Tak więc nie przytaczaj tu wymiany mądrości między dwoma osobnikami, którzy nie są nawet warci, by ich nazwiska wymieniać publicznie.

  • Takie górnolotne teksty są na wzór Mariana Tomczyka często wstawia takie moralniaki mieszkańcom Cygan :) Jeśli to Pan to pozdrawiam zawsze po przeczytaniu takich postów wiem że jestem zdrowy.

 28. Ludzie, co tu się dzieje.Od razu na drugiej sesji Radni pokazali co potrafią. Pamiętajcie że was też rozliczymy. Zastanówcie się odnośnie dotacji. Uważacie że dotacja przypadła przez Burmistrza???? A może to wina tego kto stał po drugiej stronie. Po co ta druga strona to zgłaszała. Zawsze wszystko przeszkadzalo tej osobie. Taki charakter. Cokolwiek nie zostało by zrobione to i tak temu gościowi to przeszkadzało. Głośno o waszej „mądrej” decyzji w całym województwie. Pięknie teraz nasze miasteczko wygląda. Jak dzieci. Zabrali zabawki, śmieją się i poszli do domku.

  • Jak dziecko to się zachował wójt. Schował swoje zabawki i uciekł bo focha strzelił że nie dostał tego co chciał. Mówisz, że głośno w województwie? Poczekaj parę dni. Będzie głośno na Polskę. Darmowa promocja gminy jak to mówił Zyga. Niech wójtwowie z całej Polski wiedzą jak kończą cwaniacy których afery zostały dla dobra gminy zamiecione pod dywan,a którzy nie dotrzymuja słowa. Niech wiedzą jak kończą ludzie co blokują start w wyborach konkurencji. Niech wiedzą czym skutkuje zadłużenie gminy. Niech wiedzą czym się kończy pycha, buta i arogancja władzy.

  • Jeśli wiesz o jakichś aferach, to proszę zgłosić do prokuratury. Inna sprawa, że Ty nawet nie wiesz, że w Dębie rządzi burmistrz

  • A’propos filmiku z Balu z 2015 roku: To byly inne czasy Tylko osioł nie zmienia poglądów.

  • to było zaledwie 3 lata temu. Jaie inne czasy? Co to sie takiego niby stało w tym czasie?

  • Z tego co wiem, słupki były jedną z wielu pozycji w ofercie/kosztorysie na rewitalizacjię plant oferty, która wygrała.
   Oferte w przetargu można przyjąć lub odrzucić w całosci.
   Nie można sobie wybierać co się pasuje, a co nie. Wygrała zdaje się oferta najniższa, prawda? Ja nie mam zamiaru nikogo bronić, ale minimum obiektywizmu można by zachować. Amen

 29. Ależ pomyj się wylało…Jednego tylko nie rozumiem,dlaczego te wszystkie osoby, które tak anonimowo ( oczywiście) komentują, same nie chciały załapać się na tak wygodną posadkę jaką jest posada burmistrza.
  Chcemy, chcemy,żądamy … oto klasa opozycjonistów żądaniowych. No bo inaczej będziemy robić czystki,każemy sobie zmienić burmistrza na „swojego chłopa”Ludki i ludziki, opamiętajcie się, i nie ośmieszajcie, nie te metody.

  • Ponoc cheć byla tak ? Tylko burmistrz z kumplem zablokowali czy nie tak ? Takze nie wypisuj farmazonów

 30. Pojawia się taki głos w dyskusji: Trzeba było startować na burmistrza. Owszem! Według prawa każdy mógł startować. Spójrzmy jednak na realia.
  1) Eliminacja rywali. Lokalny PiS wystawił W. Wróbla. Jednak w porozumieniu z posłem z Kolbuszowej Wróbel został zablokowany. Powiesz, że mógł startować z innego komitetu? Mógł. Ale chciał z tego bo w tych wyborach była premia za start z PiS w wysokości 15-20%. W. Ordon i Chmielowiec to wiedzieli, stąd polityczna gangsterka i blokada rywala.
  2) Klientelizm. W Urzędzie pracuje ok 60 osób. W SOSiR kolejne 80. W SOK z 30. W szkołach kolejne 100. Następnie masz PGKiM – 120 osób. Otrzymaną liczbę ok. 300 osób pomnóż przez 5: małżonkowie, dziadkowie, ciocie wójki. Masz liczbę 1500 osób.
  W trakcie kampanii wyborczej pracownicy otrzymują komunikat: Jak wygra rywal Ordona, to was wszystkich zwolni. Tylko Ordon gwarantuje wam robotę. Tak było w kampanii 2014 r.
  3) Kasa. Obecny burmistrz wydaje z kasy gminy ogromne środki na autopromocje, których nie miał, nie ma i nie będzie miał żaden potencjalny rywal. Oto one: Nasze Sprawy ok. 30 tysięcy złotych rocznie x 4 lata = 120 tysięcy na kadencję. Co miesiąc w telewizji tarnobrzeskiej lecą kupione programy 1200 zł x 12 miesięcy = 14 400zł x 4 lata = 57 600 zł. Do tego dolicz koszty imprez organizowanych przez SOK i SOSiR na których występuje na scenie i lansuje się włodarz. Dolicz koszt wręczanych pucharów i składanych kwiatów. Dolicz koszy wyżerek/poczęstunków na koszt gminy. Budżet roczny takiego lansu może wynieść nawet PÓŁ MILIONA ZŁOTYCH. Przez całą kadencję lans może kosztować nawet 2 miliony złotych. Nawet zdjęcia gminy z dronajakie Wiesław Ordon użył w kampanii wyborczej na swoich materiałach, są z naszych spraw i książki wydanej na koszt gminy. Jaki kandydat ma taki budżet?
  4) WNIOSEK: Tylko poprzez wejście do Rady gdzie koszt wyborów jest mniejszy jest możliwość przerwania sieci układów personalno-finansowych.

  • Tak. Mają od lat obniżone do 30‰ widełek podczas gdy wójt miał 100% widełek, a teraz ma 50%. Żeby było sprawiedliwie to procentowo i wójt i radni powinni mieć tyle samo, ale jak widzisz wójt dalej jest uprzywilejowany.

  • Szanowni Państwo problemy które tu poruszacie są bardzo ważne ale te dotyczące życia codziennego mieszkańców oczekujące na realizację są również niemniej ważne.Dlatego bardzo cieszy że nowo-wybrani Radni wykazują operatywność, chętnie uczestniczą w kontaktach z wyborcami, wsłuchują się w głosy mieszkańców i podejmują działania by je rozwiązywać.
   Przykładem tego może być wdrożenie do realizacji wniosku dotyczącego konieczności naprawy dróg dojazdowych do zespołów garażowych na os. Broniewskiego. Przedmiotowy wniosek jak tez wiele innych problemów zgłoszonych zostało na spotkaniu w dniu 26 listopada Przedstawicieli Mieszkańców TSM z Radnymi z okręgu os. Północ i ul. Jana Pawła II.Jest to właśnie przykład na rzetelne traktowanie wyborców jak też wywiązywanie się Radnych z otrzymanego mandatu. Wyrażam podziękowanie i życzę sukcesów w realizacji pozostałych przedsięwzięć omówionych na w/w spotkaniu.

  • No na Broniewskiego to są konkretne „zespoły garażowe” ja bym marmury z plant zdzierał, aby był dojazd do blaszaków.

  • Wałki…nie pisz głlupot. Prównujesz pełny etat, do diety za 2-3 posiedzenia w miesiącu? Przecież dla burmistrza to jedyne źródło utrzymania. Radni podstawową pensje burmistrz uchwalili w wysokosci 3600 brutto! (reszta to dodatki, których obciąć nie mogli)
   Zaś te trzydziesci 30% radnych, to ciągle 644 PLN za 2-3 posiedzenia w miesiącu (i to nie obecni radni je ustalali).

  • Pan Ordon i Chmielowiec pokazali swoimi kłamstwami i intrygami, że w polityce żadne zasady nie obowiązują. Dlaczego więc się dziwią i oburzają gdy wyrządzone „dobro” do nich wraca? Obaj panowie utrali szlak, którym postanowili pójść radni. Myślę, że pan Ordon i Chmielowiec powinni się cieszyć, że stanowią dla młodych ludzi wzór godny naśladowania.

 31. Bardzo dobra decyzja Rady Miasta. Jestem dumny z radnych, zwłaszcza tych którzy weszli pierwszy raz, że nie dali się zastraszyć starym układom i postąpili tak jak tego oczekiwała większość mieszkańców miasta, która Ordonowi powiedziała na kartce wyborczej NIE. Teraz pokierujcie inwestycjami zgodnie z programem jaki przedstawiliscie wyborcom a kolejną kadencję macie w kieszeni. Tymi co szczekają i plują anonimowo w necie nie ma się co przejmować. Oni bronią własnych interesów. Muszą tak szczekać bo się boją o własne tyłki.

 32. Bardzo dobra decyzja Rady Miasta. Jestem dumny z radnych, zwłaszcza tych którzy weszli pierwszy raz, że nie dali się zastraszyć starym układom i postąpili tak jak tego oczekiwała większość mieszkańców miasta, która Ordonowi powiedziała na kartce wyborczej NIE. Teraz pokierujcie inwestycjami zgodnie z programem jaki przedstawiliscie wyborcom a kolejną kadencję macie w kieszeni. Tymi co szczekają i plują anonimowo w necie nie ma się co przejmować. Oni bronią własnych interesów. Muszą tak szczekać bo się boją o własne tyłki.

  • „…..większość mieszkańców miasta, która Ordonowi powiedziała na kartce wyborczej NIE……”
   Bez demagogii,bardzo proszę.Cóż, liczymy ową większość.
   1.uprawnionych do głosowania:15202
   2.oddano głosów ważnych:6816
   3.za oddano głosów:4303
   4.przeciw oddano głosów:2513
   Gdzie jest ta większość,chyba tylko ta większość jest na forum „infonowadeba”
   Dalej portalowe trolle,minusować moje wpisy.

  • Oswieć mnie, bi nie wiem czy te 15202 osoby uprawnione to mieszkańcy miasta, czy to wyborcy z całej gminy ?

 33. Nowa rada miasta zachowała się jak trzeba. Szacunek że nie daliście się zastraszyć posłom, księżom i klakierom. Orodn swoim zachowaniem sobie na to zasłużył. Najsmutniejsze, że ten gość nie ma żadnej autorefleksji. On uważa się za pokrzywdzonego. Nie widzi jak on traktował ludzi i nie dostrzega winy u siebie. To mu utrudnia nawiązanie normalnego dialogu, a nawet czyni go nie możliwym.

 34. Pracuję fizycznie z mniejszą odpowiedzialnością i zarabiam więcej od p.Burmistrza. To teraz kolejna uchwała o obniżce diet dla radnych i przewodniczących liczę na rządzących z pis.

  • Puciek…to nic, że mają 30%…to ciągle jest ponad sześć stów miesięcznie za 2-3 sesje.
   Jak pomnożysz przez 15 to sie robi spora kwota (9000 PLN).
   Jeśli obniżke pensji burmistrza argumentują radni trudną sytuacją budżetową, to śmiało…nie krępować się. Jak populizm to na całego

 35. To teraz reforma Urzędu i to głęboka.Przegląd stanowisk pod kątem potrzeby, efektywności i wyników. Stare cioty i wujów pożegnać. Przyjąć młodych energicznych, elokwentnych ze znajomością języków i podstaw kultury. Nie kierować się nepotyzmem tylko fachowością i efektywnością. SM zlikwidować, gdyż brak przesłanek merytorycznych na jej istnienie. Od lat generują większe koszty od efektów pracy. Inwestycje zreformować, zatrudnić własnych inspektorów nadzoru, co przyczyni się do istotnych oszczędności i ułatwi rozliczanie za efekty pracy. Zmienić obsługę prawną. Warto to uczynić nawet za cenę 3 miesięcznego marazmu Urzędu. Czas idealny bo przełom roku. Odwagi i do dzieła.

  • Mam nadzieję, że jak będziesz miał 30-40-to letni staż pracy w jakiejś firmie i 55 lub więcej lat na karku i usłyszysz,że jest redukcja etatów i akurat Twój stołek i Twoja osoba staną się zbędne dla urzędu miasta i gminy lub nnej instytucji to też powiesz sobie,że to przecież oczywista oczywistość!!! Tylko pamiętaj,że w tym wieku już trudno znaleść pracę, w szczególności jak oprócz Twojej osoby pracę straci jeszcze kilkanaście urzędników.

  • Nie marudź, tylko wzoruj się na nowych radnych: własna działalność, praca społeczna, praca z młodzieżą i inne zajęcia oraz optymizm i uśmiech.

  • Słaby wzorzec,cwaniaków i intrygantów stawiać za wzór. Gościu nie pręż mocy bo dmiesz w gwizdek a Twój trud jest jest wart tyle co właściciel z papierem toaletowym z gazety , weż prysznic i nie lej potu nadaremnie.

 36. Dobra pensja proszę Państwa.Ludzie na Zakładach Metalowych i nie tylko dużo mniej zarabiają i to ciężko pracując. Tak dalej Panowie Radni!

  • Po równo dla wszystkich, to już było (mam nadzieję, że nie wróci).
   Sobie jednak radni nie obniżyli i po 600 zgadniają, prawda?

 37. Popieram Radnych Miasta w podjętej decyzji o zmniejszeniu wynagrodzenia dla Burmistrza w 100 %, uważam że należy zająć się pozostałą kadrą zarządzającą placówkami samorządowymi.

 38. Czytam forum i muszę z przykrością stwierdzić, że jest tu mnóstwo bolszewików.
  Z drugiej strony czy można się dziwić, skoro na podkarpaciu rządzi Populizm i Socjalizm?

  • Pan Ordon i Chmielowiec pokazali swoimi kłamstwami i intrygami, że w polityce żadne zasady nie obowiązują. Dlaczego więc się dziwią i oburzają gdy wyrządzone „dobro” do nich wraca? Obaj panowie utrali szlak, którym postanowili pójść radni. Myślę, że pan Ordon i Chmielowiec powinni się cieszyć, że stanowią dla młodych ludzi wzór godny naśladowania.

 39. Pan Ordon i Chmielowiec pokazali swoimi kłamstwami i intrygami, że w polityce żadne zasady nie obowiązują. Dlaczego więc się dziwią i oburzają gdy wyrządzone „dobro” do nich wraca? Obaj panowie utrali szlak, którym postanowili pójść radni. Myślę, że pan Ordon i Chmielowiec powinni się cieszyć, że stanowią dla młodych ludzi wzór godny naśladowania.

  • Zapewniam cię że obaj panowie nie są żadnym wzorem dla młodych ludzi… Ich buta i arogancja to żadne wzorce. Zapomniał wół jak cielęciem był.

 40. Dla mnie tragedia, działanie tylko po to by sprowokować p. Ordona do odejscia i wsadzenia swojego d…ska na stanowisko. Szkoda tylko ze nie mieli odwagi startowac w wyborach, niech by ludzie zdecydowali… A sorry byly marne szanse na wygraną więc trzeba to inaczej zalatwic. Zdaję sobie sprawę, że Pan Burmistrz idealny nie jest, duzo mozna by zmienić. Ale bez jaj, mieszkancy wybrali go na kolejną kadence to cos znaczy. Człowiek pracujacy na takim stanowisku, ponoszacy taką odpowiedzialność powinien zarabiać dobre pieniadze, moze nie najwyzsze ale kurcze obnizyc najnizej jak sie da? Czytalam komentarze typu ja zarabiam najnizsza krajową i zyje, ja ciężko pracuje fizycznie i polowe z tego zarabiam… Nikt nam nie broni sie szkolic, podnosic kwalifikacje i zajmowac lepsze i lepiej platne stanowiska… I mówię to ja, wyksztalcona, bezrobotna, poszukujaca pracy nawet za najniższą krajową.

  • Barabasza też ludzie wybrali. Jedno pytanie. Piszesz, że „człowiek na takim stanowisku, ponoszący taką odpowiedzialność powinien zarabiać dobre pieniądze”. Proszę, podaj mi jeden przykład kiedy ten człowiek poniósł odpowiedzialność za swoje błędne decyzje i za swoje kłamstwa. Co to za odpowiedzialność? Karna? Finansowa? Z góry dziękuję za odpowiedź, choć spodziewam się że albo jej nie otrzymam albo będzie nie na temat.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here