Remont kanalizacji w mieście. W użyciu metody bezwykopowe!

3

O potrzebie modernizacji kanalizacji w mieście mówiliśmy i pisaliśmy od lat. Będąca w użyciu siec kanalizacyjna została zbudowana jeszcze przed wojną lub kilka lat po niej. Bez kanalizacji nasze miasto nie mogłoby funkcjonować, o czym doskonale wiedzą mieszkańcy bloków w których dochodziło do awarii. Na szczęście, dzięki pozyskaniu środków europejskich przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowej Dębie, spółka miejska realizuje remont kanalizacji w naszej miejscowości.

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych metod, modernizacja sieci jest przeprowadzana metodami bezwykopowymi co pozwala na uniknięcie rozkopywania miasta, a więc niszczenia placów, chodników, trawników etc. Roboty obejmują czyszczenie i udrażnianie istniejących kanałów, a następnie – na większości odcinków- wprowadzenie w nie specjalnych rękawów termoutwardzalnych.

Zadanie zostało podzielone na dwie części. Pierwszy, obecnie realizowany etap winien zakończyć się do końca listopada 2019 roku.  Wartość kontraktu wynosi 2 156 190,00 PLN brutto. Drugi, znacznie szerszy zakresem etap potrwa przez kolejny rok, a wartość robót wyniesie 10 784 886,00 PLN brutto.

Realizacja modernizacji kanalizacji sanitarnej w mieście jest realizowana w ramach projektu „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury do odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych oraz rozbudowa sieci wodociągowej w aglomeracji Nowa Dęba” nr POIS.02.03.00-00-0033/17 realizowany jest w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Projekt zakończy się w marcu 2021 r. wydatkami w wysokości 37 mln zł, z czego 19 mln zł pokryje przyznana dotacja. Resztę środków zapewni pożyczka ze środków krajowych NFOŚiGW (10,8 mln zł) oraz wkład własny beneficjenta (blisko 85 tys. zł).

Projekt realizuje Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Nowej Dębie.

/ Marek Ostapko

3 KOMENTARZE

  1. Jaki jest koszt mb. remontu w porównaniu z klasyczną wymianą ?
    Dlaczego się to robi po zagospodarowaniu terenu a nie przed ?
    Czy metoda jest przetestowana w naszych warunkach ?
    Jaki jest okres i zakres gwarancji ?
    Niech odpowie fachowiec a nie np. pedagog

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here