Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia

1

09-07-2012r.


Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Nr 326/2012 z dnia 6 lipca 2012 r. rozstrzygnięty został konkurs ofert na realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi, pod nazwą organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo i zagrożonych patologiami (wypoczynek wakacyjny).

Na realizację zadania, o którym mowa wyżej dotację przyznano:

1) Caritas Diecezji Sandomierskiej Oddział Parafialny Chmielów – 10000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych),

2) Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Nowej Dębie – 8500 zł (słownie: osiem tysięcy pięćset złotych),

3) Związkowi Harcerstwa Polskiego w Tarnobrzeg, Krąg Instruktorski „VIVAL” w Nowej Dębie – 9300 zł (słownie: dziewięć tysięcy trzysta złotych).

UMiG

1 KOMENTARZ

  1. przez trzy noce z rzędu nie paliły się światła na ulicy JP II , czy mieszkańcy czy może patrom władzom miasta przestał się podobać?
    A co do w/w rozdziału to nihil novi.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here